مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. روح اله دهقانی , ایوب اکرمی , عبدالقاسم کریمی , گفتمان عقلگرایی و نصگرایی در قرن چهارم و نقش آن در تنوع فهم حدیث با تأکید بر روایات اعتقادی شیعه, مطالعات فهم حدیث, دوره (10), شماره (1), سال (2023-10), صفحات (231-250)
 2. عبدالقاسم کریمی , مولفه های تعجیزی شیاطین از منظر قرآن کریم, الاهیات قرآنی, دوره (10), شماره (18), سال (2022-4), صفحات (99-122)
 3. عبدالقاسم کریمی , بررسی تصرفات تعلیمی انسان در موجودات طبیعی, معرفت کلامی, دوره (2), شماره (29), سال (2022-11), صفحات (153-170)
 4. عبدالقاسم کریمی , نقد و بررسی دیدگاه های خداناباوران فناوری محور و تَکینِگی در عصرجدید, انسان پژوهی دینی, دوره (19), شماره (48), سال (2022-10), صفحات (23-35)
 5. عبدالقاسم کریمی , بررسی آثار تربیتی و اخلاقی بلاء حسن از منظر قرآن, پژوهشنامه اخلاق, دوره (15), شماره (55), سال (2022-4), صفحات (29-50)
 6. عبدالقاسم کریمی , راهکارهای عینیت بخشی به معنای زندگی از دیدگاه دکترفرانکل و علامه جعفری, اندیشه نوین دینی, دوره (18), شماره (71), سال (2023-1), صفحات (139-158)
 7. عبدالقاسم کریمی , بررسی چالش های کلامی تغییرات نوین بشردر موجودات, آموزه های نوین کلامی, دوره (2), شماره (2), سال (2019-2), صفحات (5-31)
 8. عبدالقاسم کریمی , بررسی انتظار بشر از دین با رویکرد درون دینی, آموزه های نوین کلامی, دوره (2), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (1-22)
 9. عبدالقاسم کریمی , تحلیل آیات دال برمحدودیت های تصرفات شرورانه بشرنوین در مخلوقات, مطالعات تفسیری, دوره (10), شماره (37), سال (2019-5), صفحات (119-136)
 10. عبدالقاسم کریمی , آثار تربیتی اختفای زمان قیامت از دیدگاه قرآن, آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث, دوره (2), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (1-18)
 11. علی عزیزخانی , عبدالقاسم کریمی , سیدحسین سیدموسوی , علیرضا نجف زاده تربتی , میزان همخوانی آراء اهل سنت پیرامون فاعلیت انسان با مسئله امر بین الامرین, تحقیقات کلامی, دوره (6), شماره (21), سال (2018-9), صفحات (89-104)
 12. عبدالقاسم کریمی , اسباب و زمینه های توهم تعارض علم و دین(2), کلام اسلامی, دوره (14), شماره (53), سال (2005-5), صفحات (44-52)
 13. عبدالقاسم کریمی , اسباب و زمینه های توهم تعارض علم و دین(1), کلام اسلامی, دوره (13), شماره (52), سال (2004-12), صفحات (145-159)
 14. عبدالقاسم کریمی , نقش انسان در تصرفات تکوینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی, مشکوه, دوره (35), شماره (132), سال (2017-1), صفحات (61-78)
 15. عبدالقاسم کریمی , نقد و بررسی فلسفه بدبینی شیخ معره, اندیشه نوین دینی, دوره (1), شماره (42), سال (2015-12), صفحات (139-154)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. عبدالقاسم کریمی , نقش انسان در معنابخشی به زندگی , اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه , 2023-05-11
 2. عبدالقاسم کریمی , واقع نگری و تاویل معقول از منظر علامه طباطبایی به علم و دین , همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی , 2019-11-20
 3. عبدالقاسم کریمی , قلمرو تصرفات بشر درمخلوقات از دیدگاه قرآن )با تاکیدبرآراء علامه طباطبائی در المیزان( , چهارمین کنگره بین اللملی فرهنگ و اندیشه اسلامی , 2018-05-07
 4. عبدالقاسم کریمی , بررسی نسبت علم و دین از دیدگاه علامه محمد تقی جعفری , بررسی اندیشه های علامه جعفری , 2017-06-24
 5. عبدالقاسم کریمی , بررسی رویکردهای تجددگرایانه به مساله علم و دین , علم و دین , 2017-02-15
 6. عبدالقاسم کریمی , نقش خلاقیت انسان در معنابخشی به زندگی با رویکرد اخلاق دینی , اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی , 2016-11-09
 7. عبدالقاسم کریمی , انتظار بشر از دین با نگرش انسان دوستانه , مبانی فلسفی علوم انسانی , 2011-02-24