بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 80044

79201 - Axisymmetric stagnation - Point flow and heat transfer OBLIQUELY IMPINGING ON A ROTATING CIRCULAR CYLINDER (چکیده)
79202 - Serum biochemistry of Iranian Turkmen (Akhal-Teke) horses (چکیده)
79203 - Developing Health Geographic Information for Khorasan Province in Iran (چکیده)
79204 - Using RS and GIS for Spatial Estimation of Evaporation: A case study in Tang-e-Kenesht Catchment (West of Iran) (چکیده)
79205 - Using GIS for Priority Assessment of Road Construction in Kermanshah Province (چکیده)
79206 - Spatial Modelling of Soil Erosion Using GIS(A case study in Kermanshah, Iran) (چکیده)
79207 - بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل(Dipt. Syrphidae) در شهرستان بردسکن(خراسان رضوی) (چکیده)
79208 - Estimating Wheat Planted area in North East of IRAN by MODIS sensor (چکیده)
79209 - مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو (چکیده)
79210 - Effect of Aerobic Exercise Training on Pulmonary Function and Tolerance of Activity in Asthmatic Patients (چکیده)
79211 - Predicting Wheat Yield by Using Meteorological Data and a Statistical Model in Gharakhil Area (North of Iran) (چکیده)
79212 - خواصی از ضربگر شور یک جفت از گروهها (چکیده)
79213 - Seroepidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area, Iran (چکیده)
79214 - بررسی مقدماتی فراوانی ورم پستان مایکوپلاسمایی در تعدادی از گله های گاو شیری اطراف مشهد (چکیده)
79215 - The Effects of Cytopathic and Noncytopathic Bovine Viral Diarrhoea Virus with Sperm Cells on In Vitro Fertilization of Bovine Oocytes (چکیده)
79216 - Effects of parenteral supply of iron and copper on hematology, performance, and health in neonatal dairy calves (چکیده)
79217 - بازتاب اقتدار اجتماعی فقهای شیعه در منابع صوفیانه اواخر سده 11/17 (چکیده)
79218 - بررسی سال شماررسمی شدن تشیّع درعصرحکومت ایلخانان (چکیده)
79219 - Serum Biochemistry of Persian Fallow Deer-Dama Mesopotamica (چکیده)
79220 - پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVI (چکیده)
79221 - studies on hemoglobin polymorphism of two breed of (چکیده)
79222 - Effects of oral administration of levamisole on non-specific immunity, (چکیده)
79223 - Effects of preweaning parenteral supplementation of vitamin E and selenium on hematology, serum proteins, and weight gain in dairy calves (چکیده)
79224 - فراوانی سیرفید های بالغ روی گل های مختلف (چکیده)
79225 - Genetic transition in the house mouse, Mus musculus of Eastern Iranian Plateau (چکیده)
79226 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
79227 - تنوع زيستي جوندگان کوير مرکزي فلات ايران (چکیده)
79228 - A New Species of Wood Mouse of the genus A Podemus (چکیده)
79229 - وقف دردوره ایلخانان مغول درایران(736-616 هجری قمری) (چکیده)
79230 - بررسی اپیدمیولوژیکی آلودگی درمانیسوس گالینه در گله های مرغ تخم گذار شهرستان مشهد (چکیده)
79231 - Prevalence of Echinococcus granulosus and other intestinal helminths of stray dogs in mashhad area, Iran (چکیده)
79232 - راههای ارتباطی پارسه در دوره هخامنشی (چکیده)
79233 - Report of Dread:an Anonymous Diary on the Situation of Southern Khorasan on the Event of Afghan Invation (چکیده)
79234 - EFFECT OF SWIRL NUMBER ON SOOT FORMATION IN TURBULENT GAS FIRED DIFFUSION FLAMES (اثر عدد چرخش بر تشکیل دوده در شعله های متلاطم پخشی سوخت گاز) (چکیده)
79235 - On the Dependence of soot Formation and combustion on swirling combustion Furnaces: Measurement and (چکیده)
79236 - Immunization of lambs with whole body Echinococcus granulosus (چکیده)
79237 - Effect of liquid fuel droplet size on soot emission from turbulent spray flames (چکیده)
79238 - ON THE SUITABILITY OF SOOT FORMATION MODELS IN TURBULENT FLAMES: A COMPARISON STUDY (چکیده)
79239 - تپه ملیان و توسعه شهر نشینی در سر زمین انشان/پارسه (چکیده)
79240 - گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد (چکیده)
79241 - بررسی میزان آلودگی Haemoproteus columbae در کبوتران شهرستانهای مشهد و شیروان (چکیده)
79242 - بررسی کوکسیدیوز بالینی در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار (چکیده)
79243 - تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه (چکیده)
79244 - تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیای گندم (چکیده)
79245 - تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم (چکیده)
79246 - The Burden of Fatalities Resulting from Road Accidents:An Epidemiological Study of Iran (سنگینی بار تلفات تصادفات جاده ای: یک مطالعه واگیرشناسی در ایران) (چکیده)
79247 - خستگی و خواب آلودگی، مهم ترین عامل تصادفات وسایل نقلیه سنگین در ایران (چکیده)
79248 - ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پلها در راههای ایران (چکیده)
79249 - بررسی کاربرد ضرایب تعدیل تصادف (AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای (چکیده)
79250 - بررسی نقش کاهش زمان سفر ناشی از بهسازی معابر (چکیده)