بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران


موارد یافت شده: 39

1 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
2 - بهینه سازی توپولوژی مسائل تنش مسطح در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
3 - بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها مطالعه موردی سد دوستی (چکیده)
4 - ارزیابی توسعه پایدار محیط زیست شهری (چکیده)
5 - استفاده از انواع آستر پوششی در لندفیل ها و مقررات مربوط به آن (چکیده)
6 - بررسی عملکرد تالاب‌ها در تصفیه فاضلاب (چکیده)
7 - بررسی تأثیر پارامترهای فاضلاب ورودی بر دقت پیش بینی TSS پساب خروجی با استفاده ازتحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
8 - تخمین غلظت TSS پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
9 - بررسی خیز تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRP (چکیده)
10 - کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) در بهینه سازی سیستمهای توزیع آب شهری (مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت-جام) (چکیده)
11 - تأثیر درجه حرارت بر میزان تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاهی (چکیده)
12 - تولید بیوگاز ازضایعات کشتارگاهی (چکیده)
13 - بررسی پوسته های بتنی باینی (چکیده)
14 - مزیت های اجرای صنعتی ساختمان به روش قالب تونلی از نگاه مدیریت ساخت (چکیده)
15 - بررسی اثر نانوتیتانیوم و متاکائولین بر مقاومت فشاری بتن (چکیده)
16 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف ضایعات فولادی (چکیده)
17 - Hydrodynamic analysis of a biofilter affected by biofilm growth (چکیده)
18 - تاثیر دانه بندی های مختلف و ضخامت ملات دربرگیرنده سنگدانه ها بر خواص بتن متخلخل (چکیده)
19 - بررسی روش های تخمین دامنه تاثیر سامانه Air Sparging در حذف مواد آلی فرار از آبهای زیر زمینی (چکیده)
20 - زیست پالایی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی در پالایشگاه گاز خانگیران (چکیده)
21 - بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
22 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
23 - بررسی بکارگیزی FRP در دیوارهای برشی به منظور کاهش اثر خروج از مرکزیت سازه های نامتقارن (چکیده)
24 - پیاده سازی معادلات بنیادی در تحلیل های غیرخطی اجزای محدود بتن مسلح (چکیده)
25 - بررسی عملکرد قاب های فلزی دوگانه توسط روش های مختلف (چکیده)
26 - مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به منظور پیشبینی (چکیده)
27 - مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ (چکیده)
28 - بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری (چکیده)
29 - بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در فشار ناشی از جریانهای گذرا در شبکه های آبرسانی (چکیده)
30 - روش نوین نشت یابی در شبکه آبرسانی با استفاده از حداقل فشار سنجی در حالت وجود دو نشت همزمان (چکیده)
31 - کاربرد اصل برهم نهی در روش نوین نشت یابی در شبکه آبرسانی (چکیده)
32 - روش های آببندی پی سد خاکی و انتخاب روش بهینه (مطالعه موردی : سد بینالود) (چکیده)
33 - بررسی نقش آلودگی هوا و صوت دربرنامه ریزی و مدیریت شهری (چکیده)
34 - شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد بر بسترهای متحرک (چکیده)
35 - مطالعه تاثیر نوع اتصال تیر به ستون (صلب و مفصلی) بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) (چکیده)
36 - بررسی تاثیر ابعاد، شکل و موقعیت سخت کننده های طولی و حلقوی بر روی مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای (چکیده)
37 - تقویت تیرورق های دارای بازشو در برابر برش (چکیده)
38 - تعیین ضریب رفتار سیستم نوین دیوارهای برشی فولادی (SSW) با استفاده از روش عددی اجزای محدود (Finite Elements) (چکیده)
39 - مقایسه رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) و سیستم مهاربندیX شکل (چکیده)