بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ARDL


موارد یافت شده: 29

1 - واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel- ARDL (چکیده)
2 - Consideration the Effect of Exchange Rate Volatility on Agricultural Products Export Price, the Case Study of Iran’s Saffro (چکیده)
3 - بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران بر اساس رویکرد تراز تجاری کل (چکیده)
4 - بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران (چکیده)
5 - مطالعه‌ی تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت برتقاضای برق (چکیده)
6 - Study the Effect of Value-Added of Services Sector on Forecasting of Electricity Demand in Services Sector due to Price Reform (چکیده)
7 - تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه) (چکیده)
8 - بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران (چکیده)
9 - اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (چکیده)
10 - بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد (چکیده)
11 - Studying the Relationship between Financial Development and Emissions of Carbon Dioxide in Iran: Using Autoregressive-Distributed Lag (چکیده)
12 - بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی مطالعه موردی زعفران ایران Fulltext (چکیده)
13 - بررسی تاثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات (چکیده)
14 - بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
15 - اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352) (چکیده)
16 - بررسی اثر هاربرگر، لارسن و متذلر در اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL (چکیده)
17 - بررسی کانال های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران: یک تحلیل علی (چکیده)
18 - تأثیر نوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
19 - Agricultural impact on economic growth in Iran using ARDL approach co integration (چکیده)
20 - Effect of exchange rate fluctuations on export of medicinal plants using the ARDL approach (چکیده)
21 - بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند (چکیده)
22 - بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان (چکیده)
23 - The Distributive Effects of Joining the Global Economy in Iran: the Application of ARDL Model (چکیده)
24 - مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی (چکیده)
25 - بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران (چکیده)
26 - برآورد رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی با متغیر های کلان پولی با استفاده از روشARDL (چکیده)
27 - بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
28 - بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر کشاورزی ایران (چکیده)
29 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)