بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abolghasem Nabipour


موارد یافت شده: 82

1 - Morphogenesis of the ostrich Struthio camelus) trachea and lung in different embryonic and fetal stages (چکیده)
2 - The identification of the primordial germ cells in the male gonads of pheasant (Phasianus colchicus) embryos using histochemical and immunostaining techniqu (چکیده)
3 - بررسی سلول های زایای بافت تخمدان با استفاده از برش های نیمه نازک در مراحل مختلف جنینی قرقاول (چکیده)
4 - مطالعه سلول های زایای اولیه در بافت بیضه جنین قرقاول با استفاده از برش های نیمه نازک (Semithins) (چکیده)
5 - Transplantation of human adipose-derived stem cells overexpressing LIF/IFN-β promotes recovery in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) (چکیده)
6 - The distribution of alkaline phosphatase and carbohydrates in early turkey (Meleagris gallopavo) embryo (چکیده)
7 - Ultrastructure characteristics of primordial germ cells in stage X of pheasant Phasianus colchicus) embryo (چکیده)
8 - Detection of Minced Red Meat Mixing Adulteration via Molecular and Histological Techniques in Mashhad, Iran (چکیده)
9 - Characterization of Primordial Germ Cells in the Turkey (Meleagris Gallopavo) Embryo (چکیده)
10 - Histological and stereological approaches for detection of tissues and fraud in some meat products (چکیده)
11 - Application of histological method for detection of unauthorized tissues in meat sausage (چکیده)
12 - Ostrich (Struthio camelus) primordial germ cells in embryonic blood and presumptive gonad: characterization by PAS and immunohistochemistry (چکیده)
13 - Histogenetic and Histochemical Study of the Liver During the Embryonic Period of the Pheasant (Phasianus colchicus) (چکیده)
14 - HISTOLOGICAL AND STEREOLOGICAL STUDY ON THE KIDNEYS IN SPARROWS LIVING IN WET AND ARID ZONES (چکیده)
15 - Ultrastructure of ovarian germ cells in the ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
16 - بررسی روند بافت زایی کبد قرقاول در طول دوره جنینی (چکیده)
17 - مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه در مرغ شاخ دار (چکیده)
18 - Light and electron microscopic investigation of semelil (angiparstm) on therapeutic process after chronic myocardial infarction in rabbit (چکیده)
19 - The Semelil (ANGIPARS™) ameliorates cardiac functional disturbances after experimental chronic myocardial infarction model in rabbit (چکیده)
20 - The Semelil (ANGIPARS™) ameliorates cardiac functional disturbances after Permanent Left Anterior Descending Coronary Artery Occlusion Model in rabbit (چکیده)
21 - امکان تشخیص بافت های مجاز و غیر مجاز در محصولات کالباس با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی (چکیده)
22 - مطالعه استریولوژی کلیه مرغ گینه مروارید با میکروسکوپ نوری (چکیده)
23 - مقایسه لوله های پروکسیمال و دیستال درکلیه مرغ گینه مروارید با استفاده ازمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری (چکیده)
24 - Cardioprotective functional effects of The Semelil (ANGIPARS™) in rabbits with experimental chronic myocardial infarction (چکیده)
25 - Light and Electron Microscopic investigation of Semelil (ANGIPARSTM) on therapeutic process afterchronicmyocardial infarction in rabbit (چکیده)
26 - Effects of 1.25-Dihydroxycholecalciferol and Hydroalcoholic Extract of Withania Coagulans Fruit on Bone Mineralization and Mechanical and Histological Properties of Male Broiler Chickens (چکیده)
27 - Effects of supplementation level and particle size of alfalfa hay on growth characteristics and rumen development in dairy calves (چکیده)
28 - Effects of heat stress on metabolism, digestibility, and rumen epithelial characteristics in growing Holstein calves (چکیده)
29 - Effects of a supplement containing multiple types of gluconeogenic precursors on production and metabolism in Holstein bull calves during heat stress (چکیده)
30 - تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی (چکیده)
31 - اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
32 - Morphological development of ovaries in ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
33 - Asymmetrically developed ovaries in embryo of ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
34 - شناسایی سلول های زایای اولیه شناور در خون رویان شترمرغ به وسیله ایمونوهیستوشیمی با آنتی بادی SSEA4 (چکیده)
35 - Morphological development of testes in ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
36 - Interactions of alfalfa hay and sodium propionate on dairy calf performance and rumen development (چکیده)
37 - Morphological development of testes in ostrich embryo and newly hatched ostrich chick (چکیده)
38 - Development of Testicular Capsule and Rete Ducts in The Ostrich (Struthio camelus) Embryo (چکیده)
39 - Microanatomical study of testis in juvenile ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
40 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
41 - Comparative Histological Structure of The Sinus Node in Mammals (چکیده)
42 - Light and Electron Microscopic Features of the Kidney in Hedgehog (Hemiechinus auritus (چکیده)
43 - Clinical and pathological study of experimentally- induced yew (چکیده)
44 - اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار (چکیده)
45 - Gross and histological study on the minor salivary glands of camel (Camelus dromedarius (چکیده)
46 - Hypospadias, diverticulum, and agenesis in the penile shaft of a goat kid (Capra hircus (چکیده)
47 - A concise review on the morphological characteristics of the His bundle in aniamls (چکیده)
48 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه (چکیده)
49 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه (چکیده)
50 - The Effects of Feeding Clinoptilolite on Hematology, Performance, and Health of Newborn Lambs (چکیده)
51 - Gross and histological study on the uterus of camels (Camelud dromedarius (چکیده)
52 - The anatomy and histology of the atrioventricular conducting system in the hedgehog (Hemiechinus auritus) heart (چکیده)
53 - مطالعه مقایسه ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ (چکیده)
54 - A concise review on the anatomy of the atrioventricular node in mammals (چکیده)
55 - Effect of the number of feeding buckets per pen on performance and behavior indicators in newborn lambs (چکیده)
56 - Some Histological and Physiological Features of Avian Kidney (چکیده)
57 - Histological Study on the Oesophagus and Crop in Various Species of Wild Bird (چکیده)
58 - Histological study on the sinu-atrial node in the heart of ovine fetuses (چکیده)
59 - Comparative Histology of the Alimentary Canal of Owl and Hedgehog (چکیده)
60 - Effect of Rearing System on Rumen Develpment of Balouchi Lamb (چکیده)
61 - Gross and histological study on the adrenal glands in camel-Camelus dromedaries (چکیده)
62 - مطالعه آناتومی و بافت شناسی رحم در شتر یک کوهانه (چکیده)
63 - مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی غدد بزاقی فرعی در شتر یک کوهانه (چکیده)
64 - مطالعه مقایسه ای ساختار بافتی و هیستوشیمی مری در چوچه شتر مرغ (چکیده)
65 - Histological Structure of the Kidney of Insectivorous Bats (چکیده)
66 - Histological Study on the Sinu-Atrial Node of Turkey (چکیده)
67 - Study on the Atrioventricular Conducting System in the Heart of Turkey (چکیده)
68 - مطالعه میکروسکوپی بعضی از ارگان های بدن خفاش (چکیده)
69 - مطالعه بافت شناسی غدد بزاقی فرعی گونه ای و زبانی شتر و اهمیت آنها در جراحی های ناحیه دهان (چکیده)
70 - Anatomy and histology of the sinu-atrial node in the heart of guinea pig. (چکیده)
71 - Anatomy and histology of the atrio-ventricular node in the heart of guinea pig (cavia percellus) (چکیده)
72 - Histology of the atrio-ventricular bundle in the heart of guinea pig (Cavia percellus) (چکیده)
73 - آناتومي و بافت شناسي گره سينوسي - دهليزي در قلب موش صحرايي (چکیده)
74 - anatomy and histology of the atrio-ventricular bundle in the heart of goats - capra hircus (چکیده)
75 - سندرم جنيني الكل (Fetal Alcohol Syndrome) (چکیده)
76 - مطالعه آناتومي و بافت شناسي گره سينوسي - دهليزي قلب خرگوش و مقايسه آن با ساير گونه ها و انسان (چکیده)
77 - مطالعه كابد شناسي و بافت شناسي مري شتر و مقايسه آن با انسان و ساير گونه ها (چکیده)
78 - آناتومي و بافت شناسي گره دهليزي - بطني در قلب گربه اهلي (چکیده)
79 - مطالعه آناتومي گره دهليزي بطني و دسته دهليزي بطني قلب بز (چکیده)
80 - مطالعه بافت شناسي غده فوق كليوي در شتر يك كوهانه (چکیده)
81 - Histological study on the major salivary glands in one humpedcamel(Camelus dromedarus) (چکیده)
82 - مطالعه كالبد شناسي و بافت شناسي مري شتر يك كوهانه (چکیده)