بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Dashti


موارد یافت شده: 54

1 - مطالعه سینتیک تخریب حرارتی دینامیکی بیوپلاستیک حاصل از آمیخته ژلاتین پای مرغ و آرد کامل سیب‌زمینی (چکیده)
2 - پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها (چکیده)
3 - اثر هم افزایی PEO بر بازدارندگی سینتیکی هیدرات گازی اتیلن در حضور PVP در راکتور همزن‏دار و راکتور با حرکت نوسانی (چکیده)
4 - Assessment of failures of nitrile rubber vulcanizates in rapid gas decompression (RGD) testing: Effect of physico-mechanical properties (چکیده)
5 - استفاده از ژلاتین به عنوان ماده اولیه در صنایع بسته بندی و تولید بیوپلاستیک های آمیخته (چکیده)
6 - Assessment of Failures of Nitrile Rubber Vulcanizates Through High-pressure and High-temperature Gas Media: Effect of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles, (چکیده)
7 - Application of a New Specimen Geometry on Rapid Gas Decompression (RGD) Test (چکیده)
8 - Evaluation of Failures in Sleeve Rubber Product using a Modified Rapid Gas Decompression (RGD) Performance Testing (چکیده)
9 - Effect of Kaolin/Aluminium Hydroxide (ATH) as Hybrid Filler on Mechanical Properties of Ethylene Propylene-diene Monomer (EPDM) Composites (چکیده)
10 - Synthesis, characterization and dynamic-mechanical properties of styrene-acrylate/nanoclay interpenetrating polymer network (IPN) for damping applications (چکیده)
11 - Effects of chemical modification of PVA by acrylamide, methacrylamide and acrylonitrile on the growth rate of gas hydrate in methane-propane-water system, Journal of Molecular Liquids (چکیده)
12 - Investigation of the effect of thermal aging on rapid gas decompression (RGD) resistance of nitrile rubber (چکیده)
13 - Synthesis and characterization of multilayer core–shell styrene/acrylate latex (چکیده)
14 - مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک (چکیده)
15 - تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر دانسیته اتصالات عرضی الاستومر NBR (چکیده)
16 - بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی (ZnO) بر رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل بوتادین (NBR) (چکیده)
17 - The dual effect of amino acids on the nucleation and growth rate of gas hydrate in ethane+water, methane+propane+water and methane+THF+water systems (چکیده)
18 - بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت های گوگردی (چکیده)
19 - پلیمر شدن 1- هگزن با استفاده از سامانه کاتالیزوری زیگلر-ناتا به روش سطح پاسخ (چکیده)
20 - Inhibition and promotion effects ofmodified HECs and modified starches on the growth rate of hydrate in methane-propane-water system (چکیده)
21 - شبیه¬سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات (چکیده)
22 - Investigation of CO2 hydrate formation conditions for determining the optimum CO2 storage rate and energy: Modeling and experimental study (چکیده)
23 - مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بررسی اثرمولینز در قطعه لاستیکی تحت بارگذاری چرخه‌ای (چکیده)
24 - Inhibition properties of new amino acids for prevention of hydrate formation in carbon dioxide–water system: Experimental and modeling investigations (چکیده)
25 - Solubility of Ethene in n-Hexane and n-Heptane as Common Slurry-Phase Polymerization Solvents: Experimental Measurement and Modeling (چکیده)
26 - Effect of Halocarbon as Promoter on Activity of Ziegler-Natta Catalyst in 1-Hexene Polymerization (چکیده)
27 - Kinetic Investigation and Modeling of Carbon Dioxide Hydrate Formation Using a Hybrid Kinetic Model (چکیده)
28 - Effects of New Amino Acids as Green Inhibitors on CO2 Hydrate Formation Kinetics (چکیده)
29 - Removal of Hg (II) from Aqueous Solution using Polypyrrole / SBA-15 Nanocomposite: Experimental and Modeling (چکیده)
30 - بررسی تأثیر پیش تیمارهای متفاوت بر روی سینتیک خشک شدن قارچ دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) با روش بخار فوق داغ (چکیده)
31 - مدل سازی و شبیه سازی راکتور سه فازی هیدروژناسیون در فرآیند تولید 2- اتیل هگزانول (چکیده)
32 - Effects of Different Water and Super Plasticizer Amount, Pre-Setting and Curing Regimes on the Behavior of Reactive Powder Concrete (چکیده)
33 - اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC) (چکیده)
34 - Simulation of a Non-isothermal Industrial Hydrotreating Reactor Using Simulink (چکیده)
35 - Experimental and Modeling of the Propene Solubility in the Heptane and Methylbenzene Solvents (چکیده)
36 - The effects of natural convection and radiation heat transfer in metal-foam- fin (Aluminum) (چکیده)
37 - Removal of mercury from aqueous media using polypyrrole/ SBA- 15 nanocomposite (چکیده)
38 - Steady-state simulation of a non-isothermal hydrotreating reactor (چکیده)
39 - شبیه سازی ناپایا و غیر همدمای خطوط لوله پر فشار انتقال گاز طبیعی (چکیده)
40 - ارزیابی میزان نشر آلاینده های تولید شده از گازهای ارسالی به مشعل (چکیده)
41 - مدلسازی پخش آلاینده های گازی خروجی از مشعل های پالایشگاهی به کمک روش CFD (چکیده)
42 - Comparative Evaluation of Numerical and Gaussian Models for Gas Pollutants Dispersion from Industrial Flares (چکیده)
43 - Investigation of Different Ziegler-Natta Catalysts for Propylene Polymerization (چکیده)
44 - Experimental Investigation and Modeling of Particle Growth in Propylene Polymerization (چکیده)
45 - مدل سازی توزیع و پراکندگی آلاینده های دی اکسید کربن و گوگرد (چکیده)
46 - ارائه مدلی جهت ارزیابی زمان عمر لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت گاز (چکیده)
47 - اثر پارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط عملکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین (چکیده)
48 - Spatial distribution of active Ti species on morphology controlled Mg(OEt)2-based Ziegler-Natta catalyst (چکیده)
49 - Modeling and Simulation of Olefin Polymerization at Microstructure level (چکیده)
50 - Kinetic and Morphological Investigation on the Magnesium Ethoxide-Based Ziegler-Natta Catalyst for Propylene Polymerization Using Typical External Donors (چکیده)
51 - Kinetic and morphological study of a magnesium ethoxide-based Ziegler–Natta catalyst for propylene polymerization (چکیده)
52 - Similarities and Differences of the Active Sites in Basic and Advanced MgCl2-Supported Ziegler-Natta Propylene Polymerization Catalysts (چکیده)
53 - شبیه سازی ناپایایی آرام در خطوط لوله فشار بالا انتقال گاز طبیعی در شرایط غیر همدما (چکیده)
54 - ارزیابی مدل های سینتیکی مختلف در سنتز مستقیم دی متیل اتر (چکیده)