بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Sahaf


موارد یافت شده: 88

1 - ارزیابی عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی قیرلاستیکی با فناوری پلیمریزاسیون (SPB) بر اساس بررسی های آزمایشگاهی و میدانی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
2 - Predicting fracture behavior (mixed‐modes I/III) of cement asphalt mortar under fatigue and static loading conditions using response surface method (چکیده)
3 - Laboratory investigation on the fracture toughness (Mode I) and durability properties of eco-friendly cement emulsified asphalt mortar (CRTS II) exposed to acid attack (چکیده)
4 - Mixed mode (I&III) fracture behavior of cement emulsified asphalt mortar under freeze and thaw cycles (چکیده)
5 - مقایسه تعداد لایه‌های تزیه موک تصویر به منظور کلاس‌بندی تمام‌خودکار بافت خرابی‌های روسازی آسفالتی (چکیده)
6 - Optimization of asphalt mixture design using response surface method for stone matrix warm mix asphalt incorporating crumb rubber modified binder (چکیده)
7 - Optimization of stone matrix asphalt mixture design based on fracture mechanics approach (چکیده)
8 - Experimental and statistical exploring for mixed-mode (I&II) fracture behavior of cement emulsified asphalt mortar under freeze–thaw cycles and aging condition (چکیده)
9 - Effect of reclaimed asphalt pavement (RAP) on fracture properties of stone matrix asphalt (SMA) at low temperature (چکیده)
10 - Mixed mode-I/II fatigue performance of Cement Emulsified Asphalt Mortar: Experimental and statistical analysis at intermediate temperature (چکیده)
11 - Designing a mathematical model for predicting the mechanical characteristics of asphalt pavements using dynamic loading (چکیده)
12 - بررسی کاربرد سامانه های لیزری در مدیریت روسازی (PMS) (چکیده)
13 - تعیین ضریب بار هم‌ارز مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
14 - بررسی روش های آزمایشگاهی در ارزیابی کارایی مخلوط های آسفالتی (چکیده)
15 - ارزیابی پارامترهای موثر بر عمل آوری مخلوط های آسفالت بازیافت شده با کف قیر (چکیده)
16 - شناسایی ترک های سطحی روسازی بر اساس پردازش تصویر دیجیتال (چکیده)
17 - مکانیابی شهرک های صنعتی با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه ی موردی:شهرستان ملایر) (چکیده)
18 - بررسی تاثیر درصد بالای تراشه های خرده آسفالت همراه درصد پلی اتیلن بازیافتی در مخلوط های آسفالت گرم (چکیده)
19 - آنالیز آماری بافت تصاویر خرابی روسازی آسفالتی بر پایه ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری (چکیده)
20 - Aging effect on the mixed-mode (I/III) fracture toughness of cement emulsified asphalt composite: Experimental and statistical investigation (چکیده)
21 - 3D Sight Distance Calculation and Estimation of its Effect on Road Accidents in GIS Environment (چکیده)
22 - On the performance of HLL, HLLC, and Rusanov solvers for hyperbolic traffic models (چکیده)
23 - Calculation of Equivalent Axle Load Factor Based on Artificial Intelligence (چکیده)
24 - Calculating TIN-Based 3D Sight Distance and Its Evaluation on Drivers Free-Flow Speed (چکیده)
25 - ارزیابی تکنیک های مورد استفاده جهت ارضای معیارهای فنی و عملکردی روکش های آسفالتی نازک (چکیده)
26 - بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از میکروسیلیس و متاکائولن بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان آسفالتی نوع دو (چکیده)
27 - تحلیل سه بعدی رفتار روسازی های انعطاف پذیر تحت بارگذاری های دینامیکی (چکیده)
28 - ارزیابی مشخصات مقاومتی مخلوط های آسفالتی حاوی پودر لاستیک (چکیده)
29 - Investigating the Rutting Behavior of Modified Asphalt Mixtures with Waste Materials (چکیده)
30 - تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای خرابی سطحی روسازی و سرعت وسیله نقلیه روی میزان صدای حاصل از برخورد لاستیک خودرو با سطح جاده (چکیده)
31 - The effect of different loading patterns on the resistance to shear flow of hot mix asphalt (چکیده)
32 - Mixed mode (I/II) fracture energy of cement emulsified asphalt mortar under intermediate temperature (چکیده)
33 - Low temperature fracture resistance of cement emulsified asphalt mortar under mixed mode I/III loading (چکیده)
34 - رفتار خزشی در مخلوط‌های آسفالتی سنگ‌دانه‌ای حاوی مصالح سنگی مصنوعی و ذرات پلاستیک ضایعاتی (چکیده)
35 - ملاحظات فنی طرح اختلاط بازیافت گرم بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 (چکیده)
36 - بررسی اصلاحات طرح اختلاط بازیافت سرد بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 (چکیده)
37 - ارزیابی مشخصات مقاومتی مخلوط های بازیافتی سرد با قیر امولسیون)مروری( (چکیده)
38 - تحلیل و بررسی تأثیر دو پارامتر خرابی روسازی و سرعت وسیله نقلیه روی TPN (چکیده)
39 - The fatigue behavior of SBS/nanosilica composite modified asphalt binder and mixture (چکیده)
40 - Investigation of the fatigue characteristics of warm stone matrix asphalt (WSMA) containing electric arc furnace (EAF) steel slag as coarse aggregate and Sasobit as warm mix additive (چکیده)
41 - مدل سازی رفتار دوچرخه سواری افراد در فصل زمستان با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (چکیده)
42 - توسعه حمل و نقل پایدار با رویکرد تغییر در رفتار سفر دانشجویان، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
43 - ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
44 - Evaluation of the mixed mode (I/II) fracture toughness of cement emulsified asphalt mortar (CRTS-II) using mixture design of experiments (چکیده)
45 - مروری بر فناوری مخلوط های آسفالتی گرم (چکیده)
46 - تاثیر سناریوهای مختلف بارگذاری بر مقاومت به جریان برشی مخلوط های آسفالتی داغ (چکیده)
47 - توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر (چکیده)
48 - طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (چکیده)
49 - تحلیل رفتار خستگی و مدل سازی آن برای مخلوط های آسفالتی گرم دارای استخوان بندی سنگدانه ای(WSMA) حاوی افزودنی ساسوبیت (چکیده)
50 - تاثیر رفتار ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی بر عمر خستگی روسازی های انعطاف پذیر (چکیده)
51 - بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) با استخوان بندی سنگدانه ای حاوی سرباره EAF (چکیده)
52 - ارزیابی اثر رطوبت موجود در سنگدانه ها بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم دارای استخوان بندی سنگدانه ای حاوی سرباره فولادی و افزودنی مخلوط آسفالتی گرم (چکیده)
53 - ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم با استخوان بندی سنگدانه ای(WSMA) حاوی افزودنی سرباره کوره قوس الکتریک (EAF) در برابر خرابی های ناشی از شیارشدگی (چکیده)
54 - تاثیر تراکم ترافیک در مکان یابی مراکز اورژانس و مقایسه دو روش AHP و Network Analyst (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
55 - Second-Order Statistical Texture Representation of Asphalt Pavement Distress Images Based on Local Binary Pattern in Spatial and Wavelet Domain (چکیده)
56 - بهینه سازی قیر با استفاده از پلیمرهای LDPE و SBS برای مناطق گرمسیری (چکیده)
57 - تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (چکیده)
58 - مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی (چکیده)
59 - تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی (چکیده)
60 - مروری بر تکنولوژی های ارزیابی خودکار خرابی های روسازی بر پایه سیگنال های دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
61 - ارزیابی وضعیت شبکه روسازی به کمک نرم‌افزار Micro Paver (مطالعه موردی : شبکه راههای درون شهری شهرستان نیشابور) (چکیده)
62 - بررسی ضریب برجهندگی روسازی راه با استفاده از خاک بازیافتی تثبیت شده با سیمان (چکیده)
63 - A comparative numerical study on Freeway weaving area using a multi-class first-order macroscopic model (چکیده)
64 - بدست اوردن نقاط حادثه خیز ریلی در مسیر خوی به کشور ترکیه با استفاده از نرم افزار gis (چکیده)
65 - ارزیابی وضعیت شبکه روسازی معابر با استفاده از شاخص کیفیت فازی روسازی و مقایسه با شاخص PCI (مطالعه موردی منطقه 17 شهرداری تهران) (چکیده)
66 - بررسی تأثیر کاربرد پودر میکروسیلیس در بهبود مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی داغ (چکیده)
67 - The Determination of Landslide Hazard Zonation of Railway Track in Mountain Region by Using GIS: A Case Study of Khoy Railway Track (چکیده)
68 - Laboratory E valuation of CMA impact on the S lipping resistance of the roads surface (چکیده)
69 - Examining the Impact of Micro Silica Gel Additive on the Compressive Strength and Water Absorption of Roller Compacted Concrete Pavement (چکیده)
70 - اولویت بندی گزینه های تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی در بزرگراه ها مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره ) مطالعه موردی ؛ بزرگراه همت و مدرس (چکیده)
71 - شناخت و رتبه بندی نقاط حادثه ساز جاده ای (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی) (چکیده)
72 - شناسائی و الویت بندی سیاستهای ساماندهی حمل بار و کالا در بازار بزرگ تهران (چکیده)
73 - راهکارهای مدیریت پارکینگ حاشیه ای با استفاده از روش AHP در شهر مشهد (چکیده)
74 - لزوم استفاده از مواد ضایعاتی در روسازی راه های درون شهری و برون شهری (چکیده)
75 - توسعه مدل بهینه طراحی روسازی انعطاف پذیر به روش مکانیستیک- تجربی (چکیده)
76 - A novel method for maximum lift prediction in high-lift configurations (چکیده)
77 - Effect of stiffness modulus and dynamic loading on pavement subgrade (چکیده)
78 - دستیابی به مسیر سریع السیر ریلی بهینه برون شهری در GIS (چکیده)
79 - اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر های پلی اتیلن سبک و پودر لاستیک در مناطق گرمسیر (چکیده)
80 - ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان -مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری (چکیده)
81 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
82 - Investigation of Laser System Used in Pavement Management System (PMS) 0 (چکیده)
83 - بررسی آسیب های زیست محیطی حمل و نقل ریلی با محوریت آلودگی هوا (چکیده)
84 - Numerical Tool Development for HLD computations (چکیده)
85 - A Numerical Model for Modeling the Effect of Plasma Actuators in Flow Control (چکیده)
86 - A UAV Lift Augmentation via Gurney Flap (چکیده)
87 - A 3D Investigation of Flow over a Finite Plunging wing (چکیده)
88 - بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره (چکیده)