مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. آرش بیداله خانی , انقلابی گری به مثابۀ مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای انقلاب اسلامی در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی, پژوهش های انقلاب اسلامی, دوره (10), شماره (39), سال (2022-3), صفحات (157-173)
 2. آرش بیداله خانی , محبوبه فرخاری , فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سا ل های ۱۳۹۹-۱۳۹۰, دانش سیاسی, دوره (18), شماره (1), سال (2022-3), صفحات (55-82)
 3. آرش بیداله خانی , واکاوی و خوانش گرایش‌های پارادکسیکال اندیشۀ سکولاریسم مدرن در تفکر اندیشمندان سیاسی معاصر جهان عرب, جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام, دوره (9), شماره (19), سال (2022-3), صفحات (229-252)
 4. آرش بیداله خانی , یاسر کهرازه , پدیدۀ دونالد ترامپ؛ تحلیلی بر برند شدن سیاستمداران سلبریتی در عصر رسانه ای شدن سیاست, مطالعات رسانه های نوین, دوره (7), شماره (27), سال (2021-10), صفحات (301-329)
 5. آرش بیداله خانی , ساخت‌بندی تصویر ملت، دیپلماسی فرهنگی نروژ و جذابیت بین‌المللی, پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (10), شماره (1), سال (2022-2), صفحات (59-91)
 6. آرش بیداله خانی , برندینگ ملت و تصویرسازی ملی؛ دریچه‌ای میان‌رشته‌ای برای مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل, سیاست, دوره (49), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (999-1020)
 7. آرش بیداله خانی , مجید حسینی , سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران, سیاست, دوره (51), شماره (3), سال (2022-2), صفحات (639-667)
 8. آرش بیداله خانی , نقش ساختار های حکمرانی ملی در سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی؛ مطالعه موردی کشورهای منطقه نوردیک, مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, دوره (10), شماره (37), سال (2021-3), صفحات (138-158)
 9. آرش بیداله خانی , تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020), روابط خارجی, دوره (12), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (461-489)
 10. آرش بیداله خانی , رویکرد رتوریک زیبایی شناختی به ساخت بندی ارتباط تصاویر و ابداعات بصری به سیاست جهانی, کیمیای هنر, دوره (9), شماره (37), سال (2021-3), صفحات (37-51)
 11. آرش بیداله خانی , تحلیل ویژگیهای جنگ اطلاعاتی- ارتباطی غرب بر علیه روسیه در گفتمان آکادمیک ایدئولوگهای روسی, مطالعات قدرت نرم, دوره (10), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (115-145)
 12. آرش بیداله خانی , ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19, پژوهش های راهبردی سیاست, دوره (9), شماره (33), سال (2020-9), صفحات (9-39)
 13. آرش بیداله خانی , رویکرد امنیتی ـ ساختاری به ارتباط مسئلۀ زبان فارسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ساختار و مؤلفه‌های امنیتی کردن زبان فارسی در دورۀ معاصر, آفاق امنیت, دوره (13), شماره (46), سال (2020-6), صفحات (157-182)
 14. آرش بیداله خانی , برندینگ و تصویرسازی ملت در کرۀ جنوبی؛ هالیو و کرۀ جهانی, دولت پژوهی, دوره (5), شماره (20), سال (2020-2), صفحات (37-69)
 15. آرش بیداله خانی , هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد, سیاست جهانی, دوره (9), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (51-78)

مقالات ارایه شده در کنفرانس