مقالات ارائه شده در مجلات

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مصطفی زمانی , سعید ابریشمی , تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تأثیر فرضیات مدلسازی , یازدهمین کنگره بین المللی عمران , 2018-05-08
 2. مصطفی زمانی , سعید ابریشمی , مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی , کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام , 2018-05-15
 3. محمد امین مهدیفر , سعید ابریشمی , تغییرات مدول الاستیسیته مصالح سد خاکی چندیر با سطح تنش , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری , 2018-03-07
 4. محمد امین مهدیفر , سعید ابریشمی , تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری , 2018-03-07
 5. عبداله تبرئی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , نوید گنجیان , تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی , کنفرانس ملی پزوهش های نوین در مهندسی عمران معماری و میدیریت شهری , 2018-03-07
 6. بهزاد قانعی , سعید ابریشمی , مقایسه مشخصّات پوزولان طبیعی معدن چکنه با سایر معادن پوزولان ایران , پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار , 2017-10-14
 7. بهزاد قانعی , سعید ابریشمی , بررسی پوزولان چکنه نیشابور جهت ساخت بتن ژئوپلیمری , چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , 2017-10-06
 8. بهزاد قانعی , سعید ابریشمی , پارامترهای مؤثر بر طرح اختلاط سیمان ژئوپلیمری با استفاده از پوزولان معدن چکنه , نهمین کنفرانس ملی بتن , 2017-10-07
 9. پریسا رحیم زاده اسکوئی , سعید ابریشمی , بهنام قربانی , ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح شده توسط ژئوگرید , کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر , 2017-08-16
 10. محمد خرّمی , سعید ابریشمی , یاسر مقصودی , پایش فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی در دشت مشهد , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر , 2017-08-16
 11. محمد خرّمی , سعید ابریشمی , یاسر مقصودی , بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر , 2017-08-16
 12. مجید زرندی , سعید ابریشمی , طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19
 13. جواد کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19
 14. سید حمید رضا میرانوری بایگی , سعید ابریشمی , مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های مربعی و مستطیلی واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی , 2016-06-02
 15. سید حمید رضا میرانوری بایگی , سعید ابریشمی , مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی , 2016-06-02
 16. کامران فانی , سعید ابریشمی , تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 17. امین منشی زاده نائین , سعید ابریشمی , مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 18. محمد مصطفی پسندیده فرد , سعید ابریشمی , ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19
 19. سعید کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع , اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار , 2014-12-18
 20. سعید کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 21. سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی , مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری , همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , 2015-03-11
 22. سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی , مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک , کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست , 2015-05-05
 23. کیان گرجستانی , علی اخترپور , سعید ابریشمی , بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 24. محمد کارآمد تبریزی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14