مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمود نیکخواه شهمیرزادی , سید مجدالدین میرمحمد حسینی , سعید ابریشمی , نشست پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای تحت اثر بارگذاری سیکلی, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2022-12)
 2. محمود نیکخواه شهمیرزادی , سید مجدالدین میرمحمد حسینی , سعید ابریشمی , مطالعه آزمایشگاهی تثیر عرض پی، تراکم خاک ماسه‌ای و مقدار فشار بر نشست شالوده نواری, مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل, دوره (8), شماره (2), سال (2022-8), صفحات (131-148)
 3. عبداله تبرئی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , نوید گنجیان , بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید, علوم و مهندسی زلزله, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (1-12)
 4. محمد خرّمی , سعید ابریشمی , یاسر مقصودی , تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2018-8)
 5. سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید, مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (50), شماره (5), سال (2019-1), صفحات (141-150)

انگلیسی

 1. Mohammad Amin Sayyah , Saeed Abrishami , Pooya Dastpak , Daniel Dias , Behavior of volcanic ash–soil mixtures under one-dimensional compression testing, Scientific Reports, Volume (12), No (1), Year (2022-8)
 2. Sohrab Sharifi , Saeed Abrishami , Daniel Dias , Pooya Dastpak , Behavior of Axially and Eccentrically Loaded Trapezoidal Shell Footings Resting on a Granular Assembly, International Journal of Geomechanics, Volume (22), No (8), Year (2022-8)
 3. Pooya Dastpak , Saeed Abrishami , Masoud Rezazadeh Anbarani , Amirreza Dastpak , Effect of Perforated Plates on the Relative Density of Uniformly Graded Reconstituted Sands Using Air Pluviation Method, Transportation Infrastructure Geotechnology, Volume (8), No (4), Year (2021-12), Pages (569-589)
 4. Behrooz Hamedmirjafari , Jafar Bolouri Bazaz , Saeed Abrishami , GFRP as an alternative for steel nails, development of a model for prediction of creep displacements using experimental tests, Arabian Journal of Geosciences, Volume (13), No (15), Year (2020-7)
 5. Saeed Abrishami , Experimental study on the behavior of eccentrically loaded circular footing model resting on reinforced sand, Geotextiles and Geomembranes, Volume (48), No (5), Year (2020-10), Pages (647-654)
 6. , Saeed Abrishami , Daniele Perissin , Extreme subsidence in a populated city (Mashhad) detected by PSInSAR considering groundwater withdrawal and geotechnical properties, Scientific Reports, Volume (10), No (1), Year (2020-7)
 7. Behrooz Hamedmirjafari , Jafar Bolouri Bazaz , Saeed Abrishami , Calibration of bar-Concrete Bond Stress Relationships for Bond Stress Prediction of GFRP Soil Nails Using Experimental Pullout Tests, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Year (2019-4)
 8. Mohammad Karamad Tabrizi , Saeed Abrishami , Seyed Ehsan Seyedi Hosseininia , Sohrab Sharifi , Saeid Ghorbani , Experimental investigation on the behavior of fine-grained soils containing waste rubber tires under repeated and static loading using direct shear apparatus, Construction and Building Materials, Volume (223), Year (2019-10), Pages (106-119)
 9. Sohrab Sharifi , Saeed Abrishami , امیر ه گندمی , Consolidation assessment using Multi Expression Programming, Applied Soft Computing, Volume (86), Year (2020-1), Pages (105842-105853)
 10. Behrooz Hamedmirjafari , Jafar Bolouri Bazaz , Saeed Abrishami , Experimental Investigation of Bond Stress and Creep Displacements of GFRP Soil Nails Simulated in a Soil Box, International Journal of Civil Engineering, Volume (17), No (10), Year (2019-10), Pages (1559-1570)
 11. Abdolah Tabaroei , Saeed Abrishami , Seyed Ehsan Seyedi Hosseininia , Comparison between Two Different Pluviation Setups of Sand Specimens, Journal of Materials in Civil Engineering, Volume (29), No (10), Year (2017-5), Pages (4017157-4017157)
 12. Saeid Karimi , Saeed Abrishami , Numerical Analysis of Seepage of Concrete-Coated Water Transmission Channels Considering Saturated-Unsaturated Conditions, Indian Journal of Science and Technology, Volume (8), No (3), Year (2015-2), Pages (33-37)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سعید ابریشمی , مصطفی زمانی , مقایسه شمع فلزی و بتنی در پایدارسازی گودهای عمیق به روش انکراژ پ , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 2. مریم منصوری , سیداحسان سیدی حسینی نیا , سعید ابریشمی , بررسی محدودیت‌های استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT) , یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01
 3. مصطفی زمانی , سعید ابریشمی , تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تأثیر فرضیات مدلسازی , یازدهمین کنگره بین المللی عمران , 2018-05-08
 4. مصطفی زمانی , سعید ابریشمی , مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی , کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام , 2018-05-15
 5. محمد امین مهدیفر , سعید ابریشمی , تغییرات مدول الاستیسیته مصالح سد خاکی چندیر با سطح تنش , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری , 2018-03-07
 6. محمد امین مهدیفر , سعید ابریشمی , تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری , 2018-03-07
 7. عبداله تبرئی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , نوید گنجیان , تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی , کنفرانس ملی پزوهش های نوین در مهندسی عمران معماری و میدیریت شهری , 2018-03-07
 8. بهزاد قانعی , سعید ابریشمی , مقایسه مشخصّات پوزولان طبیعی معدن چکنه با سایر معادن پوزولان ایران , پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار , 2017-10-14
 9. بهزاد قانعی , سعید ابریشمی , بررسی پوزولان چکنه نیشابور جهت ساخت بتن ژئوپلیمری , چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری‌های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , 2017-10-06
 10. بهزاد قانعی , سعید ابریشمی , پارامترهای مؤثر بر طرح اختلاط سیمان ژئوپلیمری با استفاده از پوزولان معدن چکنه , نهمین کنفرانس ملی بتن , 2017-10-07
 11. پریسا رحیم زاده اسکوئی , سعید ابریشمی , بهنام قربانی , ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح شده توسط ژئوگرید , کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر , 2017-08-16
 12. محمد خرّمی , سعید ابریشمی , یاسر مقصودی , پایش فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی در دشت مشهد , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر , 2017-08-16
 13. محمد خرّمی , سعید ابریشمی , یاسر مقصودی , بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر , 2017-08-16
 14. مجید زرندی , سعید ابریشمی , طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19
 15. جواد کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19
 16. سید حمید رضا میرانوری بایگی , سعید ابریشمی , مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های مربعی و مستطیلی واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی , 2016-06-02
 17. سید حمید رضا میرانوری بایگی , سعید ابریشمی , مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی , 2016-06-02
 18. کامران فانی , سعید ابریشمی , تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 19. امین منشی زاده نائین , سعید ابریشمی , مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 20. محمد مصطفی پسندیده فرد , سعید ابریشمی , ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19
 21. سعید کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع , اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار , 2014-12-18
 22. سعید کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 23. سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی , مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری , همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , 2015-03-11
 24. سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی , مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک , کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست , 2015-05-05
 25. کیان گرجستانی , علی اخترپور , سعید ابریشمی , بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 26. محمد کارآمد تبریزی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14