مقالات ارائه شده در مجلات

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مجید زرندی , سعید ابریشمی , طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19
 2. جواد کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19
 3. سید حمید رضا میرانوری بایگی , سعید ابریشمی , مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های مربعی و مستطیلی واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی , 2016-06-02
 4. سید حمید رضا میرانوری بایگی , سعید ابریشمی , مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی , 2016-06-02
 5. کامران فانی , سعید ابریشمی , تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 6. امین منشی زاده نائین , سعید ابریشمی , مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 7. محمد مصطفی پسندیده فرد , سعید ابریشمی , ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19
 8. سعید کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع , اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار , 2014-12-18
 9. سعید کریمی , سعید ابریشمی , مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 10. سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی , مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری , همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , 2015-03-11
 11. سعید کریمی , سعید ابریشمی , سجاد کریمی , مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک , کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست , 2015-05-05
 12. کیان گرجستانی , علی اخترپور , سعید ابریشمی , بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 13. محمد کارآمد تبریزی , سعید ابریشمی , سیداحسان سیدی حسینی نیا , بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14