مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3327

351 - Knee flexor muscles angle-dependent co-activation level during maximal isometric contraction by knee extensors (چکیده)
352 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد (چکیده)
353 - Methodological Sources of Bias Affecting On Subjective Well-Being (چکیده)
354 - Effect of Fordyce Happiness Training on the Emotion Regulation Difficulties in the Adolescents under Support of Social Welfare (چکیده)
355 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر) (چکیده)
356 - کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نمایه های خشکسالی SPI و PDSI در ایستگاه سینوپتیک شهر مشهد (چکیده)
357 - analysis the status of ecological parametrs in development of mashhad metropolis (چکیده)
358 - Analaysis of field oriented creative city and architecture with emphasis on application of new technologies in the Era of globalization (چکیده)
359 - Pedestrian zone planning in line with sustainable development with an emphasis on standards (چکیده)
360 - evaluating the regional development of border cities: by TOPSIS model(case study: Sistan and Baluchistan Province,Iran) (چکیده)
361 - Urban Public Spaces and Women’s Safety: A Participatory Approach of Saqqez Streets, Iran (چکیده)
362 - سنجش میزان توسعه اقتصادی استان های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای (چکیده)
363 - Online MTPA Control Approach for Synchronous Reluctance Motor Drives Based on Emotional Controller (چکیده)
364 - An analysis on housing's quantitative and qualitative indicators texture worn case study: Mashhad No Darreh district (چکیده)
365 - Role of Urban Planning in Decreasing Damages Results of Earthquake in Human Habitats (چکیده)
366 - وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل (چکیده)
367 - روایات نجیب محفوظ فی ضوء النقد الاجتماعی مع عنایه خاصه بروایه اولاد حارتنا (چکیده)
368 - سربازگیری، نسخه ای ناشناخته درباره اوضاع نظامی دولت عثمانی در دوره عبدالحمید دوم (چکیده)
369 - Systematic notes on Burdigalian Echinoids from the Qom Formation in the Bagher Abad area, Central Iran (چکیده)
370 - تأثیر سطوح مختلف بهره برداری دام بر تولید زیراشکوب و ساختار تاج پوشش سه بوته مرتعی کاهوی بیابانی، گون و ورک ( مطالعه موردی: مراتع کاخک گناباد ) (چکیده)
371 - بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانی (چکیده)
372 - آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی (چکیده)
373 - آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
374 - A new computational approach for solving optimal control of linear PDEs problem (چکیده)
375 - بررسی تاثیر قابلیتهای مهارتی بر شکل گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع یابی از کتابخانه دیجیتال (چکیده)
376 - بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشور (چکیده)
377 - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبکهای هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهد (چکیده)
378 - Spectral homotopy analysis method and its convergence for solving a class of nonlinear optimal control problems (چکیده)
379 - داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب (چکیده)
380 - تحلیل سیستمی تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس (چکیده)
381 - تفاوت یا تساوی دیه ی انگشتان (چکیده)
382 - تاثیر ادبیات فارسی بر آثار یسنین شاعر بزرگ روسیه (چکیده)
383 - دورکهایم و کارکرد گرایی در شناخت کیفر (چکیده)
384 - نقش روانشناسی اجتماعی در حمایت از ارزش های اجتماعی در پروژه جهانی شدن (چکیده)
385 - Task-Based Creative Writing through Visual Advertisement: AChange of Attitude (چکیده)
386 - A new method based on generalized Taylor expansion for computing a series solution of the linear systems (چکیده)
387 - نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام، بررسی موردی شرح حال امام علی ( ع) در کتاب الطبقات الکبری (چکیده)
388 - A Computational Model and Convergence Theorem for Rumor Dissemination in Social Networks (چکیده)
389 - رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان (چکیده)
390 - ارزیابی انواع روشهای اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد) (چکیده)
391 - شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (چکیده)
392 - Ultimate bound sets of a hyperchaotic system and its application in chaos synchronization (چکیده)
393 - آنچه باید در مورد نحوه انتخاب نوع پانسمان متناسب با زخم بدانیم (چکیده)
394 - مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
395 - ملامح المقاومة فی شعر یحیی السماوی (چکیده)
396 - شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
397 - Evaluation of Techniques and Intentions of Arabic Poetry in Quhistan (چکیده)
398 - سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر (چکیده)
399 - رژیم حقوق بشر در اتحادیة اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی (چکیده)
400 - مکان‌یابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر نورآباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغراقیایی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • 67
 •  
 • »