مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3252

351 - بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن (چکیده)
352 - اندیشه هندو و بودایی تناسخ در اهل حق (یارسان) (چکیده)
353 - بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران (چکیده)
354 - Intravenous transplantation of bone marrow mesenchymal stem cells promotes neural regeneration after traumatic brain injury (چکیده)
355 - Analysis of novel mutations in BRCA1 in Iranian families with breast cancer (چکیده)
356 - Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making (چکیده)
357 - مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H2S (مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر) (چکیده)
358 - The Comparison of Language Learning Strategies and Reading Comprehension of Iranian EFL Students Taking Web-based and Face-to-face Instruction (چکیده)
359 - A multi-attribute congestion-driven approach for evaluation of power generation plans (چکیده)
360 - ترکیب‎های قالبی فارسی و کارکردهای متنی آنها در نگارش (چکیده)
361 - عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه (چکیده)
362 - بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
363 - نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی) (چکیده)
364 - تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومی (چکیده)
365 - مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم (چکیده)
366 - مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیر (چکیده)
367 - Ultratrace determination of cadmium(ii) ions in water samples using graphite furnace atomic absorption spectrometry after separation and preconcentration using magnetic activated carbon nanocomposites (چکیده)
368 - بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج (چکیده)
369 - تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان (چکیده)
370 - Numerical Study of Entropy Generation in the Flameless Oxidation Using Large Eddy Simulation Model and OpenFOAM Software (چکیده)
371 - بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری (چکیده)
372 - Quadrotor Full dynamic Modeling, Nonlinear Simulation and Control of Attitudes (چکیده)
373 - Prediction of Above-elbow Motions in Amputees, based on Electromyographic (EMG) Signals, Using Nonlinear Autoregressive Exogenous (NARX) Model (چکیده)
374 - استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
375 - عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
376 - شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان (چکیده)
377 - A Comparative Study of Speech Act of Ordering: A Case Study in English language between English native speakers and Iranian EFL learners (چکیده)
378 - بررسی زبانشناختی سوره نصر بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
379 - شخصی سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی (چکیده)
380 - بررسی اثر غنی سازی آرد گندم با ایزوله پروتئین سویا بر ویژگیهای کیفی دونات تولید شده از آن طی زمان نگهداری (چکیده)
381 - بررسی میزان شیوع مکملهای مجاز و غیر مجاز بین ورزشکاران مرد رشته های پرورش اندام و پاورلیفتینگ (چکیده)
382 - اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک –آندروژنیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته پرورش اندام (چکیده)
383 - نقش اهل بیت(ع)درنقد و تبیین روایات کلامی عامه (چکیده)
384 - On the range of a derivation (چکیده)
385 - بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی (چکیده)
386 - A histological study of adrenal gland in guinea pig and hamster (چکیده)
387 - A New Construction of Multiwavelets With Composite Dilations (چکیده)
388 - بررسی «قیامت تشکیکی» از نگاه سید حیدر آملی (چکیده)
389 - The Effects of Emotion Focused Therapy on Reducing Alexithymia and OCD Symptoms (چکیده)
390 - A Study of the Seismic Response of Asphaltic Concrete Used as a Core in Rockfill Dams (چکیده)
391 - استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد (چکیده)
392 - بررسی شالوده شکنانه نوشتار زنانه : مقایسه سبک تاج السلطنه و عزیزالسلطان (چکیده)
393 - تحللیل پایداری حمل ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپا ی بوم شناختی (چکیده)
394 - Efficiency Assessment of Rangeland Hydrology and ErosionModel (RHEM) for water erosion quantification(Case Study: Sangane Watershed-Iran) (چکیده)
395 - بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع (چکیده)
396 - تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل های سری زمانی هالت- وینتر و من- کندال در یزد (چکیده)
397 - تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کرده (چکیده)
398 - تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی (چکیده)
399 - Studying the Structural Effects of High-rise Construction on Urban Environment Sustainability (چکیده)
400 - Modulational instability of dust ion acoustic waves in dusty plasmas with superthermal electrons (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »