مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3279

251 - Linear genetic programming for shear strength prediction of reinforced concrete beams without stirrup (چکیده)
252 - بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی (چکیده)
253 - Reliability Analysis of the proportional Mean Residual Life Order (چکیده)
254 - Residual Probability Function, Associated Orderings, and Related Aging Classes (چکیده)
255 - تاملی جامعه شناختی بر بسترهای شکل گیری و رشد افراطی گرایی اسلامی در نیجریه (چکیده)
256 - نگاهی کاربرد شناختی به کلام امام خمینی (ره) در مورد اصل ولایت فقیه بررسی انواع پیش انگاری ها (چکیده)
257 - Wastewater treatment of raisings procesing factory using micellar-enhanced ultrafiltration (چکیده)
258 - بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی (چکیده)
259 - Study of individual lactation patterns of Iranian dairy buffaloes (چکیده)
260 - Logistic Regression Analysis of Some Factors Influencing Incidence of Retained Placenta in a Holstein Dairy Herd (چکیده)
261 - بررسی عدم قطعیت مدل های AOGCM و سناریو های انتشار در برآورد پارامتر های اقلیمی ( مطالعه ی موردی ایستگاه سینوتیک مشهد) (چکیده)
262 - تصویر ایران و ایرانی در سفرنامه ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس (چکیده)
263 - بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش (چکیده)
264 - مدل سازی آلودگی غیرنقطه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ارائه بهترین شیوه های مدیریت (BMP) در حوضه آبخیز گرگانرود (چکیده)
265 - بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها (چکیده)
266 - The Survey of Microbial Quality of the Dry Sample, Extract and Brewing of some Medicinal Plants (چکیده)
267 - Study of Organic Substrate, Phosphate and Zinc Fertilizations on Some Agronomic Characters, Seeds and Yield of Pumpkin - Curbita Pepo L (چکیده)
268 - آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها (چکیده)
269 - Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity (چکیده)
270 - بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرا (چکیده)
271 - اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران (چکیده)
272 - The Role Of Tourism Management in Regional Sustainable Development (Case study: City Khorram Abad) (چکیده)
273 - Stock Price Forecasting (چکیده)
274 - Relationship Between Effective Factors of Customer Perception and Purchase Intention (چکیده)
275 - ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آن (چکیده)
276 - جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی (چکیده)
277 - Stator turn-to-turn fault detection of synchronous generator using Total Harmonic Distortion (THD) analyzing of magnetic flux linkage (چکیده)
278 - Determining Appropriate Buses and Networks for Applying Demand Side Management Programs by Structural Analysis of EENS (چکیده)
279 - Welding processes for wear resistant overlays (چکیده)
280 - The Effect of Relationship Marketing Techniques on Trust, Satisfaction and Relational Commitment from Point of view of Iran Insurance Agencies Managers in Mashhad (چکیده)
281 - تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) (چکیده)
282 - بررسی مقایسه ای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه درختی کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) و جمبو (Syzygium cumini (L.) Skeels.) در اطراف منطقه آلوده صنایع فولاد اهواز (چکیده)
283 - Investigation of nursery treatments on sea buckthorn (Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson) seed germination in the field (چکیده)
284 - مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ (چکیده)
285 - The evaluation of changes in permeability and chemical composition of Gypseous soils through leaching in southern Mashhad (چکیده)
286 - Health Positive Uses of Genetically Modified Food Crops as a Source of Biopharmaceuticals (چکیده)
287 - نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنان (چکیده)
288 - Comparison of ANN and ARIMA techniques for forecasting Kardeh river flow (چکیده)
289 - Application of corrected positive mathematical programming for determining culture optimum pattern - Case study: Mashhad plain subsurface water consumers, Iran (چکیده)
290 - عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی (چکیده)
291 - بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت (چکیده)
292 - برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی (چکیده)
293 - بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا (چکیده)
294 - تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
295 - Predicting Grip Strength based on Anthropometric Characteristics in Female Junior Volleyball Players (چکیده)
296 - ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) (چکیده)
297 - A Reputation Framework for Social Participatory Sensing Systems (چکیده)
298 - Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (چکیده)
299 - Knee flexor muscles angle-dependent co-activation level during maximal isometric contraction by knee extensors (چکیده)
300 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »