مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3326

401 - بررسی ترکیبات فنولی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب (چکیده)
402 - پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانی (چکیده)
403 - اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی (چکیده)
404 - بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی (چکیده)
405 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن (چکیده)
406 - Strategic Planning of Transportation in Iran Using SWOT and QSPM, Case study: Yazd City (چکیده)
407 - بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان (چکیده)
408 - Evaluation of chemical and microbial properties of Iranian white cheese using kefir,yogurt and commercial cheese culture as a starter (چکیده)
409 - سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی (چکیده)
410 - An ECC - Based Mutual Authentication Scheme with One Time Signature (OTS) in Advanced Metering Infrastructure (چکیده)
411 - ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﺳﻼﻣی (چکیده)
412 - Match or Mismatch of the Head Parameters and Comprehension of EFL Learners (چکیده)
413 - Ethical principles of counseling from Islamic viewpoint (چکیده)
414 - A syntactic analysis of English translations of the Quran on some problematic accusative structures (چکیده)
415 - A Clustering Approach to Scientific Workflow Scheduling on the Cloud with Deadline and Cost Constraints (چکیده)
416 - Comparative Evaluation of Crystallization Behavior, Micro Structure Properties and Biocompatibility of Fluorapatite-Mullite Glass-Ceramics (چکیده)
417 - تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون (چکیده)
418 - بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم (چکیده)
419 - Gypsophila Heteropoda (Caryophyllaceae), a New Record for The Flora of Iran (چکیده)
420 - بررسی تأثیر جریان سیال بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول آبی با استفاده از الکترود صفحه چرخان (چکیده)
421 - جبرتی، تاریخ نگاری و بینش تاریخی وی (چکیده)
422 - نقش استراتژی ترجمه در جلوگیری از نفوذ زبانی و فرهنگی زبان مبدا فرادست در زبان مقصد فرو دست ( مطالعه موردی: رمان (چکیده)
423 - بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد (چکیده)
424 - کاربرد یادگیری تقویتی در جهت یابی حرکت سرپنتین ربات مارمانند (چکیده)
425 - کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران (چکیده)
426 - Climate Change Impact on Precipitation Extreme Events in Uncertainty Situation; Passing from Global Scale to Regional Scale (چکیده)
427 - گونه‌شناسی‌ و‌ کارکرد‌شناسی‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ دختران‌ مشهد‌ ‌در‌ عصر‌ رضا‌شاه (چکیده)
428 - تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR (چکیده)
429 - تحلیل نقش و کارکرد مکانهای نمادین شهرها در تحولات سیاسی مطالعه موردی: میدان تحریر مصر (چکیده)
430 - بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن (چکیده)
431 - اندیشه هندو و بودایی تناسخ در اهل حق (یارسان) (چکیده)
432 - بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران (چکیده)
433 - Intravenous transplantation of bone marrow mesenchymal stem cells promotes neural regeneration after traumatic brain injury (چکیده)
434 - Analysis of novel mutations inBRCA1in Iranian families with breast cancer (چکیده)
435 - Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making (چکیده)
436 - مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H2S (مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر) (چکیده)
437 - The Comparison of Language Learning Strategies and Reading Comprehension of Iranian EFL Students Taking Web-based and Face-to-face Instruction (چکیده)
438 - A multi-attribute congestion-driven approach for evaluation of power generation plans (چکیده)
439 - ترکیب‎های قالبی فارسی و کارکردهای متنی آنها در نگارش (چکیده)
440 - عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه (چکیده)
441 - بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
442 - نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی) (چکیده)
443 - تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومی (چکیده)
444 - مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم (چکیده)
445 - مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیر (چکیده)
446 - Ultratrace determination of cadmium(ii) ions in water samples using graphite furnace atomic absorption spectrometry after separation and preconcentration using magnetic activated carbon nanocomposites (چکیده)
447 - بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج (چکیده)
448 - تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان (چکیده)
449 - Numerical Study of Entropy Generation in the Flameless Oxidation Using Large Eddy Simulation Model and OpenFOAM Software (چکیده)
450 - بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •  
 • 10
 •   · · ·
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • 67
 •  
 • »