مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3286

401 - بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
402 - نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی) (چکیده)
403 - تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌ مشی‌‌گذاری عمومی (چکیده)
404 - مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم (چکیده)
405 - مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیر (چکیده)
406 - Ultratrace determination of cadmium(ii) ions in water samples using graphite furnace atomic absorption spectrometry after separation and preconcentration using magnetic activated carbon nanocomposites (چکیده)
407 - بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج (چکیده)
408 - تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان (چکیده)
409 - Numerical Study of Entropy Generation in the Flameless Oxidation Using Large Eddy Simulation Model and OpenFOAM Software (چکیده)
410 - بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری (چکیده)
411 - Quadrotor Full dynamic Modeling, Nonlinear Simulation and Control of Attitudes (چکیده)
412 - Prediction of Above-elbow Motions in Amputees, based on Electromyographic (EMG) Signals, Using Nonlinear Autoregressive Exogenous (NARX) Model (چکیده)
413 - استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
414 - عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
415 - شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان (چکیده)
416 - A Comparative Study of Speech Act of Ordering: A Case Study in English language between English native speakers and Iranian EFL learners (چکیده)
417 - بررسی زبانشناختی سوره نصر بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
418 - شخصی سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی (چکیده)
419 - بررسی اثر غنی سازی آرد گندم با ایزوله پروتئین سویا بر ویژگیهای کیفی دونات تولید شده از آن طی زمان نگهداری (چکیده)
420 - بررسی میزان شیوع مکملهای مجاز و غیر مجاز بین ورزشکاران مرد رشته های پرورش اندام و پاورلیفتینگ (چکیده)
421 - اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک –آندروژنیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته پرورش اندام (چکیده)
422 - نقش اهل بیت(ع)درنقد و تبیین روایات کلامی عامه (چکیده)
423 - On the range of a derivation (چکیده)
424 - بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی (چکیده)
425 - A histological study of adrenal gland in guinea pig and hamster (چکیده)
426 - A New Construction of Multiwavelets With Composite Dilations (چکیده)
427 - بررسی «قیامت تشکیکی» از نگاه سید حیدر آملی (چکیده)
428 - The Effects of Emotion Focused Therapy on Reducing Alexithymia and OCD Symptoms (چکیده)
429 - A Study of the Seismic Response of Asphaltic Concrete Used as a Core in Rockfill Dams (چکیده)
430 - استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد (چکیده)
431 - بررسی شالوده شکنانه نوشتار زنانه : مقایسه سبک تاج السلطنه و عزیزالسلطان (چکیده)
432 - تحللیل پایداری حمل ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپا ی بوم شناختی (چکیده)
433 - Efficiency Assessment of Rangeland Hydrology and ErosionModel (RHEM) for water erosion quantification(Case Study: Sangane Watershed-Iran) (چکیده)
434 - بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع (چکیده)
435 - تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل های سری زمانی هالت- وینتر و من- کندال در یزد (چکیده)
436 - تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کرده (چکیده)
437 - تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی (چکیده)
438 - Studying the Structural Effects of High-rise Construction on Urban Environment Sustainability (چکیده)
439 - Modulational instability of dust ion acoustic waves in dusty plasmas with superthermal electrons (چکیده)
440 - بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
441 - A comparison between two and three dimensional seepage analysis results in earth dams using SEEP/W and SEEP/3D (Case study: Shian and Khaan-Abad Dams) (چکیده)
442 - بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill. (چکیده)
443 - تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر (چکیده)
444 - بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد (چکیده)
445 - بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی (چکیده)
446 - رابطه بین هوش هیجانی و به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران (چکیده)
447 - Factors affecting hair cortisol concentrations in lactating dairy cows (چکیده)
448 - نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران (چکیده)
449 - بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی (چکیده)
450 - مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •  
 • 10
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »