مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3231

151 - On the cozero divisor graph of the semigroup Zn (چکیده)
152 - بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان (چکیده)
153 - Numerical Simulation of Groundwater Flow and Contamination Transport in Nahavand Plain Aquifer,West of Iran (چکیده)
154 - بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت (چکیده)
155 - Ethnobotanical study of medicinal plants used in Arjan - Parishan protected area in Fars Province of Iran. (چکیده)
156 - Facile template-free hydrothermal synthesis and microstrain measurement of ZnO nanorods (چکیده)
157 - A constraint-based search algorithm for parameter identification of environmental models (چکیده)
158 - بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی (چکیده)
159 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
160 - An application of a Lagrangian-type relaxation for the uncapacitated facility location problem (چکیده)
161 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
162 - Effect of temperature and light on germination behavior of PSII inhibiting herbicide resistant and susceptible junglerice (Echinochloa colona) populations (چکیده)
163 - Interaction of sine-Gordon kinks and breathers with a PT-symmetric defect (چکیده)
164 - A note on “A class of linear differential dynamical systems with fuzzy initial condition” (چکیده)
165 - بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی (چکیده)
166 - بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی؛ مطالعه موردی دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان اردستان، استان اصفهان (چکیده)
167 - بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران (چکیده)
168 - بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی (چکیده)
169 - تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی (چکیده)
170 - معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف (چکیده)
171 - مدارس کلیمیان و نظام نوین آموزش ملی در ایران (چکیده)
172 - بازخوانی حمله نادرشاه به هند (چکیده)
173 - Evaluation of CO2 adsorption with eucalyptus wood based activated carbon modified by ammonia solution through heat treatment (چکیده)
174 - Adsorptive removal of CO2 on highly microporous activated carbons prepared from Eucalyptus camaldulensis wood: Effect of chemical activation (چکیده)
175 - راهکاری برای اولویت بندی واقع بینانه و کاربردی مسایل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت- توانمندی (چکیده)
176 - رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان (چکیده)
177 - تأثیر سفارشی‌سازی خدمات در صنایع بانکداری بر وفاداری، اعتماد و رضایتمندی مشتری با استفاده از مدل ECSI (چکیده)
178 - Phenotypic Variation in Males of the Agamid Lizard Paralaudakia caucasia (Eichwald, 1831) Across a Wide Geographic Range (چکیده)
179 - مقایسه روش های کریجینگ متعارف و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در استان مازندران (چکیده)
180 - تاثیر مقادیر مختلف سیلیسیوم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (چکیده)
181 - شناسایی جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه های یکساله و چند ساله (چکیده)
182 - Investigation of the possible in Hydroponics Growing of Grass pea - Lathyrus sativum L (چکیده)
183 - بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران (چکیده)
184 - بررسی آسیب‌ شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی (چکیده)
185 - An approximation method for numerical solution of multi-dimensional feedback delay fractional optimal control problems by Bernstein polynomials (چکیده)
186 - رابطه حمایت اجتماعی و جهت‌گیری مذهبی با میزان عود در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (چکیده)
187 - Sexual Size Dimorphism in Eirenis collaris Ménétriés 1832 from Iran (چکیده)
188 - Casimir-like corrections to the classical tensions of string and membranes (چکیده)
189 - اثر بازی های بومی محلی و بازی‌های معمول بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران کم‌توان ذهنی آموزش پذیر (چکیده)
190 - طبیعت و تخیل خلاق در شعر سپهری و سینمای کیارستمی (چکیده)
191 - Facilitated ion transfer of protonated primary organic amines studied by square wave voltammetry and chronoamperometry (چکیده)
192 - Linear genetic programming for shear strength prediction of reinforced concrete beams without stirrup (چکیده)
193 - بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی (چکیده)
194 - Reliability Analysis of the proportional Mean Residual Life Order (چکیده)
195 - Residual Probability Function, Associated Orderings, and Related Aging Classes (چکیده)
196 - تاملی جامعه شناختی بر بسترهای شکل گیری و رشد افراطی گرایی اسلامی در نیجریه (چکیده)
197 - نگاهی کاربرد شناختی به کلام امام خمینی (ره) در مورد اصل ولایت فقیه بررسی انواع پیش انگاری ها (چکیده)
198 - Wastewater treatment of raisings procesing factory using micellar-enhanced ultrafiltration (چکیده)
199 - بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی (چکیده)
200 - Study of individual lactation patterns of Iranian dairy buffaloes (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »