مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3286

151 - طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری (چکیده)
152 - تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریان (چکیده)
153 - فهرستگان نسخ خطی ایران (چکیده)
154 - بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال (چکیده)
155 - بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
156 - مدیریت اراضی حریم شهرها؛ راهکاری اصولی در کاهش مشکلات شهری نمونه: کلان شهر مشهد (چکیده)
157 - The transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in spinach (Spinacia oleracea) using Agroinfiltration (چکیده)
158 - پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم (چکیده)
159 - Photographic Study of Lip Anthropometric Pattern Development in the Fars Family in Mashhad (چکیده)
160 - طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
161 - آنالیز حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی آباد) (چکیده)
162 - خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن (چکیده)
163 - تحلیل شخصیه (چکیده)
164 - اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
165 - تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی (چکیده)
166 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی مراسم عزاداری محرم و صفر در بافت قدیم مشهد (چکیده)
167 - Evaluation of Social Instability in Urban Developments, Case Study: Ghaleh Abkooh's Renewal Plan (چکیده)
168 - Evaluation technique of perceptual qualities of an urban corridor, Noghan Bazaar, Mashhad (چکیده)
169 - چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران (چکیده)
170 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته (چکیده)
171 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (چکیده)
172 - QRS complex detection based on simple robust 2-D pictorial-geometrical feature (چکیده)
173 - تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثورة العرابیه رافعی (چکیده)
174 - Motivations underlying blind students’ English language learning: A theoretical and factorial analysis (چکیده)
175 - Development and validation of an Islamic religious orientation scale with pilgrims of Imam Reza Shrine (چکیده)
176 - Does personality measured by NEO-FFI consist of five dimensions? (چکیده)
177 - تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور (چکیده)
178 - وکالت در مقام بیع (چکیده)
179 - Multi Phase, QoS Aware Routing Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
180 - اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی (چکیده)
181 - بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماری (چکیده)
182 - شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه (چکیده)
183 - Ideology in the BBC and Press TV’s Coverage of Syria Unrest: A Schema-Based Approach (چکیده)
184 - Spiritual Intelligence of Grade Three Senior High School Students in Iran: A Factorial and Theoretical Approach (چکیده)
185 - Repair in EFL talk: A case of Iranian intermediate and advanced EFL learners (چکیده)
186 - NiFe2O4/graphene nanocomposites with tunable magnetic properties (چکیده)
187 - Sandwich-structured graphene–NiFe2O4–carbon nanocomposite anodes with exceptional electrochemical performance for Li ion batteries (چکیده)
188 - مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (چکیده)
189 - The Generalised Non-Commuting Gragh OF A Finite Group (چکیده)
190 - بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی (چکیده)
191 - Conodont biostratigraphy of late Devonian deposits in the Shirband section (Damghan, NE Iran) (چکیده)
192 - Cultural Intelligence of English Language Learners within a Mono-Cultural Context (چکیده)
193 - Construct Validity of C-tests:A Factorial Approach (چکیده)
194 - Introduction of Participatory Conservation in Iran: Case Study of the Rural Communities’ Perspectives in Khojir National Park (چکیده)
195 - Visitors’ Characteristics and Attitudes towards Iran’s National Parks and participatory conservation (چکیده)
196 - From Paper Parks to Real Conservations: Case Study of Social Capital in Iran's Biodiversity Conservation (چکیده)
197 - On the Percentile Residual Lifetime of Parallel Systems (چکیده)
198 - Optimal Control of a Delayed HIV Infection Model via Fourier Series (چکیده)
199 - نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری (چکیده)
200 - اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »