مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3316

301 - Logistic Regression Analysis of Some Factors Influencing Incidence of Retained Placenta in a Holstein Dairy Herd (چکیده)
302 - بررسی عدم قطعیت مدل های AOGCM و سناریو های انتشار در برآورد پارامتر های اقلیمی ( مطالعه ی موردی ایستگاه سینوتیک مشهد) (چکیده)
303 - تصویر ایران و ایرانی در سفرنامه ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس (چکیده)
304 - بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش (چکیده)
305 - مدل سازی آلودگی غیرنقطه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ارائه بهترین شیوه های مدیریت (BMP) در حوضه آبخیز گرگانرود (چکیده)
306 - بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها (چکیده)
307 - The Survey of Microbial Quality of the Dry Sample, Extract and Brewing of some Medicinal Plants (چکیده)
308 - Study of Organic Substrate, Phosphate and Zinc Fertilizations on Some Agronomic Characters, Seeds and Yield of Pumpkin - Curbita Pepo L (چکیده)
309 - آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها (چکیده)
310 - Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity (چکیده)
311 - بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرا (چکیده)
312 - اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران (چکیده)
313 - The Role Of Tourism Management in Regional Sustainable Development (Case study: City Khorram Abad) (چکیده)
314 - Stock Price Forecasting (چکیده)
315 - Relationship Between Effective Factors of Customer Perception and Purchase Intention (چکیده)
316 - ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آن (چکیده)
317 - جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی (چکیده)
318 - Stator turn-to-turn fault detection of synchronous generator using Total Harmonic Distortion (THD) analyzing of magnetic flux linkage (چکیده)
319 - Determining Appropriate Buses and Networks for Applying Demand Side Management Programs by Structural Analysis of EENS (چکیده)
320 - Welding processes for wear resistant overlays (چکیده)
321 - The Effect of Relationship Marketing Techniques on Trust, Satisfaction and Relational Commitment from Point of view of Iran Insurance Agencies Managers in Mashhad (چکیده)
322 - تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) (چکیده)
323 - بررسی مقایسه ای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه درختی کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) و جمبو (Syzygium cumini (L.) Skeels.) در اطراف منطقه آلوده صنایع فولاد اهواز (چکیده)
324 - Investigation of nursery treatments on sea buckthorn (Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson) seed germination in the field (چکیده)
325 - مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ (چکیده)
326 - The evaluation of changes in permeability and chemical composition of Gypseous soils through leaching in southern Mashhad (چکیده)
327 - Health Positive Uses of Genetically Modified Food Crops as a Source of Biopharmaceuticals (چکیده)
328 - نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنان (چکیده)
329 - Comparison of ANN and ARIMA techniques for forecasting Kardeh river flow (چکیده)
330 - Application of corrected positive mathematical programming for determining culture optimum pattern - Case study: Mashhad plain subsurface water consumers, Iran (چکیده)
331 - عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی (چکیده)
332 - بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت (چکیده)
333 - برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی (چکیده)
334 - بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا (چکیده)
335 - تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
336 - Predicting Grip Strength based on Anthropometric Characteristics in Female Junior Volleyball Players (چکیده)
337 - ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) (چکیده)
338 - A Reputation Framework for Social Participatory Sensing Systems (چکیده)
339 - Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (چکیده)
340 - Knee flexor muscles angle-dependent co-activation level during maximal isometric contraction by knee extensors (چکیده)
341 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد (چکیده)
342 - Methodological Sources of Bias Affecting On Subjective Well-Being (چکیده)
343 - Effect of Fordyce Happiness Training on the Emotion Regulation Difficulties in the Adolescents under Support of Social Welfare (چکیده)
344 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر) (چکیده)
345 - کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نمایه های خشکسالی SPI و PDSI در ایستگاه سینوپتیک شهر مشهد (چکیده)
346 - analysis the status of ecological parametrs in development of mashhad metropolis (چکیده)
347 - Analaysis of field oriented creative city and architecture with emphasis on application of new technologies in the Era of globalization (چکیده)
348 - Pedestrian zone planning in line with sustainable development with an emphasis on standards (چکیده)
349 - evaluating the regional development of border cities: by TOPSIS model(case study: Sistan and Baluchistan Province,Iran) (چکیده)
350 - Urban Public Spaces and Women’s Safety: A Participatory Approach of Saqqez Streets, Iran (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • 67
 •  
 • »