مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3286

301 - عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی (چکیده)
302 - بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت (چکیده)
303 - برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی (چکیده)
304 - بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا (چکیده)
305 - تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
306 - Predicting Grip Strength based on Anthropometric Characteristics in Female Junior Volleyball Players (چکیده)
307 - ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) (چکیده)
308 - A Reputation Framework for Social Participatory Sensing Systems (چکیده)
309 - Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (چکیده)
310 - Knee flexor muscles angle-dependent co-activation level during maximal isometric contraction by knee extensors (چکیده)
311 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد (چکیده)
312 - Methodological Sources of Bias Affecting On Subjective Well-Being (چکیده)
313 - Effect of Fordyce Happiness Training on the Emotion Regulation Difficulties in the Adolescents under Support of Social Welfare (چکیده)
314 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر) (چکیده)
315 - کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نمایه های خشکسالی SPI و PDSI در ایستگاه سینوپتیک شهر مشهد (چکیده)
316 - analysis the status of ecological parametrs in development of mashhad metropolis (چکیده)
317 - Analaysis of field oriented creative city and architecture with emphasis on application of new technologies in the Era of globalization (چکیده)
318 - Pedestrian zone planning in line with sustainable development with an emphasis on standards (چکیده)
319 - evaluating the regional development of border cities: by TOPSIS model(case study: Sistan and Baluchistan Province,Iran) (چکیده)
320 - Urban Public Spaces and Women’s Safety: A Participatory Approach of Saqqez Streets, Iran (چکیده)
321 - سنجش میزان توسعه اقتصادی استان های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای (چکیده)
322 - Online MTPA Control Approach for Synchronous Reluctance Motor Drives Based on Emotional Controller (چکیده)
323 - An analysis on housing's quantitative and qualitative indicators texture worn case study: Mashhad No Darreh district (چکیده)
324 - Role of Urban Planning in Decreasing Damages Results of Earthquake in Human Habitats (چکیده)
325 - وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل (چکیده)
326 - روایات نجیب محفوظ فی ضوء النقد الاجتماعی مع عنایه خاصه بروایه اولاد حارتنا (چکیده)
327 - سربازگیری، نسخه ای ناشناخته درباره اوضاع نظامی دولت عثمانی در دوره عبدالحمید دوم (چکیده)
328 - Systematic notes on Burdigalian Echinoids from the Qom Formation in the Bagher Abad area, Central Iran (چکیده)
329 - تأثیر سطوح مختلف بهره برداری دام بر تولید زیراشکوب و ساختار تاج پوشش سه بوته مرتعی کاهوی بیابانی، گون و ورک ( مطالعه موردی: مراتع کاخک گناباد ) (چکیده)
330 - بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانی (چکیده)
331 - آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی (چکیده)
332 - آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
333 - A new computational approach for solving optimal control of linear PDEs problem (چکیده)
334 - بررسی تاثیر قابلیتهای مهارتی بر شکل گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع یابی از کتابخانه دیجیتال (چکیده)
335 - بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشور (چکیده)
336 - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبکهای هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهد (چکیده)
337 - Spectral homotopy analysis method and its convergence for solving a class of nonlinear optimal control problems (چکیده)
338 - داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب (چکیده)
339 - تحلیل سیستمی تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس (چکیده)
340 - تفاوت یا تساوی دیه ی انگشتان (چکیده)
341 - تاثیر ادبیات فارسی بر آثار یسنین شاعر بزرگ روسیه (چکیده)
342 - دورکهایم و کارکرد گرایی در شناخت کیفر (چکیده)
343 - نقش روانشناسی اجتماعی در حمایت از ارزش های اجتماعی در پروژه جهانی شدن (چکیده)
344 - Task-Based Creative Writing through Visual Advertisement: AChange of Attitude (چکیده)
345 - A new method based on generalized Taylor expansion for computing a series solution of the linear systems (چکیده)
346 - نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام، بررسی موردی شرح حال امام علی ( ع) در کتاب الطبقات الکبری (چکیده)
347 - A Computational Model and Convergence Theorem for Rumor Dissemination in Social Networks (چکیده)
348 - رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان (چکیده)
349 - ارزیابی انواع روشهای اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد) (چکیده)
350 - شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »