مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3239

301 - ملامح المقاومة فی شعر یحیی السماوی (چکیده)
302 - شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
303 - Evaluation of Techniques and Intentions of Arabic Poetry in Quhistan (چکیده)
304 - سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر (چکیده)
305 - رژیم حقوق بشر در اتحادیة اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی (چکیده)
306 - مکان‌یابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر نورآباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغراقیایی (چکیده)
307 - مطالعه و بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی دانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی (چکیده)
308 - بررسی ترکیبات فنولی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب (چکیده)
309 - پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانی (چکیده)
310 - اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی (چکیده)
311 - بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی (چکیده)
312 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن (چکیده)
313 - Strategic Planning of Transportation in Iran Using SWOT and QSPM, Case study: Yazd City (چکیده)
314 - بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان (چکیده)
315 - Evaluation of chemical and microbial properties of Iranian white cheese using kefir,yogurt and commercial cheese culture as a starter (چکیده)
316 - سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی (چکیده)
317 - An ECC - Based Mutual Authentication Scheme with One Time Signature (OTS) in Advanced Metering Infrastructure (چکیده)
318 - ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﺳﻼﻣی (چکیده)
319 - Match or Mismatch of the Head Parameters and Comprehension of EFL Learners (چکیده)
320 - Ethical principles of counseling from Islamic viewpoint (چکیده)
321 - A syntactic analysis of English translations of the Quran on some problematic accusative structures (چکیده)
322 - A Clustering Approach to Scientific Workflow Scheduling on the Cloud with Deadline and Cost Constraints (چکیده)
323 - Comparative Evaluation of Crystallization Behavior, Micro Structure Properties and Biocompatibility of Fluorapatite-Mullite Glass-Ceramics (چکیده)
324 - تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون (چکیده)
325 - Reliability estimation for component-based software product lines (چکیده)
326 - بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم (چکیده)
327 - Gypsophila Heteropoda (Caryophyllaceae), a New Record for The Flora of Iran (چکیده)
328 - بررسی تأثیر جریان سیال بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول آبی با استفاده از الکترود صفحه چرخان (چکیده)
329 - جبرتی، تاریخ نگاری و بینش تاریخی وی (چکیده)
330 - نقش استراتژی ترجمه در جلوگیری از نفوذ زبانی و فرهنگی زبان مبدا فرادست در زبان مقصد فرو دست ( مطالعه موردی: رمان (چکیده)
331 - بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد (چکیده)
332 - کاربرد یادگیری تقویتی در جهت یابی حرکت سرپنتین ربات مارمانند (چکیده)
333 - کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران (چکیده)
334 - Climate Change Impact on Precipitation Extreme Events in Uncertainty Situation; Passing from Global Scale to Regional Scale (چکیده)
335 - گونه‌شناسی‌ و‌ کارکرد‌شناسی‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ دختران‌ مشهد‌ ‌در‌ عصر‌ رضا‌شاه (چکیده)
336 - تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR (چکیده)
337 - تحلیل نقش و کارکرد مکانهای نمادین شهرها در تحولات سیاسی مطالعه موردی: میدان تحریر مصر (چکیده)
338 - بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن (چکیده)
339 - اندیشه هندو و بودایی تناسخ در اهل حق (یارسان) (چکیده)
340 - بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران (چکیده)
341 - Intravenous transplantation of bone marrow mesenchymal stem cells promotes neural regeneration after traumatic brain injury (چکیده)
342 - Analysis of novel mutations in BRCA1 in Iranian families with breast cancer (چکیده)
343 - Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making (چکیده)
344 - مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H2S (مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر) (چکیده)
345 - The Comparison of Language Learning Strategies and Reading Comprehension of Iranian EFL Students Taking Web-based and Face-to-face Instruction (چکیده)
346 - A multi-attribute congestion-driven approach for evaluation of power generation plans (چکیده)
347 - ترکیب‎های قالبی فارسی و کارکردهای متنی آنها در نگارش (چکیده)
348 - عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه (چکیده)
349 - بررسی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
350 - نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی) (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »