بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران


موارد یافت شده: 33

1 - اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر های پلی اتیلن سبک و پودر لاستیک در مناطق گرمسیر (چکیده)
2 - ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان -مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری (چکیده)
3 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
4 - بررسی اثر استفاده از سخت‌کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
5 - Investigation of Laser System Used in Pavement Management System (PMS) 0 (چکیده)
6 - گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی (چکیده)
7 - بهبود لرزه ای سیستم های جداساز توسط میراگر MR با استفاده از الگوریتم های کنترل نیمه فعال (چکیده)
8 - کنترل نیمه فعال میراگر جرمی تنظیم شده به روش ژنتیک فازی (چکیده)
9 - مقایسه رویکرد طراحی مومسان بر پایه کارکرد و رویکرد طراحی الاستیک برای طراحی لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل (چکیده)
10 - تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده (چکیده)
11 - تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP (چکیده)
12 - بازتوزیع لنگر تیرهای سراسری بتن آرمه (چکیده)
13 - تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته (چکیده)
14 - بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه (چکیده)
15 - بررسی اثر لغزش گرهها در دکلهای انتقال نیرو (چکیده)
16 - بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه ای پل های یکپارچه (چکیده)
17 - بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری (چکیده)
18 - بکارگیری آلیاش اَی حافظ دار شکلی در مقایم سازی ساختماو اُی بتىی مسلح (چکیده)
19 - تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) (چکیده)
20 - توسعه مدل Fuzzy P-median به منظور تخصیص تسهیلات حمل و نقل شهری (چکیده)
21 - ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان- مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری (چکیده)
22 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی عملیاتی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
23 - استفاده از اصل جمع آثار قوا در یافتن موقعیت نشت در شبکه های آبرسانی شهری (چکیده)
24 - اثر آب مغناطیسی بر بتن حاوی الیاف شیشه (چکیده)
25 - اثر آب مغناطیسی بر بتن حاوی الیاف پولیمر (چکیده)
26 - بهینه سازی خرپاهای دو بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (چکیده)
27 - تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته‌شده از ورق (چکیده)
28 - تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی (چکیده)
29 - ثأتیر زبری های طبیعی بستر بر ابعاد هندسی حوضچه آرامش (چکیده)
30 - ارزیابی روش های مختلف زمین آمار در پهنه بندی تغییرات PH و TDS آبهای زیر زمینی دشت سبزوار (چکیده)
31 - ارزیابی پارامترهای کیفیت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تجزیه عاملی (چکیده)
32 - ارزیابی اثر تثبیت کننده های الیافی بر پتانسیل زهکش شدن قیر با بررسی حساسیت حرارتی و زمانی در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای(SMA) (چکیده)
33 - ارزیابی اثر تثبیت کننده های الیافی بر پتانسیل زهکش شدن قیر با بررسی حساسیت حرارتی و زمانی در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای(SMA) (چکیده)