بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تحلیل گفتمان


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
2 - مقایسه قدرت دو شخصیت محوری در رمان اتش بدون دود( با استفاده از نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ فرکلاف و مدل مایکل شورت (چکیده)
3 - تحلیل گفتمان پلیس-متهم در حوزۀ زبان شناسی اجتماعی حقوقی (چکیده)
4 - بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشة زن: کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (چکیده)
5 - تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام (چکیده)
6 - تحلیل تقابل گفتمان شفیعی کدکنی و یدالله رؤیایی (چکیده)
7 - ارائه الگویی برای تحلیل سبکی داستان های کودکان و نوجوانان ( با تاکید بر داستان های صمد بهرنگی ) (چکیده)
8 - کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبار (چکیده)
9 - تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
10 - بررسی تحولات در خوانش از مفهوم - انتظار فرج- در دوران غیبت کبری (چکیده)
11 - بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل (چکیده)
12 - تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء قرآن (چکیده)
13 - تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیه (چکیده)
14 - تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش) (چکیده)
15 - تحلیل گفتمان تبلیغات بازرگانی: بررسی کاربرد زبان و گفتمان در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان از منظر تحلیل گفتمان (چکیده)
16 - بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی (چکیده)
17 - تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسی (چکیده)
18 - واکاوی معنایی قطعنامه‌ی 598 (چکیده)
19 - تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت (چکیده)
20 - تحلیل گفتمان نیم قرن در باغ شعر کودکان (چکیده)
21 - بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی(کاربرد زبان کودکانه و دیگر عناصر زبانی در پوشیده گویی و بیان غیرمستقیم) (چکیده)
22 - جایگاه مفهوم عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
23 - بررسی ابزارهای انسجامی در کتابهای بخوانیم دوره ابتدایی و مقایسه آن با انشاهای دانش آموزان پایه پنجم (چکیده)
24 - الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی (چکیده)