بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: جغرافیا و برنامه‌ریزی


موارد یافت شده: 25

1 - ﺷﺑﻳﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺳﮑﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻣﻭﻧﺕ ﮐﺎﺭﻟﻭ ﺩﺭﮐﻼﻧﺷﻬﺭ ﻣﺷﻬﺩ (چکیده)
2 - توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای (چکیده)
3 - تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (چکیده)
4 - بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال (چکیده)
5 - سواد زیست‌محیطی؛ کشاورزی پایدار؛ مناطق روستایی؛ مدل وایکور؛ دهستان زوارم (چکیده)
6 - برآورد رواناب حوضه بار اریه با استفاده از مدل های WetSpa و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
7 - طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران (چکیده)
8 - ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر کیفیت محیطی در مناطق روستایی (چکیده)
9 - ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرح های بهسازی و نوسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا (دهستان حومه شهرستان شیروان) (چکیده)
10 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت-اشتغال-مسکن) (چکیده)
11 - تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT (چکیده)
12 - بررسی آثار طرح صدور سند مالکیت اماکن بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید) (چکیده)
13 - برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
14 - الگوهای پایدار در فضای ناپایدار: ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ (چکیده)
15 - ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم (چکیده)
16 - پایداری دو جانبه و فروپاشی کاتاستروفیک: تحلیل ترمودینامیکی پدیده بیابان‌زایی (چکیده)
17 - ژئو سیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها (چکیده)
18 - تحلیل توزیع فضایی آژانسهای مسافرتی در کلانشهر مشهد (چکیده)
19 - ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی-تاپسیس) (چکیده)
20 - ژئومورفوتوریسم شهرستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه ها و سازندهای زمین شناسی (چکیده)
21 - بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی (چکیده)
22 - جایگاه کشت‌های دوم در اقتصاد نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان دشت‌سر آمل) (چکیده)
23 - شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
24 - The role of natural factors in stability of rural settlements (case study: Sabzevar county) (چکیده)
25 - کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری ، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد (چکیده)