بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Asghar Sarchahi


موارد یافت شده: 86

1 - Influence of ketamine, propofol or isoflurane on intraocular pressure, heart rate and blood pressure in healthy dogs premedicated with medetomidine and midazolam (چکیده)
2 - Prevalence of canine distemper in dogs referred to Veterinary Hospital of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (چکیده)
3 - Evaluation of the anti-Newcastle disease vaccine serum on dogs with canine distemper (چکیده)
4 - Evaluation of Newcastle disease virus vaccine effectiveness in dogs with neurological signs of canine distemper (چکیده)
5 - Death due to migration of a wooden skewer foreign body from gastrointestinal tract to the lung in a dog (چکیده)
6 - Ultrasonographic measurement of the adrenal gland‐to‐abdominal aortic ratio as a valuable method of estimating normal adrenal size in rabbits (چکیده)
7 - The effects of age, sex, breed, diet, reproductive status and housing condition on the amounts of 25(OH) vitamin D in the serum of healthy dogs: Reference values (چکیده)
8 - Effect of medetomidine, midazolam, ketamine, propofol and isoflurane on spinal reflexes in healthy dogs (چکیده)
9 - ارزیابی اثر قطره ی چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بیحسی قرنیه در سگ (چکیده)
10 - Status epilepticus caused by canine distemper virus in a striped hyena (Hyaena hyaena) (چکیده)
11 - Detection of canine distemper virus in cerebrospinal fluid, whole blood and mucosal specimens of dogs with distemper using RT‐PCR and immunochromatographic assays (چکیده)
12 - Effect of four local anesthetics (tetracaine, bupivacaine, lidocaine and proparacaine) on intraocular pressure in rabbits- Comparison of an applanation and a rebound tonometer (چکیده)
13 - اولتراسونوگرافی مد روشنایی چشم در سگ نژاد پامرانین (چکیده)
14 - چرخش به دور خود به سمت عقب (Back circling) در یک قلاده توله نژاد هاسکی (چکیده)
15 - گزارش موردی آمبولی فیبروزی غضروفی نخاع در یک قلاده سگ (چکیده)
16 - بررسی مقدماتی سرولوژیک بروسلا کنیس در سگ های شهرستان مشهد (چکیده)
17 - Effect of four local anesthetics -tetracaine, proparacaine, lidocaine, and bupivacaine- on intraocular pressure in dogs. (چکیده)
18 - Generalized lower motor neuron paralysis associated with Toxocara canis in a husky puppy (چکیده)
19 - Effects of preanesthetic administration of metamizole on renal function, blood parameters and bone marrow cells in healthy dogs (چکیده)
20 - وقوع همزمان لوکوانسفالوپاتی و ضایعات منتشر سلول های کبدی در یک قلاده سگ (چکیده)
21 - Canine nasal neuroendocrine carcinoma: case report with a brief review of the literature (چکیده)
22 - انواع تشنج و درمان آن (چکیده)
23 - Comparison of gastric adverse effects of aspirin and celecoxib before and after eradicating Helicobacter spp. infection in dogs (چکیده)
24 - A case report of uroabdomen in a dog (چکیده)
25 - گزارش درمان انباشتگی معده با اجسام خارجی به روش جراحی در یک قلاده سگ اشپیتز (چکیده)
26 - گزارش یک مورد تومور غدد هپاتوئید در یک قلاده سگ نژراد مخلوط (چکیده)
27 - گزارش یک مورد تریکواپیتلیوما در یک قلاده سگ نژاد گریت دین (چکیده)
28 - گزارش یک مورد تومور سلولهای سرتولی پیشرفته در سگ (چکیده)
29 - گزارش یک مورد هیپوتیروئیدیسم در سگ نژاد تریر (اولین گزارش در ایران) (چکیده)
30 - ارزیابی آرامبخشی دوزهای مختلف ترکیب زایلازین- آسپرومازین در سگ (چکیده)
31 - شناسایی و آنتی بیوگرام باکتریهای جدا شده از مدفوع سگهای مبتلا به اسهال ارجاعی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز (چکیده)
32 - درمان جرب سارکوپتس سگ بوسیله حشره کش تریکلروفن (نگوون) (چکیده)
33 - گزارش یک مورد ضایعه تنه مغزی (brain stem) در یک قلاده سگ (چکیده)
34 - گزارش یک مورد آسیب عصب پاراسمپاتیک چشم در سگ (چکیده)
35 - گزارش یک مورد Hyperextention مفاصل کارپ و تارس در سگ در اثر کمبود ویتامین ها و مواد معدنی (چکیده)
36 - Effect of Acetylcysteine on Experimental Corneal Wounds in Dogs (چکیده)
37 - گزارش یک مورد انقباضات زودرس بطنی چندکانونی در سگ (چکیده)
38 - بررسی مقایسه‌ای اثرات دو داروی ضد التهاب استروئیدی و غیر استروئیدی بر روی تابلوی خونی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گوسفند (چکیده)
39 - بررسی تاثیر ترکیب دگزامتازون و استیل سیستئین در زمان های مختلف بر روی ترمیم زخم قرنیه در سگ (چکیده)
40 - اندوکاردیت جوانه ای وسیع بر روی دریچه میترال در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد (چکیده)
41 - عوارض شدید اسکلتی و چشمی ناشی از هیپر ویتامینوز A در یک قلاده گربه مخلوط مو کوتاه ایرانی (چکیده)
42 - گزارش دو مورد نادر از تومور قابل انتقال مقاربتی (TVT) اولیه در حفره بینی سگ (چکیده)
43 - گزارش یک مورد dysautonomia در یک قلاده سگ نژاد دوبرمن پینچر (چکیده)
44 - گزارش یک مورد گلوکوم همراه با ملانوز قرنیه در یک قلاده سگ تریر (چکیده)
45 - بررسی میزان شیوع بیماری گاستروانتریت پاروویروسی در سگهای مبتلا به اسهال ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی شیراز (چکیده)
46 - ارزیابی آرامبخشی ترکیب آتروپین – آسپرومازین – زایلازین در سگ (چکیده)
47 - اثر ترکیب آسپرومازین- زایلازین- آتروپین بر روی فشار داخلی کره چشم در سگ (چکیده)
48 - گزارش یک مورد Lymphedema در سگ نژاد گریت دین (چکیده)
49 - جداسازی پاستورولا کانیس و فرانسیسلا تولارنسیس از چشم سگهای سالم (چکیده)
50 - بررسی اثرات پرهیز 12 ساعته آب و غذا بر تابلو خونی و عملکرد کلیوی در سگهای سالم (چکیده)
51 - سندرم هورنر و از بین رفتن رفلکس تنه‌ای پوستی (پانیکولوس) در یک قلاده سگ مبتلا به دیستمپر (چکیده)
52 - فلجی ناشی از ضایعه ناحیه کمری- خاجی در یک قلاده گربه نژاد DSH (چکیده)
53 - کاهش بینایی ناشی از باقی ماندن غشای مردمکی در یک قلاده سگ مخلوط ژرمن شپرد (چکیده)
54 - گزارش پلی‌رادیکولونوریت حاد در سه قلاده سگ (چکیده)
55 - بررسی اثرات تجویز دایپیرون بر پارامترهای خونی، فعالیت کلیوی، فعالیت پلاکتها و سلولهای مغزاستخوان در سگ (چکیده)
56 - بررسی اثر حذف هلیکوباکترهای معده بر عوارض گوارشی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نسل قدیم و جدید در سگ (چکیده)
57 - اثرات دز خوراکی سولفات کوئینیدین بر روی پارامترهای الکتروکاردیوگرام سگ (چکیده)
58 - گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو (چکیده)
59 - گزارش یک مورد بیماری دستگاه دهلیزی در سگهای پیر در شهرستان شیراز (چکیده)
60 - Antimicrobial susceptibility of canine normal conjunctival flora in Shiraz, Iran (چکیده)
61 - Conjunctival flora in normal dogs (چکیده)
62 - The effects of trichlorfon (neguvon) against Sarcoptes scabiei var canis (چکیده)
63 - Bacterial and fungal normal flora of the external ear canal of dogs (چکیده)
64 - Pupillotonia in a Spitz dog: A case report (چکیده)
65 - Effects of Acetylcysteine and Dexamethasone on Experimental Corneal Wounds in Rabbits (چکیده)
66 - Effects of three steroidal compounds on estrus suppression in queens (چکیده)
67 - شناسایی و بررسی حساسیت انتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از مدفوع سگهای سالم و مبتلا به اسهال در شیراز (چکیده)
68 - Comparison of the effects of different doses of acepromazine-xylazine on the electrocardiogram in dogs (چکیده)
69 - Effects of acepromazine-xylazine combinations on intraocular pressure, pupil size and heart rate in clinically normal dogs (چکیده)
70 - Effects of acetylcysteine and dexamethasone on intraocular pressure and pupil diameter in normal dogs (چکیده)
71 - Expression of cyclin-dependent kinase inhibitors (CDKN1, CDKN5) in developmentally competent and incompetent porcine oocytes (چکیده)
72 - An unusual complication of endotracheal intubation in a dog (چکیده)
73 - Central vestibular disease associated with Horner’s syndrome in a kitten (چکیده)
74 - Phenobarbital therapy in cats with primary epilepsy (چکیده)
75 - Effect of dexamethasone in combination with acetylcysteine at different times on corneal wound healing in dogs (چکیده)
76 - بررسی وضعیت سن، جنس، نژاد، پارامترهای هماتولوژیک، واکسیناسیون، نوع درمان و نتیجه درمان در سگهای مبتلا به گاستروانتریت پاروویروسی ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز (چکیده)
77 - Clinical comparison of primary versus secondary epilepsy in 125 cats (چکیده)
78 - Effect of different treatment regimen with dexamethasone and acetylcysteine on corneal wound healing in rabbits (چکیده)
79 - Iron deficiency anemia and seizure in a kitten (چکیده)
80 - Effects of latanoprost and pilocarpine combination on the intraocular pressure and pupil size of dogs (چکیده)
81 - Effects of latanoprost and pilocarpine combination on the intraocular pressure and pupil size of normal rabbits (چکیده)
82 - Clinical evaluation of the sedative properties of acepromazine xylazine combinations with or without atropine and their effects on physiologic values in dogs (چکیده)
83 - Effect of tetracaine on intraocular pressure in normotensive and hypertensive eyes in rabbits (چکیده)
84 - Effects of concomitant administration of latanoprost and pilocarpine on the intraocular pressure of experimentally glaucomatous rabbits (چکیده)
85 - Treatment and long-term follow-up of cats with suspected primary epilepsy (چکیده)
86 - گزارش یک مورد لنفوم چند کانونی (مولتی سنتریک) در سگ (چکیده)