بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fereidoon Irani


موارد یافت شده: 27

1 - تحلیل حساسیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی (چکیده)
2 - رابطه ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل واژگونی پیشرونده سازه های فولادی (چکیده)
3 - progressive collapse analysis of steel frames: simplified procedure and explicit expression for dynamic increase factor (چکیده)
4 - معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهی (چکیده)
5 - stability of one bay symmetrical frames with nonouniform members (چکیده)
6 - بررسی نرخ رهائی انرژی کرنشی در تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRPزیر اثرجداشدگی مد ترکیبی (چکیده)
7 - Reinforced Concrete Columns in Tortion (چکیده)
8 - بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی گروه فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه دوم (چکیده)
9 - Interfacial Stresses in RC Beams Stregthened by Externally Bonded FRP/Steel Plates with Effects of Shear Deformations (چکیده)
10 - تاثیر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضای فشاری ساخته شده از مقاطع نورد سرد (چکیده)
11 - تحلیل دقیق تنش های میان رویه در تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق پیشلنی (چکیده)
12 - عملکرد لرزه ای دیوارهای آجری (چکیده)
13 - تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه های فولادی (چکیده)
14 - Effectiveness of fuzzy controller on damage index of nonlinear benchmark buildings (چکیده)
15 - اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها (چکیده)
16 - پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو (چکیده)
17 - محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطع (چکیده)
18 - روش مقاطع به کمک تئوری صفحات (چکیده)
19 - توانائی توابع جهش دهنده همگراکننده درروند تحلیل غیر خطی (چکیده)
20 - تعیین اثردیافراگم در تحلیل تیرهاوشبکه های خمیده ی افقی فولادی (چکیده)
21 - بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys (چکیده)
22 - اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کف (چکیده)
23 - تغییرات لنگر - دوران در اتصال خورجینی (چکیده)
24 - روش نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتری پیشرو (چکیده)
25 - تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بار محوری (چکیده)
26 - جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی (چکیده)
27 - تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود (چکیده)