بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: shahrbanoo aali


موارد یافت شده: 14

1 - مدل یابی رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی در مشاوران مدارس: نقش واسطه ای مسئولیت پذیری (چکیده)
2 - نقش اضطراب اجتماعی در تعدیل رابطه اعتیاد به اینترنت و بروز نشانه های پیوستار اتیسم در دانشجویان (چکیده)
3 - The Association between functional-emotional development and creative thinking in preschool children (چکیده)
4 - Developing a Family-based Floor Time Therapy and Evaluation its Effectiveness on the Developmental Profile of Children with Interactive Disorders Anxiety and Depression (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین نوع فرایند طرحواره ای و نگرش به ازدواج (چکیده)
6 - طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
7 - پیش بینی میزان تجربه احساس غربت در دانشجویان براساس زندگی معنوی و ارتباط آنها با سرچشمه هستی (چکیده)
8 - Developing the family-based (چکیده)
9 - پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
10 - طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها (چکیده)
11 - کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم (چکیده)
12 - Developing a mixed family-focused therapy based on integrated human development model and comparing its effectiveness with Floortime play-therapy on the developmental family functioning and the functional-emotional development of children with autism spectrum disorder (چکیده)
13 - تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
14 - The Profile of Functional Emotional Development of Children with Autism Spectrum Disorders from the Perspective of Developmental, Individual Differences(DIR), Relationship-based Approach (چکیده)