بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

زبان مقاله: فارسی
کلمات کلیدی: آلودگی + محیط زیست


موارد یافت شده: 27

1 - تأثیر قلیاییت گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم بر محیط زیست (چکیده)
2 - بررسی اهمیت و میزان فضای سبز شهر مشهد (چکیده)
3 - لزوم استفاده از مواد ضایعاتی در روسازی راه های درون شهری و برون شهری (چکیده)
4 - بررسی زیست محیطی منابع آب در حوزه دشت یزد-اردکان (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست (چکیده)
6 - کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا (چکیده)
7 - بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیست (چکیده)
8 - عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
9 - اهمیت و ضرورت مدیریت آلودگی خاک (با تاکید بر آلودگی های کشاورزی) (چکیده)
10 - بررسی آسیب های زیست محیطی حمل و نقل ریلی با محوریت آلودگی هوا (چکیده)
11 - شناسایی نواحی بحرانی منابع آب شهر سبزوار بر اساس بار آلودگی نیترات (چکیده)
12 - بررسی امکان استفاده از اگزالیک اسید به منظور افزایش بهره وری کود فسفر در خاک (چکیده)
13 - ارزیابی میزان نشر آلاینده های تولید شده از گازهای ارسالی به مشعل (چکیده)
14 - مدل سازی توزیع و پراکندگی آلاینده های دی اکسید کربن و گوگرد (چکیده)
15 - مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 (چکیده)
16 - بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده از شاخص آلودگی MI (چکیده)
17 - بررسی عناصر سنگین Ni ،Pb ،Cr و Cd موجود در پسماندهای صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
18 - ضرورت حفاظت آب و خاک در قرن 21 با توجه به ضرورت گرم شدن زمین (چکیده)
19 - بررسی آلایندگی فلز سنگین کروم در منابع آب منطقه رباط سفید (چکیده)
20 - ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست (چکیده)
21 - آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوار (چکیده)
22 - ارزشها و کارکردهای محیط زیستی بام های سبز در توسعه پایدار شهری (چکیده)
23 - ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست (چکیده)
24 - بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های روستایی (چکیده)
25 - برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی (چکیده)
26 - بررسی افزایش بازده حرارتی و کاهش آلودگی محیط زیست (چکیده)
27 - مخاطرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی کاربرد آفت کش ها (چکیده)