مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مهلا عزیزی , سمیرا بامشکی , زهره تائبی نقندری , بررسی روایت آیینه‌ایِ مرگ فروشنده از آرتور میلر در فیلم فروشنده از اصغر فرهادی; بر اساس سه الگوی پیشنهادی دالنباخ، نظریه پرداز فرانسوی زبان., پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه, سال (2022-9)
 2. عذرا قندهاریون , رویا عباس زاده , زهره تائبی نقندری , The Comparative Study of Joyce’s “The Dead” and Mosaffa’s Film Adaptation, The Last Step, نامه فرهنگستان, دوره (7), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (117-129)
 3. آنیتا تعالی , زهره تائبی نقندری , محمودرضا قربان صباغ , شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره وار در رمان 1234ثر پل آستر, نقد ادبی, دوره (13), شماره (52), سال (2021-1), صفحات (29-63)
 4. فرزانه رادمهر , زهره تائبی نقندری , وحیده سیدی , بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (53), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (155-180)
 5. سمیرا حقی , محمودرضا قربان صباغ , زهره تائبی نقندری , انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (103-126)
 6. رویا عباس زاده , عذرا قندهاریون , زهره تائبی نقندری , بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (3), سال (2017-5), صفحات (105-121)
 7. عذرا قندهاریون , رویا عباس زاده , زهره تائبی نقندری , بررسی تطبیقی داستان «مردگان» اثر جویس با فیلم اقتباسی پله آخر ساخته مصفا, نامه فرهنگستان, دوره (7), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (117-129)
 8. زهره تائبی نقندری , عبداله نوروزی , یاسمین خلیقی , نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه, مطالعات ترجمه, دوره (13), شماره (52), سال (2016-3), صفحات (39-56)
 9. زهره تائبی نقندری , فاطمه حیدری , بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (1), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (53-74)
 10. فرزانه شکوهمند , زهره تائبی نقندری , علی خزاعی فرید , بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز, مطالعات ترجمه, دوره (46), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (109-132)
 11. زهره تائبی نقندری , حافظ از دو نگاه: رمانتیسم گوته و تعالی‌گرایی امرسن, نامه فرهنگستان, دوره (8), شماره (8), سال (2013-12), صفحات (40-61)
 12. محمود فتوحی رودمعجنی , زهره تائبی نقندری , واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (91-121)
 13. محمود فتوحی رودمعجنی , زهره تائبی نقندری , بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن, جستارهای نوین ادبی, دوره (43), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (45-75)
 14. زهره تائبی نقندری , مهدخت پورخالقی چترودی , مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (127), سال (2009-2), صفحات (81-101)
 15. زهره تائبی نقندری , پل شكسته، ارتباط ميان نويسنده و مردم در ادبيات قرن 20, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2002-12)

انگلیسی

 1. Kadhim Al Quraishi , Azra Ghandeharion , Zohreh Taebi Noghondari , The Plight of Godlessness in Eastern and Western Literature: A Comparative Reading of Absurdity in Beckett’s Waiting for Godot and Al-Hakim’s The Tree Climber, Religious Inquiries, Volume (11), No (2), Year (2023-1), Pages (251-267)
 2. Maryam Hoseinzadeh Shandiz , Zohreh Taebi Noghondari , Unfolding Kafka’s Forest of Psyche in Kafka on the Shore, Horizon journal of humanities and social sciences research, Volume (4), No (1), Year (2022-7), Pages (119-126)
 3. Reihane Ghamkhar Yazdi , Azra Ghandeharion , Zohreh Taebi Noghondari , Voicing the Marginalized in Rowling’s Harry Potter Series: How Book Illustrations Echo Thematic Postcolonial Spatiality, Analele Universitatii Ovidius Constanta, Seria Filologie, Volume (31), No (2), Year (2021-1), Pages (74-96)
 4. Mahdi Qasemi Shandiz , Zohreh Taebi Noghondari , Roghaye Farsi , Trauma and Identity in Tom McCarthy s Remainder: A Cognitive Approach, IUP Journal of English Studies, Volume (16), No (2), Year (2021-7), Pages (1-14)
 5. Zohreh Taebi Noghondari , Mahsa Sadat Razavi , Eruption of the Submissive: A Study of Neurosis in Peter Shaffer’s Equus, Higher Education of Social Science, Volume (19), No (1), Year (2020-11), Pages (1-12)
 6. Zahra Farkhondeh Aghideh , Zohreh Taebi Noghondari , Acculturation of an Immigrant Family with Pakistani Heritage in the Post 9/11 United States, Forum for World Literature Studies, Volume (12), No (1), Year (2020-3), Pages (54-68)
 7. Z. Samimi , Zohreh Taebi Noghondari , M. Azari , To Get Rid of Funkiness: CROSS-CULTURAL CONFLICTS IN MORRISON’S SULA AND THE BLUEST EYE, Research Scholar, Volume (5), No (5), Year (2017-7), Pages (45-55)
 8. Zohreh Taebi Noghondari , Meena Masoudi rad , Application of New Historicism and Stylistics on the Slave Girl of the Arabian Nights. Centered on Barmakids House of Viziers, Research Scholar, Volume (5), No (5), Year (2017-2), Pages (1-20)
 9. Zohreh Taebi Noghondari , farzaneh shokoohmand , Ali Khazaee Farid , A Critical Review of the Role of Translator's Critical Reading and Pragmatic Function of, Language in India, Volume (14), No (6), Year (2014-5), Pages (130-142)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سمیه زمردی راد , زهره تائبی نقندری , بینامتنیت در ترجمه، مورد پژوهی ترجمه مجموعه جالی پستچی از زبان انگلیسی به فارسی , هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک دانشگاه شیراز , 2019-05-01
 2. زهره تائبی نقندری , میترا گنجی , معنویت در شعر کودک وانعکاس آن در ادبیات کودک ونوجوان , همایش ملی ادبیات کودک ونوجوان ومعنویت , 2017-05-08
 3. زهره تائبی نقندری , محبوبه رستمی , بررسی سویه های پندار در رمان سمفونی مردگان بر اساس نظریات میکائیل باختین , سومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2017-10-24
 4. زهره تائبی نقندری , رویا عباس زاده , بررسی تطبیقی سنگ صبور به قلم صادق چوبک ونانا به قلم زولا , اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وفرانسه , 2016-09-28
 5. زهره تائبی نقندری , بابک بهرامیان , بررسی تطبیقی الگوهای پارادوکسیکال در غزل‌های شکسپیر و حافظ , دومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2015-10-06
 6. زهره تائبی نقندری , شهرزاد امینیان , دو ترجمه با پنجاه‌سال فاصله: مقایسه عوامل فرامتنی در دو ترجمه کمدی‌الهی دانته , دومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2015-10-06

انگلیسی

 1. Hawraa Sabbar , Azra Ghandeharion , Zohreh Taebi Noghondari , How To Teach Feminism as an Arab-American Woman: Rum’s A Woman is No Man (2019) , The Second National Conference on Comparative Literature: Persian, Arabic and English Literature , 2023-03-14
 2. sarah hadi razzaq ghazi , Rajabali Askarzadeh Torghabeh , Zohreh Taebi Noghondari , Identity Disintegration in A House for Mr. Biswas and In the Castle of My Skin: A Study Based on Homi K. Bhabha’s Theories , جهارمین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2022-05-17
 3. Azra Ghandeharion , Zahraa Al Zeyadi , Zohreh Taebi Noghondari , Greenblatt Meets Foucault in Movies and Comics: The 1980s America Resonated in the 2010s America and Lebanon via the Character of Joker , The Third National Conference on Performing and Digital Arts , 2022-06-07
 4. Azra Ghandeharion , ZAINAB IBRAHIM ALWAN ALKAEEBA , Zohreh Taebi Noghondari , Promoting Peace by Althusserian and Foucauldian Reading of Literature: Sinan Antoon’s I’jaam , The First National Conference on New Perspectives in Interpreting and Translation Studies and Teaching English as a Foreign Language , 2021-09-15
 5. نیلوفر قطبی , مهدی تیموری , Zohreh Taebi Noghondari , A Lacanian Study of Harold Pinter’s \\\"A Night Out\\\" , International Journal of Language , Literature , Culture and History Studies , 2021-07-24
 6. Azra Ghandeharion , Reihane Ghamkhar Yazdi , Zohreh Taebi Noghondari , Representing Post-Colonialism through Visual Arts: From Bhabha to Kress and Van Leeuwen , The 8th National Conference of Literary Theory and Criticism , 2020-10-14
 7. Javad Mehrabi , Azra Ghandeharion , Zohreh Taebi Noghondari , Studying Robots’ Capability in Loving and Being Loved in Science Fiction , 8th National Congress of New Finds in English Language Studies , 2020-09-21
 8. sahand hamed moeel ardabil , Zohreh Taebi Noghondari , Mahmood Reza Ghorban Sabbagh , Distortion of Reality in Gone Girl , 7th National Congress on Applied Research in Language Studies , 2019-12-12
 9. Safa Al mijbilee , Azra Ghandeharion , Zohreh Taebi Noghondari , From Foucault to Postcolonialism: New Outlook into the Middle East , The Fifth National Conference on English Studies and Linguistics , 2019-01-31
 10. Azra Ghandeharion , RAGHDAH Al-JABBAN , Zohreh Taebi Noghondari , Arabic Poetry through The Lens of Comparative Literature: The Literature of Iraq and Libya , The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, , 2018-02-01
 11. Ahmed Lateef , Zohreh Taebi Noghondari , Azra Ghandeharion , A Victim or a Victimizer: A Study of Disintegration in Mustaf\'s Character in Tayeb Salih\'s Season of Migration to the North , دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی , 2017-06-23
 12. محبوبه نخعی , Zohreh Taebi Noghondari , مهدی تیموری , A study of unhomeliness in house of sand and fog , international conference on language literature and culture studies , 2018-07-21
 13. ilham Ward , Zohreh Taebi Noghondari , Azra Ghandeharion , Examining Black Women's Resistance Voice in Maya Angelou's All God's Children Need Travelling Shoes , LTLTS3- Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Studies ) , 2017-10-24
 14. Zohreh Taebi Noghondari , A Victim or a Victimizer: A Study of Disintegration in Mustaf's Character in Tayeb Salih's Season of Migration to the North , 2nd International Conference on Literature and Linguistics , 2017-07-18
 15. Zohreh Taebi Noghondari , The Germ of Violence and Assault in Tayeb Saleh's Season of Migration to the North , 2nd International Conference on Literature and Linguistics , 2017-07-18
 16. Zohreh Taebi Noghondari , Ammar AL Khafaji , System of Valuations in the Self-narrative of Foe's Susan Barton: A Fictional Case Study , سومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2017-10-24
 17. Zohreh Taebi Noghondari , nazanin kharaghani , Cognitive Metaphor Analysis of Benjy's Mind Style in The Sound and the Fury , سومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2017-10-24
 18. habeeb al qassab , Zohreh Taebi Noghondari , Rajabali Askarzadeh Torghabeh , Lyotard's Notion of Grand Narratives in Death of a Salesman and Glengarry Glen Ross , 2nd International Conference on Literature and Linguistics , 2017-07-21
 19. habeeb al qassab , Zohreh Taebi Noghondari , Rajabali Askarzadeh Torghabeh , Lyotard's Notion of Grand Narratives in Death of a Salesman and Glengarry Glen Ross , نخستین همایش ملی پژوهشهای نوین میان رشته ای و کاربردی در علوم انسانی , 2017-07-21
 20. samira haghi , Mahmood Reza Ghorban Sabbagh , Zohreh Taebi Noghondari , Narration in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale: Reconstructing Female Subjectivity in the Language of Marginalized Protagonist , کنگره بین المللی زبان و ادبیات , 2016-10-06
 21. samira haghi , Mahmood Reza Ghorban Sabbagh , Zohreh Taebi Noghondari , Suppressing Agency: Transitivity Analysis of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان , 2016-11-25
 22. samira haghi , Mahmood Reza Ghorban Sabbagh , Zohreh Taebi Noghondari , Representation of Female Body in the Social Context of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان , 2016-11-25
 23. Azra Ghandeharion , ALLA BALLAH , Zohreh Taebi Noghondari , Aamad Rez Hidarian Shahri , A Comparative Study of the Modern and Lower Class Woman in Fitzgerald's The Great Gatsby and Mahfouz's Midaq Ally , The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics2-3 February 2017, Iran-Ahwaz , 2017-02-02
 24. Azra Ghandeharion , KADHIM AL QURAISHI , Zohreh Taebi Noghondari , Aamad Rez Hidarian Shahri , WHEN ARAB DRAMA REDEFINES THE FRENCH THEATEROF THE ABSURD: A COMPARATIVE STUDY OF AL HAKIM'S THE TREE CLIMBER AND SAMUEL BECKETT'S WAITING FOR GODOT , The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics2-3 February 2017, Iran-Ahwaz , 2017-02-02
 25. Azra Ghandeharion , Mohamed Abdulhasan , Zohreh Taebi Noghondari , Aamad Rez Hidarian Shahri , Propagating Feminism: A Comparative Perspective of Western and Eastern Feminism in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’sWoman at Point Zero , 4th INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE, LITERATURE AND SOCIETY , 2017-01-05
 26. Azra Ghandeharion , Mohamed Abdulhasan , Zohreh Taebi Noghondari , Aamad Rez Hidarian Shahri , Delineating Female Characters in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’s Woman at Point Zero: A Comparative Study , The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics2-3 February 2017, Iran-Ahwaz , 2017-02-02
 27. Zohreh Taebi Noghondari , leili badrlou , Azra Ghandeharion , A comparative study of hamlet and haideras its indian adaptation by vishal bhardwaj , اولین کنفرانس ملی زبان ومطالعات آموزشی , 2016-11-10
 28. Zohreh Taebi Noghondari , Azra Ghandeharion , leili badrlou , A comparative study of hamlet and haider as its indian adaptation by vishal bhardwaj: An intertextual Approach , چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان , 2016-11-25
 29. Zohreh Taebi Noghondari , Meena Masoudi rad , مهدی ضیائی دانشگاه ادینبورگ , Barmakids stylistic portrait in the slave girl of the arabian nights , Barmakids stylistic portrait in the slave girl of the arabian nights , 2016-05-23
 30. Zohreh Taebi Noghondari , Suppressing Agency: Transitivity Analysis of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale , Suppressing Agency: Transitivity Analysis of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale , 2016-11-25