مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فرزانه دلشاد , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی, مواد پیشرفته در مهندسی, دوره (40), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (127-140)
 2. علی حسنی , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , بررسی عامل دار کردن الکتروشیمیایی گرافن در بازه ای گسترده از توان ورودی به سل, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (30), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (1-11)
 3. علی حسنی , مجید بنی ادم , مرتضی مغربی , روشی جدید برای افزایش عامل دار شدن الکتروشیمیایی گرافن با استفاده از فعال کننده سطحی, مواد پیشرفته در مهندسی, دوره (35), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (27-38)
 4. علی شکوهی , غلامحسین صفائیان , مجید بنی ادم , مجید مهدویان , پیش بینی اثر پارامترهای عملیاتی بر بازیابی هیدروژن در فرآیند ریفرمینگ متان به همراه بخار آب در یک رآکتور غشایی بستر سیال, علوم و مهندسی جداسازی, دوره (5), شماره (1), سال (2013-8), صفحات (11-21)
 5. امین زارعان , مجید بنی ادم , جمشید فتحی , شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز, شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (24), شماره (2), سال (2005-4), صفحات (63-70)

انگلیسی

 1. Hamed Arab , Mohammad Ebrahim Karkhanechin , Maryam Mokhtarifar , Daria Camilla Boffito , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Towards a More Conductive and Stronger Cellulose-CNTs Composite Film through Controlling the Texture, Polymer-Plastics Technology and Materials, Volume (62), No (14), Year (2023-9), Pages (1923-1931)
 2. Erfan Moaseri , Negin Moaseri , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Alignment of multiwalled carbon nanotubes‐reinforced epoxy by a novel shear assisted method in the presence of the electric field, Polymer Composites, Volume (44), No (9), Year (2023-9), Pages (5830-5838)
 3. Shohreh Jalali , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Facile synthesis of polystyrene‐coated carbon nanotubes via microwave‐assisted in‐situ polymerization and tuning of the DC electrical conductivity and impedance characteristics, Polymer Composites, Volume (44), No (9), Year (2023-9), Pages (5480-5489)
 4. Zohre Taghizadehtabari , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Gholamhossein Zohuri , Asymmetrically functionalized CNTs: preparation of polymer nanocomposites and investigation of interfacial properties, Journal of Polymer Research, Volume (29), No (10), Year (2022-9)
 5. davood sabaghi , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Hierarchical sparse Co nanowire/carbon nanofiber arrays as 3D Li+ gateways for high rate, long-life lithium-sulfur batteries, Solid State Ionics, Volume (382), No (1), Year (2022-9), Pages (115958-115958)
 6. Jalal Haidari , Mahsa Barjinikhabbaz , hassan radman , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Effect of carbon precursor flowrate on the quality and quantity of carbon nanotubes, Diamond and Related Materials, Volume (125), Year (2022-5), Pages (108984-108984)
 7. hassan radman , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Mohamad Javad Eshraghi , Effects of total pressure on carbon nanotube synthesis, independent of feed pressure, Materials Science and Technology, Volume (38), No (4), Year (2022-3), Pages (199-206)
 8. maryam daraee , Majid Baniadam , Ali Morad Rashidi , Morteza Maghrebi , Synthesis of N-CNT-TiO2 Nanocatalyst: Application in Direct Oxidation of H2S to Sulfur, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Volume (39), No (5), Year (2020-10), Pages (131-144)
 9. davood sabaghi , Mahmoud Madian , Ahmad Omar , Steffen Oswald , Margitta Uhlemann , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Daria Mikhailova , Directly Anodized Sulfur-Doped TiO2 Nanotubes as Improved Anodes for Li-ion Batteries, Batteries, Volume (6), No (4), Year (2020-10), Pages (51-51)
 10. maryam daraee , Majid Baniadam , Alimorad Rashidi , Morteza Maghrebi , Doping Transition Metals into TiO2‐CNT Nanocatalyst to Enhance the Selective Oxidation of H2S, ChemistrySelect, Volume (5), No (36), Year (2020-9), Pages (11242-11256)
 11. Mohammad Ebrahim Karkhanechin , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Ali Dashti , Maryam Mokhtarifar , In situ polymerization of functionalized multiwalled-carbon nanotubes/epoxy resin composite fibers using a non-solvent technique, Polymers and Polymer Composites, Volume (29), No (6), Year (2020-7), Pages (789-796)
 12. hassan radman , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , محمدجواد اشراقی , Quality and Quantity of Carbon Nanotube Arrays Grown in Different Pressures and Temperatures Across Absorption-, Surface-, and Diffusion-Controlled Regimes, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (59), No (23), Year (2020-6), Pages (10923-10930)
 13. Ehsan Moaseri , Mostafa Fotouhi , Behnaz Bazoubandi , Majid Karimi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Two-dimensional reinforcement of epoxy composites: alignment of multi-walled carbon nanotubes in two directions, Advanced Composite Materials, Volume (29), No (6), Year (2020-1), Pages (547-557)
 14. hassan sarchahi , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Inkjet printing of carbon nanotubes (CNTs) with a binary surfactant mixture: The effect of the nonionic surfactant on the uniformity of the printed surface, Diamond and Related Materials, Volume (100), No (1), Year (2019-12), Pages (107550-107562)
 15. JAVAD AZODPOUR , Majid Baniadam , Microwave assisted purification of multi-walled carbon nanotubes by potassium permanganate; effect of acid to oxidant molar ratio and treatment time, Diamond and Related Materials, Volume (98), No (1), Year (2019-10), Pages (107485-107491)
 16. Ehsan Moaseri , Behnaz Bazoubandi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Enhancement in mechanical properties of multiwalled carbon nanotube‐reinforced epoxy composites: Crosslinking of the reinforcement with the matrix via diamines, Polymer Engineering and Science, Volume (59), No (9), Year (2019-7), Pages (1905-1910)
 17. Hadi Mohammad Dokht , Seyed Mostafa Mahdizadeh , Elahe Khodeir , Majid Baniadam , Javad Sargolzaei , Morteza Maghrebi , Mohammad Ebrahim Karkhanechin , Maryam Mokhtarifar , Hamed Arab , Carbon aerogel/carboxylated carbon nanotubes: porous structure and electrical conductivity properties, Materials Research Express, Volume (6), No (9), Year (2019-7), Pages (95010-95010)
 18. Ehsan Moaseri , Behnaz Bazoubandi , Majid Karimi , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Mechanical Improvements of Multi-Walled Carbon Nanotube-Epoxy Composite: Covalent Functionalization of Multi-Walled Carbon Nanotube by Epoxy Chains, Polymer Science - Series B, Volume (61), No (3), Year (2019-5), Pages (341-348)
 19. Ehsan Moaseri , Majid Karimi , Behnaz Bazoubandi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Remarkable enhancements in mechanical properties of epoxy composites through double reinforcing structure: Integrated structure of carbon fiber‐carbon nanotube instead of conventional reinforcing methods, Polymer Composites, Volume (39), No (2), Year (2018-5), Pages (1099-1108)
 20. Neda Ojaghi , Maryam Mokhtarifar , Zahra Sabaghian , Hamed Arab , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Rapid and controllable perforation of carbon nanotubes by microwave radiation, Applied Physics A: Materials Science and Processing, Volume (124), No (5), Year (2018-6), Pages (1-8)
 21. maryam daraee , Majid Baniadam , Alimorad Rashidi , Morteza Maghrebi , Synthesis of TiO2-CNT hybrid nanocatalyst and its application in direct oxidation of H2S to S, Chemical Physics, Volume (511), No (1), Year (2018-5), Pages (7-19)
 22. Maryam Mokhtarifar , Hamed Arab , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Amine-functionalization of carbon nanotubes assisted by electrochemical generation of chlorine, Applied Physics A: Materials Science and Processing, Volume (124), No (1), Year (2018-1), Pages (1-9)
 23. Ehsan Moaseri , Majid Karimi , Behnaz Bazoubandi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Alignment of carbon nanotubes in bulk epoxy matrix using a magnetic-assisted method: Solenoid magnetic field, Polymer Science - Series A, Volume (59), No (5), Year (2017-9), Pages (726-733)
 24. Ehsan Moaseri , Majid Karimi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Enhancement in mechanical properties of multi- walled carbon nanotube– carbon fiber hybrid epoxy composite: effect of electrostatic repulsion, Applied Physics A: Materials Science and Processing, Volume (122), No (2), Year (2016-2), Pages (1-8)
 25. Ehsan Moaseri , Behnaz Bazoubandi , Majid Karimi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Fabrication of robust multiwalled carbon nanotube buckypapers through crosslinking reaction of epoxy chains with its curing agent, Polymer Composites, Volume (38), No (12), Year (2017-1), Pages (2727-2733)
 26. Hormoz Gholami , Hamed Arab , Maryam Mokhtarifar , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , The effect of choline-based ionic liquid on CNTs' arrangement in epoxy resin matrix, Materials and Design, Volume (91), No (1), Year (2016-1), Pages (180-185)
 27. Behnaz Bazoubandi , Ehsan Moaseri , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Mostafa Gholizadeh , Fabrication of multi-walled carbon nanotube thin films via electrophoretic deposition process: effect of water magnetization on deposition efficiency, Applied Physics A: Materials Science and Processing, Volume (120), No (2), Year (2015-8), Pages (495-502)
 28. Ehsan Moaseri , salman hassanabadi , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Improvements in fatigue life of amine-functionalized multi-walled carbon nanotube-reinforced epoxy composites: Effect of functionalization degree and microwave-assisted precuring, Journal of Composite Materials, Volume (49), No (16), Year (2015-6), Pages (1961-1969)
 29. Ehsan Moaseri , Majid Karimi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Improvements in mechanical properties of multi-walled carbon nanotube-reinforced epoxy composites through novel magnetic-assisted method for alignment of carbon nanotubes, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Volume (64), No (1), Year (2014-9), Pages (228-233)
 30. Mehdi Shanbedi , Saeed Zeinali Heris , Ahmad Amiri , seyyed mohammad sadegh adyani rad , mohsen alizadeh , Majid Baniadam , Optimization of Thermal Efficiency of a Two-Phase Closed Thermosyphon using Active Learning on the Human Algorithm Interaction, Numerical Heat Transfer Part A: Applications, Volume (66), No (8), Year (2014-8), Pages (947-962)
 31. Ehsan Moaseri , Majid Karimi , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Fabrication of multi-walled carbon nanotube–carbon fiber hybrid material via electrophoretic deposition followed by pyrolysis process, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Volume (60), No (5), Year (2014-5), Pages (8-14)
 32. Mehdi Shanbedi , Ahmad Amiri , Sajad Rashidi , Saeed Zeinali Heris , Majid Baniadam , Thermal Performance Prediction of Two-Phase Closed Thermosyphon Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Heat Transfer Engineering, Volume (36), No (3), Year (2015-10), Pages (315-324)
 33. Ehsan Moaseri , Majid Karimi , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Two-fold enhancement in tensile strength of carbon nanotube–carbon fiber hybrid epoxy composites through combination of electrophoretic deposition and alternating electric field, International Journal of Solids and Structures, Volume (51), No (3), Year (2014-1), Pages (774-785)
 34. Masoud Rahimipanah , Majid Baniadam , Seyed Hossein Noie Baghban , Majid Mahdavian , A novel dual-membranes WGS reactor with palladium alloy and polyvinyl alcohol membranes for enhanced hydrogen recovery, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Volume (27), No (4), Year (2013-12), Pages (397-406)
 35. Mohammad Reza Rahimpour , Majid Saidi , Majid Baniadam , Mahboubeh Parhoudeh , Investigation of natural gas sweetening process in corrugated packed bed column using computational fluid dynamics (CFD) model, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume (15), No (1), Year (2013-11), Pages (127-137)
 36. Ehsan Moaseri , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Improvements in mechanical properties of carbon fiber-reinforced epoxy composites: A microwave-assisted approach in functionalization of carbon fiber via diamines, Materials and Design, Volume (55), No (1), Year (2014-3), Pages (644-652)
 37. Mehdi Shanbedi , Saeed Zeinali Heris , Ahmad Amiri , Majid Baniadam , Improvement in Heat Transfer of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Silver-Decorated MWCNT/Water, Journal of Dispersion Science and Technology, Volume (35), No (8), Year (2014-8), Pages (1086-1096)
 38. behnam ghiyadi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Ahmad Amiri , Rapid, OnePot Synthesis of HighlySoluble Carbon Nanotubes Functionalized by Larginine, Russian Journal of Physical Chemistry A, Volume (87), No (4), Year (2013-4), Pages (649-653)
 39. Ehsan Moaseri , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Majid Karimi , A simple recoverable titration method for quantitative characterization of amine-functionalized carbon nanotubes, Chemical Physics Letters, Volume (555), No (3), Year (2013-1), Pages (164-167)
 40. Rasool pelalak , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Controllable purification, cutting and unzipping of multi-walled carbon nanotubes with a microwave method, Applied Physics A: Materials Science and Processing, Volume (111), No (3), Year (2012-10), Pages (951-957)
 41. Mehdi Shanbedi , dariush jafari , Ahmad Amiri , Saeed Zeinali Heris , Majid Baniadam , Prediction of temperature performance of a two-phase closed thermosyphon using Artificial Neural Network, Heat and Mass Transfer, Volume (49), No (1), Year (2013-12), Pages (65-73)
 42. Ahmad Amiri , HADI ZARE ZARDINI , Mehdi Shanbedi , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , , Efficient method for functionalization of carbon nanotubes by lysine and improved antimicrobial activity and water-dispersion, Materials Letters, Volume (72), No (8), Year (2012-4), Pages (153-156)
 43. HADI ZARE ZARDINI , Ahmad Amiri , Mehdi Shanbedi , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Enhanced antibacterial activity of amino acids-functionalized multi walled carbon nanotubes by a simple method, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume (92), No (4), Year (2012-4), Pages (196-202)
 44. Ahmad Amiri , Mehdi Shanbedi , Hossein Eshghi , Saeed Zeinali Heris , Majid Baniadam , High Dispersed MWCNT Decorated with Ag Nanoparticles in Water and Experimental Investigation of the Thermo-Physical Properties, Journal of Physical Chemistry C, Volume (116), No (1), Year (2012-2), Pages (3369-3375)
 45. Mehdi Shanbedi , Saeed Zeinali Heris , Majid Baniadam , Ahmad Amiri , Morteza Maghrebi , Investigation of Heat-Transfer Characterization of EDA-MWCNT/DI-Water Nanofluid in a Two-Phase Closed Thermosyphon, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (51), No (3), Year (2012-2), Pages (1423-1428)
 46. Mehdi Shanbedi , Saeed Zeinali Heris , Majid Baniadam , Ahmad Amiri , The effect of multi-walled carbon nanotube (MWCNT)/water nanofluid on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon, Experimental Heat Transfer, Volume (26), No (2), Year (2013-6), Pages (26-40)
 47. Ahmad Amiri , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Saeed Zeinali Heris , One-pot, efficient functionalization of multi-walled carbon nanotubes with diamines by microwave method, Applied Surface Science, Volume (257), No (23), Year (2011-9), Pages (10261-10266)
 48. Majid Baniadam , J. Fathikalajahi , M. R. Rahimpour , Incorporation of Eulerian–Eulerian CFD framework in mathematical modeling of chemical absorption of acid gases into methyl diethanol amine on sieve trays, Chemical Engineering Journal, Volume (151), No (1), Year (2009-9), Pages (286-294)
 49. Majid Baniadam , J. Fathikalajahi , M. R. Rahimpour , Comparison of Separation Performance of a Structured Packed Column with a Tray-Type Column for H2S and CO2, Oil & Gas Science and Technology, Volume (64), No (2), Year (2009-6), Pages (179-190)
 50. F. Bimakr , Majid Baniadam , J. Fathikalajahi , Evaluation of Performance of an Industrial Gas Sweetening Plant by Application of Sequential Modular and Simultaneous Modular Methods, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Volume (22), No (4), Year (2008-9), Pages (411-420)
 51. J. Fathikalajahi , Majid Baniadam , M. R. Rahimpour , An Equation Oriented Approach to Steady State Flowsheeting of Methanol Synthesis Loop, IUST International Journal Of Engineering Science, Volume (19), No (3), Year (2008-1), Pages (17-25)
 52. M. R. Rahimpour , S. Ghader , Majid Baniadam , J. Fathi Kalajahi , Incorporation of Flexibility in Design of Methanol Synthesis Loop in the Face of Catalyst Deactivation, Chemical Engineering & Technology, Volume (26), No (6), Year (2003-6), Pages (672-678)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حسن عباسپور , مجید مهدویان , مجید بنی ادم , بررسی ویژگی های احتراقی و الاینده های بویلر نیروگاه تبریز , پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2016-08-29
 2. مجتبی جغتایی , مجید بنی ادم , مرتضی مغربی , بررسی تاثیر زمان خالص سازی بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره به روش مایکروویو , اولین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو , 2013-05-16
 3. مریم مختاری فر , حامد عرب , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , امین قمشه , بررسی عاملدار کردن نانولوله های کربنی در محیط الکتروشیمیایی , دومین همایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی , 2014-06-17
 4. حامد عرب , مریم مختاری فر , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , بررسی تاثیر نانولوله های کربنی بر خواص رسانایی و مکانیکی فیلم نازک نانوسلولزی , دومین همایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی , 2014-06-17
 5. زهرا صباغیان , احسان معاصری , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , ته‌نشینی الکتروفورتیکی نانولوله‌های کربنی آرایش یافته با نانوذرات نقره , دومین همایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی , 2014-06-17
 6. ندا اجاقی , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , بهبود خواص نانولوله‌های کربنی و بهینه‌سازی کاربرد‌های آن , دومین همایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی , 2014-06-17
 7. هاله ماستیانی , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , اثر گروه های آمینی و کربوکسیل بر رسانایی الکتریکی کامپوزیت پلیمری نانولوله کربنی/ اپوکسی رزین , سومین همایش ملی کار بردهای شیمی در فناوری‌های نوین , 2013-11-07
 8. هاله ماستیانی , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , بررسی تاثیر طول و قطر نانولوله کربنی چند دیواره بر رسانایی الکتریکی کامپوزیتهای پلیمری اپوکسی رزین , اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی , 2013-05-16
 9. مهدی شنبدی , احمد امیری , سعید زینالی هریس , مجید بنی ادم , بررسی اثر کاهش مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی با افزودن نانولوله‌های کربنی اصلاح شده به آب , چهارمین کنفرانس بین‌المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع , 2012-06-12
 10. مرضیه مفردی , سیدحسین نوعی باغبان , مجید بنی ادم , مجید مهدویان , حسین شکرانی , افزایش جذب CO2 به وسیله مونواتانول آمین (MEA) در یک تماس دهنده غشایی جریان متقاطع جدید , سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی , 2012-05-02
 11. مرضیه مفردی , سیدحسین نوعی باغبان , مجید بنی ادم , مجید مهدویان , حسین شکرانی , افزایش میزان شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله مونو اتانول آمین و محلول کربنات پتاسیم در تماس دهنده غشایی جریان متقاطع , همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22
 12. بنیامین دوج , سیدحسین نوعی باغبان , مجید بنی ادم , مجید مهدویان , مدلسازی فرآیند استری شدن اسید استیک با اتانول در رآکتور غشایی تراوش تبخیری و بررسی عوامل موثر بر روی آن , سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی , 2011-12-15
 13. مهدی شنبدی , سعید زینالی هریس , مجید بنی ادم , احمد امیری , بهبود عملکرد گرمایشی ترموسیفون بسته دوفازی (TPCT) بر اثر افزودن نانولوله کربنی به آب دِ یونیزه , سومین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع , 2011-05-24
 14. مسعود رحیمی پناه , مجید بنی ادم , سیدحسین نوعی باغبان , مجید مهدویان , بررسی اثرات حرارتی راکتور غشایی شیفت آب- گاز برای تولید خوراک فرآیند پیل سوختی هیدروژنی , اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک , 2011-02-23
 15. احمد امیری , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , مهدی شنبدی , عامل دار کردن غیر کوالانسی نانو لوله های کربنی , اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو , 2011-02-16
 16. علی شکوهی , غلامحسین صفائیان , مجید بنی ادم , مجید مهدویان , بررسی تاثیر نحوه گرمادهی به رآکتور غشایی بستر سیال ریفرمینگ متان در افزایش بازیابی هیدروژن , نخستین همایش ملی فناوری‌های نوین در صنایع نفت و گاز , 2011-03-03
 17. مسعود رحیمی پناه , مجید بنی ادم , سیدحسین نوعی باغبان , مجید مهدویان , احمد امیری , بررسی عملکـرد رآکتـور غشایـی فرآینـد شیفت آب- گـاز با استفاده از الگـوهای مختلف دمـای پوسته , نخستین همایش ملی فناوری‌های نوین در صنایع نفت و گاز , 2011-03-03
 18. احمد امیری , مجید بنی ادم , مرتضی مغربی , مهدی شنبدی , افزودن عوامل اتیلن دی آمین ‌دار به نانولوله‌های کربنی به کمک مایکروویو , نخستین همایش ملی فناوری‌های نوین در صنایع نفت و گاز , 2011-03-03
 19. سعید زینالی هریس , مهدی شنبدی , مجید بنی ادم , احمد امیری , بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی سوسپانسیون نانولوله کربنی در یک ترموسیفون بسته دو فازی , اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو , 2011-02-16
 20. احمد امیری , مرتضی مغربی , مجید بنی ادم , بهنام غیادی , بررسی شرایط بهینه در عامل دار کردن نانولوله های کربنی به روش مایکروویو , اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو , 2011-02-16
 21. مجید بنی ادم , جمشید فتحی کلجاهی , محمدرضا رحیم پور , شبیه سازی حلقه تولید متانول مجتمع پتروشیمی شیراز , هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی , 2003-10-21
 22. داریوش مولا , اسماعیل فاتحی فر , مجید بنی ادم , کاربردهای جدید گوگرد , اولین سمینار ملی تولید و مصرف گوگرد در کشور , 2003-05-22
 23. مجید بنی ادم , جمشید فتحی کلجاهی , مینا جوشقانی , حسین پیرزاده , یک روش بسته‌ای ترتیبی برای شبیه‌سازی دیاگرام جریانی واحد آب‌زدایی در حالت پایا در یک پالایشگاه گاز صنعتی , اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران , 2006-10-30

انگلیسی

 1. Ehsan Moaseri , salman hassanabadi , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Improvements in fatigue life of amine-functionalized carbon nanotube-reinforced epoxy composites: effect of microwave-assisted procuring , 3rd Nano Today Conference , 2013-12-08
 2. Ehsan Moaseri , Behnaz Bazoubandi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Majid Karimi , Mostafa Gholizadeh , Application of magnetized-solvents as preparation medium of carbon nanotube thin films via electrophoretic deposition , 3rd Nano Today Conference , 2013-12-08
 3. Mehdi Shanbedi , Sajad Rashidi , Ahmad Amiri , Saeed Zeinali Heris , Seyed Hossein Noie Baghban , Majid Baniadam , Seyed Mostafa Nowee Baghban , MODELING OF HEAT TRANSFER CHARACTERIZATION OF A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON USING MWCNT/WATER AND MWCNT-AG/WATER NANOFLUIDS , 15th Conference On Fluid Dynamics, fd2013, December, 18-20 The University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran , 2013-12-17
 4. Hormoz Gholami , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , The Effect of Ionic liquid on Electrical Conductivity of Epoxy resin/MWCNT Nanocomposites , 9th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry , 2013-12-04
 5. tahere faghih joybary , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Synthesis and electrical characterization of polyaniline / multiwalled carbon nanotubes / epoxy resin composite , 9th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry , 2013-12-04
 6. mandana ghaemi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Effect of Carbon nanotubes on the Electrical Conductivity of Polyurethane/Multiwalled Carbon nanotubes Foam , 9th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry , 2013-12-04
 7. behnam ghiyadi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Ahmad Amiri , Rapid, One-Pot Synthesis of Highly-Soluble Carbon Nanotubes Functionalized by L-arginine , International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) , 2012-10-08
 8. Ehsan Moaseri , مجید کریمی , Behnaz Bazoubandi , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Enhancement of mechanical properties of amine-functionalized mwcnt/epoxy composites: effect of amine moieties , 44th World Chemistry Congress , 2013-08-11
 9. Ehsan Moaseri , Behnaz Bazoubandi , مجید کریمی , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , A simple sterategy for improving mechanical characterisitcs of carbon nanotube-epoxy composite through functionalization of carbon nanotubes by epoxy chains , 44th World Chemistry Congress , 2013-08-11
 10. Mehdi Shanbedi , Saeed Zeinali Heris , Ahmad Amiri , Majid Baniadam , The effect of nanofluid containing functionilized carbon nanostructures on Heat Recovery of a Two-Phase Closed Thermosyphon , دومین کنفرانس بین­ المللی «رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی»، (Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC) , 2013-03-02
 11. Rasool pelalak , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Zahra Heidari , Microwave-assisted Cutting and Opening of Multi-walled Carbon Nanotubes Arrays with Permanganate Potassium in Acidic Medium , Nanomaterials: Application & Properties 2012 , 2012-09-17
 12. Rasool pelalak , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Purification of Multi-Walled Carbon Nanotubes Arrays by Using Inorganic Chemical Compounds , 14th Iranian Inorganic Chemistry Conference , 2012-08-28
 13. Rasool pelalak , Morteza Maghrebi , Majid Baniadam , Chemical Oxidative Cutting of Multiwalled Carbon Nanotubes Arrays with Electromagnetic Waves , 15th Iranian Physical Chemistry Conference , 2012-09-03
 14. Mehdi Shanbedi , Ahmad Amiri , Saeed Zeinali Heris , Majid Baniadam , The Investigation of Nusselt Number using Carbon Nanotube-Ethylene Diamine Suspension in a Two Phase Closed Thermosyphon , First International conference onnanostructures and nonmaterial Science and Applications (ICNNSA2012) , 2012-02-07
 15. Mehdi Shanbedi , Saeed Zeinali Heris , Majid Baniadam , Ahmad Amiri , THERMAL RESISTANCE PERFORMANCE OF NANOFLUID (MWCNT/DI WATER) IN A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON , 2nd conferences on Applications of Nanotechnology in Science, Engineering and Medicine (NTC2011 , 2011-05-16
 16. Majid Baniadam , J. Fathikalajahi , M. R. Rahimpour , An Equation Oriented Approach to Steady State Flowsheeting Of Methanol Synthesis Loop , APCChE CONGRESS 2006 , 2006-03-08
 17. Jamshid Fathikaljahi , Majid Baniadam , Mina Jovshaghani , Hossein Pirzadeh , A Sequential Modular Approach to Steady Sate Flowsheeting of the Dehydration Plant of a Commercial Gas Refinery , 2nd International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, (ICMSAO’ 07) , 2007-03-24
 18. Jamshid Fathikalajahi , Fariba Bimakr , Majid Baniadam , Simulation of Absorption and Desorption Loop in a Gas Refinery by Sequential Modular Method , 2nd International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, (ICMSAO’ 07) , 2007-03-24
 19. S. Farahmand , Majid Baniadam , J. Fathikalajahi , Effect of Stripping Gas Injection in a Novel 3-Section Desorption Column , 5th International Chemical Engineering Congress , 2008-01-02