بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


موارد یافت شده: 36

1 - طراحی بهینهی مدارهای اتاماتای سلولی کوانتومی بر مبنای تعداد سلولهای کوانتومی بهکمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
2 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1-4 GHz (چکیده)
3 - خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO (چکیده)
4 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
5 - کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه (چکیده)
6 - یک BJT جانبی لایه نازک با بهره بالا بر روی زیرپایه SOI (چکیده)
7 - Reducing Short Channel Effects in Dual Gate SOI-MOSFETs with a Drain Dependent Gate Bias (چکیده)
8 - مدیریت مصرف و برنامه ریزی بهینه یک مصرف کننده صنعتی با توجه به تعرفه های متفاوت روزانه (چکیده)
9 - A Novel Algorithm for Coalition formation in multiagent systems using cooperative game theory (چکیده)
10 - تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق (چکیده)
11 - الگوریتم خوشه بندی براساس انرژی و فاصله برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
12 - شناسایی متن و تشخیص کاراکترها درتصاویر رنگی با استفاده از کنترل کننده های فازی (چکیده)
13 - بهبود الگوریتم FCM با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
14 - ساختاری جدید برای نوسانسازهای متعامد LC با نویز فاز و توان مصرفی پایین در فناوری CMOS (چکیده)
15 - خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO (چکیده)
16 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
17 - خلاصه سازی متن بر اساس گزینش با استفاده از رویکرد انسان شناختی (چکیده)
18 - ارائه‌ی چارچوب تشخیص خودکار سطح امنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب (چکیده)
19 - پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو (چکیده)
20 - پرتوسازی فروسو درسیستمهای رادیو شناختمند MIMO مبنی بر بیشینه نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی (چکیده)
21 - ارائه روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن بهره برداری بهینه و ایمن (چکیده)
22 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1GHz-4GHz (چکیده)
23 - بهینه سازی منعکس کننده های گوشه ای سه وجهی به منظور کاهش تغییرات سطح مقطع راداری آن برحسب زاویه (چکیده)
24 - طراحی آنتن فراپهن باند با قابلیت حذف موثر باندهای تداخلی با استفاده از مشددهای تزویج شده به خط تغذیه (چکیده)
25 - Gain Enhancement of Small Size UWB Antenna for Wireless Body Area Network Applications (چکیده)
26 - ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس (چکیده)
27 - لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی (چکیده)
28 - بکارگیری نتایج فیلترکردن پیشامدها در تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال (چکیده)
29 - بهبود الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با در نظرگرفتن ضرایب ساعتی (چکیده)
30 - ارائه سازوکاری جدید برای عملکرد PSSها در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
31 - تحلیل CRLB تخمین موقعیت هدف در رادارهای MIMO غیرفعال مبتنی بر GSM (چکیده)
32 - شکل دهی طیفی سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی با استفاده از الگوریتم (چکیده)
33 - تخمین کانال متغیر با زمان و آشکارسازی داده در سیستمهای MIMO-OFDMبا استفادهازفیلتر ذره ای(Particle Filter) (چکیده)
34 - روشی جدید در پیاده سازی موازی کدبردار LDPC با استفاده از نرم افزار ISE و زبان برنامه نویسی VHDL (چکیده)
35 - نرمال ساز متون فارسی (چکیده)
36 - بهبود کارایی برچسب زن دستوری با استفاده از نرمال ساز متون فارسی (چکیده)