بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آزادی


موارد یافت شده: 32

1 - شرح و بررسی مؤلفه‌های پایداری در شعر معاصر موریتانی (چکیده)
2 - تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه و تحلیل 101 کشور در جهان (چکیده)
3 - حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟ (چکیده)
4 - تأثیر انسداد تحت‌فشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز (چکیده)
5 - تبعیت از قانون به‎مثابه‎ی روشن‎نگری از دیدگاه کانت و افلاطون (چکیده)
6 - موازنه حدودآزادی بیان در اسناد بین الملل و قرآن؛ با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی وفرعون (چکیده)
7 - مطالعه مضمون پلیدی و نگاه نمادین، کنایه آمیز یا طنزگونه به مشکلات جامعه امروز بشری در روایت مردی با کبوتر اثر رومن گاری (چکیده)
8 - رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایشنامه در بسته (چکیده)
9 - فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد (چکیده)
10 - نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال (چکیده)
11 - بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) (چکیده)
12 - بررسی رابطه آزادی و انضباط در فرایند تربیت از دیدگاه کانت و روسو (چکیده)
13 - اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (چکیده)
14 - نظریه شخصیت در اندیشه وجودی رولو می (چکیده)
15 - مطالعه اثر ممان اینرسی بر عملکرد توربین بادی داریوس با استفاده از شبیه سازی عددی (چکیده)
16 - مساله آزادی انسان (چکیده)
17 - نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی (چکیده)
18 - طراحی و پیاده سازی کنترلگر مقاوم دو درجه آزادی بر روی میز سروهیدرولیک (چکیده)
19 - بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی (چکیده)
20 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
21 - بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی (چکیده)
22 - شاخصه های آزادی در اندیشه دینی (چکیده)
23 - مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
24 - بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی) (چکیده)
25 - چگونگی برخورد اعراب با زنان ایرانی در طی فتوحات(13-132هـ0ق) (چکیده)
26 - مدل سازی آثار سیاستهای کلان تجاری بربخش کشاورزی ایرن (چکیده)
27 - بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر کشاورزی ایران (چکیده)
28 - یک الگوی فراگیر برای اجزای غشایی چهار پهلو (چکیده)
29 - بهبود روش طول قوس در تحلیل غیرخطی سازه‌ها (چکیده)
30 - بررسی تطبیقی اختیار انسان در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری (چکیده)
31 - اندیشه آرمانشهر در قصیده-علی بساط الریح-فوزی معلوف (چکیده)
32 - راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی (چکیده)