بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 21


موارد یافت شده: 50

1 - Simultaneous downregulation of miR-21 and upregulation of miR-7 has anti-tumor efficacy (چکیده)
2 - A comparison on three neutron-gamma discrimination methods used with NE213, UGLLT and UGAB scintillators (چکیده)
3 - احتمال نگاه پیش رو (چکیده)
4 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
5 - Synthesis and characterization of nanocrystalline layer Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125−x)AlxO2 for lithium-ion batteries application (چکیده)
6 - TWIST1, MMP‐21, and HLAG‐1 co‐overexpression is associated with ESCC aggressiveness (چکیده)
7 - نگرشی امنیت پژوهانه به بحران های پایه ای قرن 21 (چکیده)
8 - Efficacy of metformin in mediating cellular uptake and inducing apoptosis activity of doxorubicin (چکیده)
9 - EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCE (چکیده)
10 - رصد و تحلیل محتوای مقاله های اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه های علمی-پژوهشی (چکیده)
11 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
12 - Severe shot peening of AISI 321 with 1000% and 1 300% coverages: A comparative study on the surface nanocrystallization, phase transformation, sub-surface microcracks, and microhardness (چکیده)
13 - Surface nanocrystallization and gradient microstructural evolutions in the surface layers of 321 stainless steel alloy treated via severe shot peening (چکیده)
14 - Light transport feature for SCINFUL (چکیده)
15 - Neutron-gamma discrimination with UGAB scintillator using zero-crossing method (چکیده)
16 - A comparison study on three different radiation detectors used for liquid levelmetry (چکیده)
17 - تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی (چکیده)
18 - Transient Expression of CCL21Chemokine in Tobacco via Agroinfiltration (چکیده)
19 - reconstruction of Iranian identity by means of the historical gardens (چکیده)
20 - Combination of valproic acid and cisplatin greatly increased the expression of P21 in esophageal cancer cells (چکیده)
21 - The expression of P21 in esophageal carcinoma cells was enhanced by combination of 7-geranyloxycoumarin and paclitaxel (چکیده)
22 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
23 - The Effect of a Human Antibacterial Neuropeptide SL-21 on the Expression of Pro-inflammatory Factors in Airway Epithelial Cells (چکیده)
24 - ارائه یک سیستم خبره روانشناسی برای سنجش میزان استرس افراد (چکیده)
25 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
26 - احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین (چکیده)
27 - ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه (چکیده)
28 - Complexation ability of kryptofix 21 with Y3+ and Ce3+ cations in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
29 - Electrical Conductance study of interactions of Cu2+ , Co2+ and Ni2+ metal cations with kryptofix-21 in acetonitrile - ethanol binary solvent solution (چکیده)
30 - Cloning, Expression, and In Vitro Functional Activity Assay of phiC31 Integrase cDNA in Escherichia coli (چکیده)
31 - Electrochemical behavior of para-nitroaniline at a new synthetic crown ether-silver nanoparticle modified carbon paste electrode (چکیده)
32 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
33 - ساخت، تعیین مشخصات و عملکرد غشاء نانوکامپوزیت ماتریمید5218-سیلیکا در جداسازی دی اکسیدکربن (چکیده)
34 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
35 - The Effectiveness of Existential Group Therapy and Reality Group Therapy in Treating Depression in Women Who Undergo Mastectomy (چکیده)
36 - ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه (چکیده)
37 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(2-phenylacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
38 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
39 - Cyclohexyl(methyl)ammonium(bis[cyclohexyl(methyl)amino]-phosphoryl)(4-methylphenylsulfonyl)-azanide (چکیده)
40 - N,N- ,N-- ,N---Tetrakis(2-methylphenyl)- oxybis(phosphonic diamide): a redeter- mination at 150 K with Mo Ka radiation (چکیده)
41 - 2Amino-4-methylpyridinium 6-carboxypyridine-2-carboxylate methanol monosolvate (چکیده)
42 - Acridine–benzene-1,3,5-tricarboxylic acid (3/1) (چکیده)
43 - N,N -Di-tert-butyl-N -(2,6-difluoro-benzoyl) phosphoric triamide (چکیده)
44 - N,N -Dicyclohexyl-N,N -dimethyl-N -(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
45 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
46 - بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی (چکیده)
47 - N-Benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
48 - Reliability Prediction of Electronic Navigation and Guidance System Employing High Quality Parts to Achieve Increased Reliability (چکیده)
49 - چالش‌های مشاوره و مشاوران ایران در قرن 21 (چکیده)
50 - a comparison of neutron spectrum unfolding codes used with a miniature ne213 detector (چکیده)