بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 24


موارد یافت شده: 59

1 - تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 (چکیده)
2 - High mechanical performance of similar Al joints produced by a novel spot friction welding technique (چکیده)
3 - Fabrication of micro–nano-roughened surface with superhydrophobic character on an aluminium alloy surface by a facile chemical etching process (چکیده)
4 - Conceptual design for a new heterogeneous 241Am-9Be neutron source assembly using SOURCES4C-MCNPX hybrid simulations (چکیده)
5 - کارآیی سامانه دینامیکی پیش‌بینی فصلی CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی ماهانه بارش کشور، مطالعه موردی: ماههای سپتامبر تا دسامبر سال 2017 (چکیده)
6 - Evaluating single nucleotide polymorphism rs6983267 in Iranian esophageal cancer patients (چکیده)
7 - Evaluating the association of single nucleotide polymorphism (SNP) rs6983267 with esophageal cancer in Iranian patients (چکیده)
8 - EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCE (چکیده)
9 - The effects of periodic overloads on plastic zone and fatigue crack growth in Al 2024 –T4 using modified Wheeler model (چکیده)
10 - بررسی اثر اعمال اضافه¬بار بر رشد ترک خستگی با استفاده از قانون پاریس تعمیم یافته و مدل ویلر در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
11 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
12 - NE213/BC501A scintillator−lightguide assembly response to 241Am−Be neutrons: An MCNPX−PHOTRACK hybrid code simulation (چکیده)
13 - بررسی اثر تلرانس بر فاکتور شدت تنش و عمر خستگی اتصال لبه ای پرچ با صفحات از جنس آلومینیوم 2224 به کمک تحلیل اجزای محدود و معیارSWT (چکیده)
14 - بررسی فاکتورهای شدت تنش و زاویه رشد ترک برحسب نسبت تنش در آلومینیوم 2024 تحت بارگذاری دومحوره در فازهای مختلف (چکیده)
15 - Investigation of tool speed effect on Fracture Toughness of Aluminum Alloy 2024-T351 Friction Stir Weld joints by means of Digital Shearography (چکیده)
16 - The influence of welding parameters on fracture toughness and fatigue crack growth rate in friction stir welded nugget of 2024-T351 aluminum alloy joints (چکیده)
17 - بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 (چکیده)
18 - اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین (چکیده)
19 - بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل (چکیده)
20 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
21 - Fatigue damage evaluation by image processing from surface feature for aluminum 2024-T351 alloy (چکیده)
22 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
23 - Microstructure and Residual Stress Distributions Under the Influence of Welding Speed in Friction Stir Welded 2024 Aluminum Alloy (چکیده)
24 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
25 - بررسی اثر سرعت ابزار بر سختی و تنش پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم T351-2024 با روش تجربی و شبیه سازی عددی (چکیده)
26 - Utilization of 241Am-9Be Neutron Source in PGNAA Setup Used in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
27 - A Monte Carlo Study of the Influence of Neutron Source Spectrum on PGNAA Facility Performance in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
28 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد (چکیده)
29 - The Effect of Base Metal Conditions on the Final Microstructure and Hardness of 2024 Aluminum Alloy Friction-Stir Welds (چکیده)
30 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
31 - Prediction of thermodynamic properties of some hydrofluoroether refrigerants using a new equation of state (چکیده)
32 - Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates (چکیده)
33 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
34 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
35 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
36 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
37 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
38 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
39 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
40 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
41 - p-Tolyl bis(cyclohexylamido)phosphinate (چکیده)
42 - A conductometric study of complexation reaction between dibenzo-24-crown-8 with yttrium cation in some binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
43 - O-Phenyl (cyclohexylamido)(p-tolylamido)phosphinate (چکیده)
44 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
45 - Complexation ability of dibenzo-24-crown-8 with UO22+ cation in binary mixed non-aqueos solvents (چکیده)
46 - بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما (چکیده)
47 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
48 - برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش های آماری در شمال شرق ایران (چکیده)
49 - تحلیل تصویر دریا (چکیده)
50 - O,O -Di-p-tolylpyrophosphoric bis(dimethylamide) (چکیده)
51 - Complexation Ability of Dibenzo-24-crown-8 with Cs+ Cation in Binary Mixed Non-Aqueous Solvents (چکیده)
52 - The effect of heat treatment on hot deformation behaviour of Al 2024 (چکیده)
53 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
54 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
55 - Gamma Shielding Design Studies on 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources (چکیده)
56 - Reduction of the Gamma Dose Equivalent due to 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources in the Patients Soft Tissues When Using Body Chemical Composition Analyzer Bed (چکیده)
57 - MICROSTRUCTURAL EFFECTS ON THE SMALL FATIGUE CRACK BEHAVIOUR OF AN ALUMINUM ALLOY PLATE (چکیده)
58 - Fatigue Anisotropy in a Wrought Aluminum Alloy (چکیده)
59 - measurment of D2O in water using 2H(y,n) 1H reaction (چکیده)