بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: بین المللی علوم مهندسی


موارد یافت شده: 32

1 - معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهی (چکیده)
2 - مدلسازی مسأله برنامه ریزی تولید چندمنظوره برای سیستمهای تولید انعطاف پذیر (چکیده)
3 - تعیین سطح جدایش در قالب های تزریقی به کمک کامپیوتر (چکیده)
4 - یک الگوی فراگیر برای اجزای غشایی چهار پهلو (چکیده)
5 - کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای (چکیده)
6 - چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسی (چکیده)
7 - برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان (چکیده)
8 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
9 - کاهش مرتبه در اجزای محدود (چکیده)
10 - روشی نو برای بهینه سازی شکل خرپاهای فضایی (چکیده)
11 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
12 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
13 - مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده (چکیده)
14 - شبیه سازی رآکتور شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله حرارتی (چکیده)
15 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظة سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه چرخش سنج (چکیده)
16 - طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C (چکیده)
17 - روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتی (چکیده)
18 - کنترل کیفیت سیستم M/G/1 (چکیده)
19 - کاربرد نظزیه فازی در برنامه ریزی تولیدی (چکیده)
20 - شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن (چکیده)
21 - The relation between salinity and light on the production of extra cellular material by Synechoccus sp (چکیده)
22 - شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو (چکیده)
23 - روش نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتری پیشرو (چکیده)
24 - تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو (چکیده)
25 - performsnce improvment of expanded integrated local area networks (چکیده)
26 - تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود (چکیده)
27 - ضايعات اقتصادي انساني ناشي از تصادفات جاده اي ايران (چکیده)
28 - كاربرد تئوري اندازه در طراحي كنترل كننده pid چند متغيره (چکیده)
29 - بهينه سازي غيرخطي به كمك نظريه اندازه (چکیده)
30 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)
31 - تهیه دستورالعملی برای نصب حفاظ بر روی خاکریز و مقایسه اقتصادی آن در مقابل ملایم کردن شیب خاکریزها در راههای اصلی دو خطه ایران (چکیده)
32 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)