بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amin Nikkhah


موارد یافت شده: 41

1 - Valorization of municipal solid wastes through biogas production in Iran (چکیده)
2 - Integration of principal component analysis and artificial neural networks to more effectively predict agricultural energy flows (چکیده)
3 - Life cycle assessment of the agricultural sector in Iran (2007–2014) (چکیده)
4 - Hybrid landfill gas emissions modeling and life cycle assessment for determining the appropriate period to install biogas system (چکیده)
5 - The development and evaluation of a portable polyethylene biogas reactor (چکیده)
6 - Energy audit of Iranian kiwifruit production using intelligent systems (چکیده)
7 - مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر (چکیده)
8 - مدل سازی اثر شاخص BMI و زوایای قرارگیری پا در حین کلاچ گیری تراکتور بر عضله گاستروکنیمیوس با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
9 - Energy use efficiency, GHG emissions and carbon efficiency of paddy rice production in Iran (چکیده)
10 - Environmental impacts modeling of Iranian peach production (چکیده)
11 - اثرات زیست محیطی تولید چای در استان گیلان با ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
12 - ردپای انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید ماده خام بالقوه سوخت بیودیزل (مطالعه موردی) (چکیده)
13 - Integration of life cycle assessment and Cobb-Douglas modeling for the environmental assessment of kiwifruit in Iran (چکیده)
14 - بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران (چکیده)
15 - Ergonomic assessment of drivers in MF285 and MF399 tractors during clutching using algometer (چکیده)
16 - ارزیابی چرخه حیات تولید پنبه در استان گلستان مبتنی بر تولید زیست توده، انرژی و کسب درآمد (چکیده)
17 - بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان (چکیده)
18 - Life Cycle Assessment modeling of milk production in Iran (چکیده)
19 - مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 (چکیده)
20 - Environmental impacts of peanut production system using life cycle assessment methodology (چکیده)
21 - بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافی (چکیده)
22 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
23 - A Comparative Study of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of Canola Production (چکیده)
24 - ارزیابی حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان (چکیده)
25 - بررسی امکان تیپینگ عضلات برای کاهش آسیب به ناحیه کمر کاربران ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
26 - بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضوی (چکیده)
27 - اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌ زمینی (.Arachis hypogaea L) در آستانه‌ اشرفیه استان گیلان (چکیده)
28 - آنالیز حساسیت انرژی در نظام تولید شلتوک برنج در استان مازندران (چکیده)
29 - حلیل انتشار گازهای گلخانه ای نهاده های مصرف در یک واحد پرورش گاو شیری (چکیده)
30 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
31 - مقایسه انرژی و انتشار گازهای گلخانهای تولید کلزا در ایران و ترکیه (چکیده)
32 - بررسی انرژی مصرفی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (چکیده)
33 - بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان (چکیده)
34 - عیب‌یابی و ارائه راهکارهای اصلاحی در سامانه کلاچ‌گیری تراکتورهای MF285 و MF399 با نگرش ارگونومیک (چکیده)
35 - اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزی (چکیده)
36 - بررسی رابطه بین انرژی‌های ورودی و عملکرد چای در استان گیلان (چکیده)
37 - تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلان (چکیده)
38 - Evaluation of forces applied on selective joints and muscles of drivers during clutching of MF285 and MF399 tractors (چکیده)
39 - بررسی و تحلیل رگرسیونی نیروهای وارد برعضله گاستروکینیموس راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 با رویکرد طراحی ارگونومیک (چکیده)
40 - محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی (چکیده)
41 - تحلیل اقتصادی تولید بادام زمینی درسطوح مختلف مساحتی مزرعه در استان گیلان (چکیده)