بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zohreh Taebi Noghondari


موارد یافت شده: 48

1 - شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره وار در رمان 1234ثر پل آستر (چکیده)
2 - Studying Robots’ Capability in Loving and Being Loved in Science Fiction (چکیده)
3 - Eruption of the Submissive: A Study of Neurosis in Peter Shaffer’s Equus (چکیده)
4 - بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن (چکیده)
5 - Acculturation of an Immigrant Family with Pakistani Heritage in the Post 9/11 United States (چکیده)
6 - Distortion of Reality in Gone Girl (چکیده)
7 - بینامتنیت در ترجمه، مورد پژوهی ترجمه مجموعه جالی پستچی از زبان انگلیسی به فارسی (چکیده)
8 - From Foucault to Postcolonialism: New Outlook into the Middle East (چکیده)
9 - انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود (چکیده)
10 - Arabic Poetry through The Lens of Comparative Literature: The Literature of Iraq and Libya (چکیده)
11 - A Victim or a Victimizer: A Study of Disintegration in Mustaf\'s Character in Tayeb Salih\'s Season of Migration to the North (چکیده)
12 - A study of unhomeliness in house of sand and fog (چکیده)
13 - Examining Black Women's Resistance Voice in Maya Angelou's All God's Children Need Travelling Shoes (چکیده)
14 - معنویت در شعر کودک وانعکاس آن در ادبیات کودک ونوجوان (چکیده)
15 - A Victim or a Victimizer: A Study of Disintegration in Mustaf's Character in Tayeb Salih's Season of Migration to the North (چکیده)
16 - The Germ of Violence and Assault in Tayeb Saleh's Season of Migration to the North (چکیده)
17 - System of Valuations in the Self-narrative of Foe's Susan Barton: A Fictional Case Study (چکیده)
18 - Cognitive Metaphor Analysis of Benjy's Mind Style in The Sound and the Fury (چکیده)
19 - بررسی سویه های پندار در رمان سمفونی مردگان بر اساس نظریات میکائیل باختین (چکیده)
20 - Lyotard's Notion of Grand Narratives in Death of a Salesman and Glengarry Glen Ross (چکیده)
21 - Lyotard's Notion of Grand Narratives in Death of a Salesman and Glengarry Glen Ross (چکیده)
22 - Narration in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale: Reconstructing Female Subjectivity in the Language of Marginalized Protagonist (چکیده)
23 - Suppressing Agency: Transitivity Analysis of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
24 - Representation of Female Body in the Social Context of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
25 - To Get Rid of Funkiness: CROSS-CULTURAL CONFLICTS IN MORRISON’S SULA AND THE BLUEST EYE (چکیده)
26 - بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران (چکیده)
27 - A Comparative Study of the Modern and Lower Class Woman in Fitzgerald's The Great Gatsby and Mahfouz's Midaq Ally (چکیده)
28 - WHEN ARAB DRAMA REDEFINES THE FRENCH THEATEROF THE ABSURD: A COMPARATIVE STUDY OF AL HAKIM'S THE TREE CLIMBER AND SAMUEL BECKETT'S WAITING FOR GODOT (چکیده)
29 - Propagating Feminism: A Comparative Perspective of Western and Eastern Feminism in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’sWoman at Point Zero (چکیده)
30 - Delineating Female Characters in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’s Woman at Point Zero: A Comparative Study (چکیده)
31 - A comparative study of hamlet and haideras its indian adaptation by vishal bhardwaj (چکیده)
32 - A comparative study of hamlet and haider as its indian adaptation by vishal bhardwaj: An intertextual Approach (چکیده)
33 - بررسی تطبیقی داستان «مردگان» اثر جویس با فیلم اقتباسی پله آخر ساخته مصفا (چکیده)
34 - Application of New Historicism and Stylistics on the Slave Girl of the Arabian Nights. Centered on Barmakids House of Viziers (چکیده)
35 - Barmakids stylistic portrait in the slave girl of the arabian nights (چکیده)
36 - Suppressing Agency: Transitivity Analysis of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
37 - نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه (چکیده)
38 - بررسی تطبیقی سنگ صبور به قلم صادق چوبک ونانا به قلم زولا (چکیده)
39 - بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان (چکیده)
40 - بررسی تطبیقی الگوهای پارادوکسیکال در غزل‌های شکسپیر و حافظ (چکیده)
41 - دو ترجمه با پنجاه‌سال فاصله: مقایسه عوامل فرامتنی در دو ترجمه کمدی‌الهی دانته (چکیده)
42 - A Critical Review of the Role of Translator's Critical Reading and Pragmatic Function of (چکیده)
43 - بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز (چکیده)
44 - حافظ از دو نگاه: رمانتیسم گوته و تعالی‌گرایی امرسن (چکیده)
45 - واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسی (چکیده)
46 - بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن (چکیده)
47 - مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین (چکیده)
48 - پل شكسته، ارتباط ميان نويسنده و مردم در ادبيات قرن 20 (چکیده)