مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. شعله ارسطوپور , مجتبی کفاشان کاخکی , زهرا محمدیان , سنش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (187-210)
 2. نرگس ملکوتی اصل , مجتبی کفاشان کاخکی , مهری پریرخ , سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد, مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, سال (2019-5)
 3. سعیده انبایی فریمانی , حمید طباطبایی , مجتبی کفاشان کاخکی , جستاری بر فرایند سازماندهی و بازیابی متون وبی مبتنی بر تجمیع مفاهیم معنایی در راستای سازماندهی دانش, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (34), شماره (4), سال (2019-5), صفحات (1879-1904)
 4. مجتبی کفاشان کاخکی , فاطمه سادات برید نیک پور , یاسر آسمان دره , تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمان‌های غیرانتفاعی در رسانه‌های اجتماعی: جستاری بر بازاریابی ویروسی محتوای اطلاعات, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (22), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (1-22)
 5. مجتبی کفاشان کاخکی , مهری پریرخ , سیدرحمت اله فتاحی , فریبرز رحیم نیا , هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (18), شماره (1), سال (2016-11), صفحات (5-31)
 6. مجتبی کفاشان کاخکی , محسن خلیلی , نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-8), صفحات (107-123)
 7. مجتبی کفاشان کاخکی , شعله ارسطوپور , یاسر آسمان دره , نریمان کاشفی , واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-5), صفحات (181-203)
 8. مجتبی کفاشان کاخکی , سهیلا کمال زاده , آرزو نجی , مریم رجبی , پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-6), صفحات (73-97)
 9. مجتبی کفاشان کاخکی , یاسر آسمان دره , زهرا محمدیان , سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد), پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (153-173)
 10. مجتبی کفاشان کاخکی , مهری پریرخ , سیدرحمت اله فتاحی , فریبرز رحیم نیا , انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی), پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (255-279)
 11. مجتبی کفاشان کاخکی , سیدرحمت اله فتاحی , نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (45-70)
 12. یاسر آسمان دره , مجتبی کفاشان کاخکی , محمد مهرآیین , تورج غلامشاهی , مریم نیکوکار , زهرا محمّدیان , بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (167-185)
 13. محسن خلیلی , مجتبی کفاشان کاخکی , مجتبی کفاشان کاخکی , بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایران, پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک, دوره (5), شماره (89), سال (2011-12), صفحات (9-26)
 14. محسن خلیلی , مجتبی کفاشان کاخکی , جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آن, ره آورد نور, دوره (5), شماره (20), سال (2007-10), صفحات (6-15)
 15. علیرضا حدادیان , مجتبی کفاشان کاخکی , تورج غلامشاهی , یاسر آسمان دره , پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (2), شماره (9), سال (2013-9), صفحات (25-46)
 16. مجتبی کفاشان کاخکی , علیرضا حدادیان , یاسر اسمان دره , پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (59), سال (2012-10), صفحات (171-185)
 17. علیرضا حدادیان , مجتبی کفاشان کاخکی , یاسر اسمان دره , فاطمه رضائی زاده ملا , حسنیه احسانی , پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-5), صفحات (1-20)
 18. محمد مهرآیین , علیرضا حدادیان , مجتبی کفاشان کاخکی , یاسر آسمان دره , بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (29), شماره (2), سال (2013-4), صفحات (333-350)
 19. مجتبی کفاشان کاخکی , کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوریهای اطلاعاتی کتابخانه ها: رویکردی متن پژوهانه, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (13), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (193-218)

انگلیسی

 1. mojtaba Kaffashan kakhki , جوئل آر مالین , فرهناز نادربیگی , ایمان ملک ساداتی , Hassan Behzadi , Designing an axial code pattern for absorptive capacity of knowledge in academic libraries: examining the effect of individual and organizational learning, Library Hi Tech, Year (2023-12)
 2. Iman Maleksadati , Soraya Ziaei , mojtaba Kaffashan kakhki , What do experts say about the conditions affecting customer knowledge management in academic libraries? An integrated perspective, Aslib Journal of Information Management, Volume (75), No (2), Year (2023-3), Pages (342-363)
 3. mojtaba Kaffashan kakhki , nargess malakootiasl , Ehsan Namdar Joyame , Modelling the effect of perceived organisational policies on knowledge management in libraries: Focus on the moderating role of transformational leadership and professional commitment, Journal of Information Science, Year (2022-7)
 4. mojtaba Kaffashan kakhki , Ehsan Namdar Joyame , nargess malakootiasl , Hadi Harati , Modeling the Effect of Trust on Librarians’ Knowledge Sharing: Assessing the Effect of Organizational Intelligence and Organization-Based Self-Esteem as Mediators, Public Library Quarterly, Volume (42), No (1), Year (2023-1), Pages (31-52)
 5. zahra sarhadijoshari , mojtaba Kaffashan kakhki , Hassan Behzadi , Productivity Story of the Iranian Librarians: Assessing the Impact of Knowledge Management and Emotional Intelligence, Electronic Library, Volume (39), No (4), Year (2021-10), Pages (1-19)
 6. mojtaba Kaffashan kakhki , nargess malakootiasl , Mehri Parirokh , Assessment of customer knowledge management in academic libraries: Design and validation of a checklist, Journal of Academic Librarianship, Volume (47), No (6), Year (2021-12), Pages (102459-102470)
 7. mojtaba Kaffashan kakhki , marzie zarqi , Hadi Harati , Yaser Asemandoreh , Ehsan Namdar Joyame , Innovation in using IT: understanding the impact of knowledge absorptive capacity on academic librarians, Library Hi Tech, Volume (40), No (6), Year (2021-4), Pages (1843-1868)
 8. mojtaba Kaffashan kakhki , پروانه مدیرامانی , فرزانه امین پور , shahrbanoo Sadeghi gouraji , عماد ابراهیم زاده , The dance of knowledge management strategies in libraries: The case of the libraries of the Iranian universities of medical science, Journal of Librarianship and Information Science, Volume (53), No (1), Year (2020-5), Pages (181-202)
 9. mojtaba Kaffashan kakhki , Alireza Hadadian , Ehsan Namdar Joyame , nargess malakootiasl , Understanding librarians’ knowledge sharing behavior: The role of organizational climate, motivational drives and leadership empowerment, Library and Information Science Research, Volume (42), No (1), Year (2019-12), Pages (100998-101008)
 10. mojtaba Kaffashan kakhki , Hadi Harati , Yaser Asemandoreh , Assessing the factors influencing clients’ impulsive information seeking behaviour in using information resources and services of the academic library, Malaysian Journal of Library and Information Science, Volume (24), No (3), Year (2019-12), Pages (77-99)
 11. nargess malakooti , mojtaba Kaffashan kakhki , Mehri Parirokh , The evaluation of the relationship between customers’ knowledge management and their loyalty to academic libraries, Global Knowledge, Memory and Communication, Volume (70), No (3), Year (2021-5), Pages (205-224)
 12. mojtaba Kaffashan kakhki , maryam rajabi , Arezoo Naji , Yaser Asemandoreh , Hadi Harati , The Effect of Job and Motivation on the Knowledge Sharing of Librarians in Public Libraries, Public Library Quarterly, Volume (39), No (1), Year (2020-1), Pages (17-36)

مقالات ارایه شده در کنفرانس