بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hassan Behzadi


موارد یافت شده: 67

1 - میزان رعایت استانداردهای خدمات آموزش از راه دور انمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی (ACRL) در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران (چکیده)
2 - Designing an axial code pattern for absorptive capacity of knowledge in academic libraries: examining the effect of individual and organizational learning (چکیده)
3 - میزان تعلق خاطر کاربران فهرست برخط دسترسی همگانی (اوپک) با توجه به نقش متغیرهای جذب شناختی، و خودکارآمدی رایانه‌ای (چکیده)
4 - روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در مجلات معتبر داخلی بر اساس مدل LDA (چکیده)
5 - شناسایی و دسته بندی فعالیت های داوطلبانه مجازی در حوزه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (چکیده)
6 - عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت خادمیاران کتابخانه های آستان قدس رضوی بر اساس مدل سه شاخگی (چکیده)
7 - عوامل موثر بر حفظ و نگداشت خادمیاران کتابخانه های آستان قدس رضوی بر اساس مدل سه شاخگی (چکیده)
8 - مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی (چکیده)
9 - بررسی میزان آشنایی، استفادۀ و نیز بررسی اثربخشی نقشه‌های ذهنی در فرایند بازیابی اطلاعات (چکیده)
10 - Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Action (چکیده)
11 - Use of mind mapping in search process to clarify information needs and improve search satisfaction (چکیده)
12 - Productivity Story of the Iranian Librarians: Assessing the Impact of Knowledge Management and Emotional Intelligence (چکیده)
13 - Chatbot: an intelligent tool for libraries (چکیده)
14 - We live in cloud computing world, without using it in our libraries (چکیده)
15 - تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعات (چکیده)
16 - امکان سنجی پیاده سازی رایانش ابری در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه های شهر مشهد (چکیده)
17 - بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات (چکیده)
18 - Identifying effective cognitive biases in information retrieval (چکیده)
19 - سنجش نگرش و میزان آمادگی کتابداران دانشگاهی شهر مشهد در مورد یادگیری سیار و ابزارهای آن (چکیده)
20 - Investigating the Influential Factors on Mobile Learning to Public Libraries of Iran based on FRAME Model (چکیده)
21 - تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات (چکیده)
22 - روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختی (چکیده)
23 - ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن (چکیده)
24 - سنجش سطح امنیت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی (چکیده)
25 - ارزیابی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاه های غیرانتفاعی ایران (چکیده)
26 - INVESTIGATING MASTER STUDENTS’ MENTAL MODEL COMPLETENESS LEVEL OF GOOGLE WEB SEARCH ENGINE (چکیده)
27 - شناسایی راهبردهای جستجو کاربران در فرایند اطلاع جویی در وب (چکیده)
28 - نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نمره ربط نتایج بازیابی شده موتورهای کاوش (چکیده)
29 - Survey of Bibliotherapy in Hospital Libraries of Iran Based on SWOT Model (چکیده)
30 - بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در ملات فارسی کودکان (چکیده)
31 - واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی (چکیده)
32 - تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به جایگاه مادر (چکیده)
33 - عوامل موثر بر استفاده تربیتی مادران از شبکه های اجتماعی : مورد مطالعه مادران شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
34 - ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان (چکیده)
35 - تاثیر آموزش های کوتاه مدت بر ارتقای مولفه های سواد اطلاعات درمان بیماران سرطانی (چکیده)
36 - بررسی نیازها و منابع اطلاع‌یابی بیماران سرطانی در مولفه‌های سواد اطلاعات درمان (چکیده)
37 - Attributional style of emotions and its relationship with users’ search behaviour (چکیده)
38 - ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون (چکیده)
39 - زمینه های توانمندسازی جامعه از طریق پرورش خلاقیت کودکان با رویکردی بر نقش مجلات کودک (چکیده)
40 - بررسی نقش یادگیری مشاهده‌ای بر وضعیت مطالعه دانش آموزان پسر دوره متوسطه بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا (چکیده)
41 - تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابداران (چکیده)
42 - رتبه بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیر فارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلام (چکیده)
43 - بررسی عوامل موثر بر سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگل (چکیده)
44 - بررسی مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به موتور کاوش گوگل (چکیده)
45 - Information seeking behaviour of ordinary and elite saffron farmers in Iran (چکیده)
46 - بررسی عوامل موثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (چکیده)
47 - بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران کتابخانه های آستان قدس رضوی (چکیده)
48 - وب سایت مدارس 2: نحوه ایجاد (چکیده)
49 - وب‌سایت مدارس 1: ضرورت، فایده ها و ... (چکیده)
50 - بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
51 - تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابی (چکیده)
52 - Research experience of the PhD students in Iran: a case study in Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
53 - Persian websites for children and teenagers in Iran (چکیده)
54 - E‐government portals: a knowledge management study (چکیده)
55 - بررسی میزان درستی استنادات مقالات تالیفی منتشر شده در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1387 (چکیده)
56 - بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
57 - بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه (چکیده)
58 - اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه ها (چکیده)
59 - کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای (چکیده)
60 - بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابداران (چکیده)
61 - ارزیابی وب سایت های واحدهای مناطق 7، 14 و 15 دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش (مدل K-ACT) (چکیده)
62 - تحلیل هزینه سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران (چکیده)
63 - مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی (چکیده)
64 - سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر (چکیده)
65 - بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات (چکیده)
66 - بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات (چکیده)
67 - بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)