بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Hadadian


موارد یافت شده: 56

1 - بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری به برند با نقش واسط دلبستگی عاطفی به برند (چکیده)
2 - مدل مفهومی نقش تعدیل‌گری تصویر فروشگاه بر تاثیر بازاریابی حسی و دلبستگی عاطفی (چکیده)
3 - بررسی نقش میانجیگری رفتار شهروندی بین تشابه سازی با تاییدکننده مشهور و قصد خرید (چکیده)
4 - تدوین راهکارهای توسعۀ درآمدهای پایدار در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد (چکیده)
5 - بررسی تاثیر هویت ملی و جهان وطن گرایی مصرف کننده بر قصد خرید پوشاک ساخت ترکیه بواسطه ملی گرایی مصرف کننده و ارزیابی نسبت به پوشاک ترک: از منظر تئوری هویت اجتماعی (چکیده)
6 - واکاوی عناصر هویتی موثر بر رفتار مصرف کننده (بر اساس نظریه مقوله بندی هنری تاجفل و ریچارد جنکینز) (چکیده)
7 - بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی گری اشتراک دانش (چکیده)
8 - بازاریابی احساسی: مفهومی جدید در بازاریابی (چکیده)
9 - بررسی نقش میانجی گر عشق به برند و دانش برند در رابطه بین تجربه و وفاداری نسبت به برند(مورد مظالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
10 - بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) (چکیده)
11 - تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی (چکیده)
12 - بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک های دولتی (چکیده)
13 - اثر گذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش های فرهنگی حاکم بر بازار (چکیده)
14 - Evaluating the state of digital human resource management in Iraqi public universities (چکیده)
15 - تاثیر مسئولیت اجتماعی دیجیتال بر قصد خرید مصرف کننده در دوران همه گیری کوید-19 (چکیده)
16 - بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر نگرش های شغلی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) (چکیده)
17 - فن آوری و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه در دوران همه گیری کووید 19 (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی بزرگ استان خوزستان) (چکیده)
18 - بررسی تاثیر سودمندی ادراک شده و نگرش به اپلیکیشن کاربردی اینستاگرام بر قصد خرید (چکیده)
19 - بررسی اثرگذاری، تاثیر اجتماعی بر قصد خرید به واسطه نگرش نسبت به برنامه در رسانه اجتماعی اینستاگرام (چکیده)
20 - بررسی نقش تجزیه و تحلیل بازاریابی و زیرکی بازار برکسب مزیت رقابتی پایدار (چکیده)
21 - تأثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز (چکیده)
22 - Understanding librarians’ knowledge sharing behavior: The role of organizational climate, motivational drives and leadership empowerment (چکیده)
23 - تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور (چکیده)
24 - The Relationship Between Brand Perception Dimension with Branding's Top Clubs of Basketball and Handball Iran to Considering the Role of Mediator Fans Commitment (چکیده)
25 - نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید (چکیده)
26 - ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتری مداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی (چکیده)
27 - بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی بر ترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد) (چکیده)
28 - تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند (چکیده)
29 - تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشی (چکیده)
30 - Drivers of air travelers intention to buy online flight ticket (چکیده)
31 - اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بیمه با رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL (چکیده)
32 - عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی (چکیده)
33 - بررسی نقش استراتژی های بازرگانی بر عملکرد شرکت های تولیدی (چکیده)
34 - بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای ایران (چکیده)
35 - تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
36 - بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد - مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروما (چکیده)
37 - بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد (چکیده)
38 - بررسی اثر تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد به برند (در شعب بانک مهر اقتصاد شهر مشهد) (چکیده)
39 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توسط مشتریان (چکیده)
40 - بررسی تاثیر استراتژی های تمرکز و تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیتهای تکنولوژی (چکیده)
41 - Examining the role of knowledge management on organizational performance with considering mediating role of market orientation and innovation (چکیده)
42 - مدیریت استراتژیک در بخش خدمات سلامت( مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی ایران) (چکیده)
43 - بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد (چکیده)
44 - بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی (چکیده)
45 - تاثیر کیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملت (چکیده)
46 - شناسایی ابعاد استراتژی های بازاریابی هتل ها و هتل آپارتمانهای شهرستان مشهد (چکیده)
47 - پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی (چکیده)
48 - بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد (چکیده)
49 - بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با میزان اهمیت ابعاد کیفیت در خدمات بانکی (چکیده)
50 - سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط (توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران) (چکیده)
51 - انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده ازAHP فازی (چکیده)
52 - تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران (چکیده)
53 - An Analysis of Brand Image, Perceived Quality, Customer Satisfaction and Re-purchase Intention in Iranian Department Stores (چکیده)
54 - پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (چکیده)
55 - پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (چکیده)
56 - بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن (چکیده)