مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فاطمه خجسته , محسن کاهانی , بهشید بهکمال , Concept drift detection in business process logs using deep learning, پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (17), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (33-48)
 2. بهشید بهکمال , ارائه یک روش مبتنی بر یادگیری برای تخمین و ارزیابی کیفیت مجموعه داده های پیوندی, فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران, دوره (97), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (1-28)
 3. بهشید بهکمال , تأثیر کیفیت بر موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی, سامانه, دوره (8), شماره (23), سال (2005-4), صفحات (35-36)
 4. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , سهیلا دهقان زاده , ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی, علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering, دوره (10), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (40-45)
 5. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محبوبه دادخواه , فتانه زرین کلام , صمد پایدار , ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب, فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (4), شماره (1), سال (2011-3), صفحات (1-19)
 6. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , مهران سپهری , استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B), مدیریت فناوری اطلاعات, دوره (1), شماره (2), سال (2009-6), صفحات (19-34)
 7. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه, علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering, سال (2008-11), صفحات (33-43)

انگلیسی

 1. Mostafa Mirzaie , Behshid Behkamal , Mohammad Allahbakhsh , Samad Paydar , Elisa Bertino , State of the art on quality control for data streams: A systematic literature review, Computer Science Review, Volume (48), Year (2023-5), Pages (100554-100554)
 2. Sajjad Rezaei , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , Abdolrahman jalayer , Early multi-class ensemble-based fake news detection using content features, Social Network Analysis and Mining, Volume (13), No (1), Year (2022-12)
 3. Mahmoud Naghibzadeh , samira babaei , Behshid Behkamal , Mojtaba Hatami , The Eficient Alignment of Long DNA Sequences Using Divide and Conquer Approach, International Journal of Information and Communication Technology Research, Volume (14), No (3), Year (2022-9), Pages (48-56)
 4. Alireza Entezami , Hassan Sarmadi , Behshid Behkamal , Stefano Mariani , Health Monitoring of Large-Scale Civil Structures: An Approach Based on Data Partitioning and Classical Multidimensional Scaling, Sensors, Volume (21), No (5), Year (2021-2), Pages (1646-1646)
 5. Mohammad Allahbakhsh , Haleh Amintoosi , Behshid Behkamal , Amin Beheshti , Elisa Bertino , SCiMet: Stable, sCalable and reliable Metric-based framework for quality assessment in collaborative content generation systems, Journal of Informetrics, Volume (15), No (2), Year (2021-5), Pages (101127-101127)
 6. shokoufeh ghalibafan , Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Mohammad Allahbakhsh , An ontology-based method for improving the quality of process event logs using database bin logs, International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, Volume (14), No (4), Year (2020-1), Pages (279-289)
 7. Alireza Entezami , Hassan Sarmadi , Behshid Behkamal , Stefano Mariani , Big Data Analytics and Structural Health Monitoring: A Statistical Pattern Recognition-Based Approach, Sensors, Volume (20), No (8), Year (2020-4), Pages (2328-2344)
 8. Mohammad Allahbakhsh , Haleh Amintoosi , Behshid Behkamal , Salil S. Kanhere , Elisa Bertino , AQA: An Adaptive Quality Assessment Framework for Online Review Systems, IEEE Transactions on Services Computing, Volume (15), No (3), Year (2020-1), Pages (1486-1497)
 9. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagheri , Majid Sazvar , A metric Suite for Systematic Quality Assessment of Linked Open Data, International Journal of Information and Communication Technology Research, Volume (8), No (3), Year (2016-9), Pages (1-20)
 10. Behshid Behkamal , Metrics-Driven Framework for LOD Quality Assessment, Lecture Notes in Computer Science, Volume (8465), No (1), Year (2014-5), Pages (806-816)
 11. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagher , Zoran Jeremic , A Metrics-Driven Approach for Quality Assessment of Linked Open Data, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Volume (9), No (2), Year (2014-6), Pages (64-79)
 12. Samad Paydar , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , mahboobeh dadkhah , Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned, International Journal of Information and Communication Technology Research, Volume (2), No (3), Year (2010-10), Pages (9-19)
 13. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , محمد کاظم اکبری , Customizing ISO-9126 Quality Model for Evaluation of B2B Applications, Information and Software Technology, No (51), Year (2009-3), Pages (599-609)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. یاسر صالح ابادی , بهشید بهکمال , مصطفی میرزایی , ارائه یک رویکرد فضایی برای انتزاع مدل فرایند دریافت و تحویل بسته , پنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی , 2021-12-01
 2. سروش امیدوار طهرانی , حدیثه مرادی ثانی , بهشید بهکمال , هاله امین طوسی , تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی , سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها , 2019-04-17
 3. مریم ضابط , میلاد عدلی , بهشید بهکمال , بررسی روشها و کاربردهای تحلیل داده های مکانی , چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی , 2018-04-25
 4. احسان عسکریان , بهشید بهکمال , محسن کاهانی , تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار , دهمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2018-01-16
 5. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , ره نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد , اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیا , 2017-06-11
 6. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , شناسایی شبکه ارتباطی مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات با استفاده از پایگاه داده گرافی , سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی , 2017-04-19
 7. آصف پورمعصومی حسن کیاده , بهشید بهکمال , محسن کاهانی , استخراج مدل واقعی و گلوگاههای اجرایی فرایندها با استفاده از نگاره های رویداد , بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران , 2017-03-11
 8. شکوفه قالیبافان , محسن کاهانی , بهشید بهکمال , تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآ یندکاوی: چالش ها و راه کارها , هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2016-09-07
 9. اعظم فیض نیا , امید میلانی فرد , محسن کاهانی , بهشید بهکمال , ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی , کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات , 2015-11-21
 10. بهشید بهکمال , تکتم دهقانی , سیدمحمد رضوی , محسن کاهانی , ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات , نهمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2015-12-20
 11. بهاره بهکمال , بهشید بهکمال , ارائه یک سیستم خبره روانشناسی برای سنجش میزان استرس افراد , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده , 2008-12-01
 12. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی , پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی , 2008-12-01
 13. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارزیابی کیفیت سیستم کاربردی B2B با استفاده از مدل B2BAQM - مطالعه موردی : پورتال ایساکو , سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2007-11-27
 14. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی , دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی و تجارت جهانی , 2007-10-24
 15. بهشید بهکمال , محمدرضا رزازی , توسعه مدل آنکتاد برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیکی بنگاه , اولین همایش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی , 2005-11-22

انگلیسی

 1. Mahmoud Naghibzadeh , samira babaei , Behshid Behkamal , Mojtaba Hatami , Divide and Conquer Approach to Long Genomic Sequence Alignment , 11th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2021) , 2021-10-28
 2. Sajjad Rezaei , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , The Process Of Multi-Class Fake News Dataset Generation , 11th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2021) , 2021-10-28
 3. Mahmoud Naghibzadeh , mojtaba hatami topkanlo , Behshid Behkamal , AAAligner: Anchor-based Approach to Fast Genome Sequence Alignment , 10th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT2019) , 2019-12-31
 4. Amir Tavakoli Haghighi , Behshid Behkamal , Behrouz Bolourian Haghighi , A heuristic method for curriculum planning based on students’ interest , The 6th Iran International Conference on Engineering Education , 2019-12-19
 5. Benyamin Bashari , ali ameli , Amin Bigdeli , Behshid Behkamal , Analyzing co-authorship patterns using frequent patterns extraction – case study: Ferdowsi University of Mashhad , International Conference on Web Research , 2019-04-24
 6. Mohammad Rasool Fatemi , Behnam Bakhshi , Alireza Zamani , Behshid Behkamal , A Scenario-Based Approach for the Behavior Analysis of Talented Students , 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2017-10-26
 7. Amir Hossein Babolhakami , Behshid Behkamal , toktam dehghani , Kobra Etminani , Mahmoud Naghibzadeh , Protein’s Number of Beta-Sheets Prediction using Structural Features , 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2017) , 2017-10-26
 8. soosan naderi , fatemeh khojasteh , Behshid Behkamal , Pre-proccesing log data for User Behavior Analysis , Third International Conference on Web Research , 2017-04-19
 9. Najme Yaghouti , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , A Metric-driven Approach for Interlinking Assessment of RDF Graphs , Computer Science and Software Engineering (CSSE), 2015 International Symposium on , 2015-08-18
 10. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagheri , Quality Metrics for Linked Open Data , 26th International Conference on Database and Expert Systems Applications - DEXA 2015 , 2015-09-01
 11. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagheri , Majid Sazvar , Data accuracy: What does it mean to LOD? , 4th International eConference on Computer and Knowledge Engineering , 2014-10-29
 12. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Samad Paydar , mahboobeh dadkhah , Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned , Fifth International Symposium on Telecommunications , 2010-12-04
 13. Behshid Behkamal , Metrics-Driven Framework for LOD Quality Assessment , 11th Extended Semantic Web conference (ESWC) - PhD Symposium, Late Stage , 2014-05-25
 14. Behshid Behkamal , Metrics-Driven Framework for LOD Quality Assessment , 9th Extended Semantic Web conference (ESWC) - PhD Symposium, Early Stage , 2012-05-27
 15. mahboobeh dadkhah , Mohsen Kahani , Samad Paydar , Behshid Behkamal , Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model , International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2011-10-13
 16. Samad Paydar , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , mahboobeh dadkhah , Publishing Data of Ferdowsi University of Mashhad as Linked Data , International conference on Computational Intelligence and Software Engineering , 2010-12-10
 17. Behshid Behkamal , Mohammad Kazem Akbari , Mohsen Kahani , A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective , 12th International CSI Computer Conference , 2007-02-20
 18. Behshid Behkamal , Mohammad Kazem Akbari , Mohsen Kahani , Critical Success Factors for Success of B2B Electronic Commerce in SMEs , 6th IADIS International Conference e-Commerce , 2006-12-09