مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. Hikmat Alaameri , Mehrdad Shokooh-Saremi , Guided-mode resonance sensors with high sensitivity and asymmetric structures, Journal of Nanophotonics, Volume (18), No (1), Year (2024-2), Pages (16005-16005)
 2. Mehrdad Shokooh-Saremi , Design of narrowband infrared emitters by hybridizing guided-mode resonance structures with van der Waals materials, Optical Materials, Volume (148), No (1), Year (2024-2), Pages (114845-114845)
 3. محمد مهدی باقری محققی , ب. پورحسن , م. عادلی فرد , Mehrdad Shokooh-Saremi , - , Effect of electromagnetic permeability on transition temperature of superconductivity, International Journal of modern physics B, Volume (37), No (24), Year (2023-9), Pages (2350234-2350234)
 4. Hossin Eskandari , Mehrdad Shokooh-Saremi , توماس تیک , Graded index all-dielectric lens antenna designed by phase manipulation and optical path rescaling, Optics and Laser Technology, Volume (161), No (1), Year (2023-6), Pages (109125-109125)
 5. Atefe Taheri , Mehrdad Shokooh-Saremi , Generalized homogenization method for subwavelength periodic lattices, Optics Express, Volume (30), No (23), Year (2022-11), Pages (42712-42727)
 6. Atefe Taheri , Mehrdad Shokooh-Saremi , Bi-state switch based on two-dimensional guided-mode resonance, Physica Scripta, Volume (96), No (7), Year (2021-7), Pages (75501-75501)
 7. Vahid Khoshdel , Mehrdad Shokooh-Saremi , Multilayered L-shaped nanoantenna arrays with an increased electric field enhancement, Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics, Volume (38), No (5), Year (2021-5), Pages (1604-1612)
 8. saeid sadat , Mehrdad Shokooh-Saremi , Mir Mojtaba Mirsalehi , Electromagnetic characterization of transparent conducting thin films using two‐port flange coaxial probe and thin‐film transfer matrix method, IET Microwaves Antennas and Propagation, Volume (15), No (3), Year (2021-2), Pages (271-279)
 9. SAAD ZAHRAW SEKHI , Mehrdad Shokooh-Saremi , Mir Mojtaba Mirsalehi , Ultra-broadband, wide-angle, and polarization-insensitive metamaterial perfect absorber for solar energy harvesting, Journal of Nanophotonics, Volume (14), No (4), Year (2020-12)
 10. Muhammad Reza Malekfar , Mehrdad Shokooh-Saremi , Mir Mojtaba Mirsalehi , Multipole expansion of periodic discrete dipole approximation and its application to subwavelength dielectric arrays, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Volume (254), No (1), Year (2020-10), Pages (107192-107199)
 11. Seyed Ebrahim Hosseini , Mehrdad Shokooh-Saremi , A proposal for an all optical full adder using nonlinear photonic crystal ring resonators, Optik, Volume (199), No (1), Year (2019-12), Pages (163359-163367)
 12. Seyed Ebrahim Hosseini , Mohammad Bagher Tavakoli , Mehrdad Shokooh-Saremi , Application of nonlinear photonic crystal ring resonators in realizing all optical OR/NOT/AND gates, Optical and Quantum Electronics, Volume (51), No (7), Year (2019-7), Pages (228-228)
 13. Vahid Khoshdel , Mehrdad Shokooh-Saremi , Increased electric field enhancement and broad wavelength tunability by plasmonic bow-tie nano-antenna based on fractal geometry with grid, Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications, Volume (35), Year (2019-7), Pages (100705-100705)
 14. Atefe Taheri , Mehrdad Shokooh-Saremi , Tunable two-dimensional optical filter based on guided-mode resonance, Journal of the Optical Society of America A: Optics and Image Science and Vision, Volume (36), No (7), Year (2019-7), Pages (1109-1116)
 15. saeid sadat , Mehrdad Shokooh-Saremi , Mir Mojtaba Mirsalehi , Mohammad-Mehdi Bagheri- Mohagheghi , Electromagnetic characterisation of multi‐wall carbon nanotube–doped fluorine tin oxide for transparent antenna applications, IET Microwaves Antennas and Propagation, Volume (13), No (6), Year (2019-5), Pages (859-863)
 16. Vahid Khoshdel , Mehrdad Shokooh-Saremi , Plasmonic nano bow‐tie arrays with enhanced LSPR refractive index sensing, Micro and Nano Letters, Volume (14), No (5), Year (2019-5), Pages (566-571)
 17. Vahid Khoshdel , Mojtaba Joodaki , Mehrdad Shokooh-Saremi , UV and IR cut-off filters based on plasmonic crossed-shaped nano-antennas for solar cell applications, Optics Communications, Volume (433), No (1), Year (2019-2), Pages (275-282)
 18. Muhammad Reza Malekfar , Mehrdad Shokooh-Saremi , Mir Mojtaba Mirsalehi , Design of highly transmissive all-dielectric metasurface based on silicon nanodisks, Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications, Volume (31), No (1), Year (2018-9), Pages (140-146)
 19. Fahimeh Armin , Mehrdad Shokooh-Saremi , Mir Mojtaba Mirsalehi , Optofluidic Tunable Dielectric Lens for Surface Plasmon Modes, IEEE Photonics Technology Letters, Volume (30), No (5), Year (2018-3), Pages (427-430)
 20. sahar rahbar , Mehrdad Shokooh-Saremi , Mathematical modeling of laser linear thermal effects on the anterior layer of the human eye, Optics and Laser Technology, Volume (99), No (1), Year (2018-2), Pages (72-80)
 21. mahdi kordi , Fahimeh Armin , Muhammad Reza Malekfar , Mir Mojtaba Mirsalehi , Mehrdad Shokooh-Saremi , Analytical investigation of higher-order plasmonic modes on a metal-dielectric interface, Physical Review A, Volume (95), No (3), Year (2017-3), Pages (338241-338246)
 22. Vahid Khoshdel , Mehrdad Shokooh-Saremi , Design and optimization of slot nano-antennas for ambient thermal energy harvesting, Optik, Volume (138), Year (2017-6), Pages (470-475)
 23. Mohammad ali Bahar , Mehrdad Shokooh-Saremi , Design of GMR-Based Wideband Optical Reflector Using Memetic Algorithm with Fuzzy Logic Local Search, Journal of Electrical Systems and Signals, Volume (2), No (2), Year (2016-7), Pages (17-20)
 24. Yeong Hwan Ko , Mehrdad Shokooh-Saremi , Robert Magnusson , Modal processes in 2D resonant reflectors and their correlation with spectra of 1D equivalents, IEEE Photonics Journal, Volume (7), No (5), Year (2015-10), Pages (49002101-490021011)
 25. Atefeh Naghibi , Mehrdad Shokooh-Saremi , Design of an optical spatial interferometer with transformation optics, Journal of Optics(united Kingdom), Volume (17), No (10), Year (2015-10), Pages (105103-1051035)
 26. Shahin Sheikh , Mehrdad Shokooh-Saremi , Mohammad-Mehdi Bagheri-Mohagheghi , Transparent microstrip patch antenna based on fluorine‐doped tin oxide deposited by spray pyrolysis technique, IET Microwaves Antennas and Propagation, Volume (9), No (11), Year (2015-8), Pages (1221-1229)
 27. Shahin Sheikh , Mehrdad Shokooh-Saremi , Mohammad-Mehdi Bagheri-Mohagheghi , Transparent microstrip antenna made of fluorine doped tin oxide: a comprehensive study, Journal of Electromagnetic waves and Applications, Volume (29), No (12), Year (2015-7), Pages (1557-1569)
 28. Mohammad ali Bahar , Mehrdad Shokooh-Saremi , Design of GMR‐based narrow bandpass filters using improved shuffled frog leaping algorithm, Electronics Letters, Volume (51), No (6), Year (2015-3), Pages (497-499)
 29. Mehrdad Shokooh-Saremi , Robert Magnusson , Properties of two-dimensional resonant reflectors with zero-contrast gratings, Optics Letters, Volume (39), No (24), Year (2014-12), Pages (6958-6961)
 30. hanieh karimiyan , Mehrdad Shokooh-Saremi , Design of multilayer high-dispersion mirrors using multi-swarm optimization method, Optik, Volume (125), No (19), Year (2014-10), Pages (5618-5621)
 31. H. G. Svavarsson , J. W. Yoon , Mehrdad Shokooh-Saremi , S. H. Song , R. Magnusson , Fabrication and Characterization of Large, Perfectly Periodic Arrays of Metallic Nanocups, Plasmonics, Volume (7), No (4), Year (2012-12), Pages (653-657)
 32. M. Hasan Zadeh Maha , M.-M. Bagheri-Mohagheghi , H. Azimi-Juybari , Mehrdad Shokooh-Saremi , The structural, thermoelectric and photoconductive properties of sulfur doped In2O3 thin films prepared by spray pyrolysis, Physica Scripta, Volume (86), No (5), Year (2012-11), Pages (557011-557017)
 33. R. Magnusson , H. G. Svavarsson , J. Yoon , Mehrdad Shokooh-Saremi , S. H. Song , Experimental observation of leaky modes and plasmons in a hybrid resonance element, Applied Physics Letters, Volume (100), No (9), Year (2012-2), Pages (91106-911063)
 34. M. R. Salehi , A. Shourvarzi , E. Abiri , Mehrdad Shokooh-Saremi , Comparison of Silicon and Chalcogenide-based Chip-scale All-optical 2R Regenerators, Journal of Optical Communications, Volume (32), No (4), Year (2011-12), Pages (205-210)
 35. F. Moharrami , M.-M. Bagheri-Mohagheghi , H. Azimi-Juybari , Mehrdad Shokooh-Saremi , Structural, electrical, optical, thermoelectrical and photoconductivity properties of the SnO2–Al2O3 binary transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis method, Physica Scripta, Volume (85), No (1), Year (2012-1), Pages (157031-157036)
 36. K. J. Lee , J. Curzan , Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Resonant wideband polarizer with single silicon layer, Applied Physics Letters, Volume (98), No (21), Year (2011-5), Pages (211112-2111123)
 37. H. Azimi Juybari , M.-M. Bagheri-Mohagheghi , Mehrdad Shokooh-Saremi , Nickel–lithium oxide alloy transparent conducting films deposited by spray pyrolysis technique, Journal of Alloys and Compounds, Volume (509), No (6), Year (2011-2), Pages (2770-2775)
 38. H. Azimi Juybari , M.-M. Bagheri-Mohagheghi , S. A. Ketabi , Mehrdad Shokooh-Saremi , Fabrication and characterization of transparent p-n and p-i-n heterojunctions prepared by spray pyrolysis technique: Effect of post-annealing process and intrinsic middle layer, Physica E, Volume (43), No (1), Year (2010-11), Pages (93-96)
 39. M.-M. Bagheri-Mohagheghi , Mehrdad Shokooh-Saremi , The electrical, optical, structural and thermo-electrical characterization of n- and p-type cobalt-doped SnO2 transparent semiconducting films prepared by spray pyrolysis technique, Physica B: Condensed Matter, Volume (405), No (19), Year (2010-10), Pages (4205-4210)
 40. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , New Nonpolarizing Resonant Beam Splitters, IEEE Photonics Journal, Volume (2), No (4), Year (2010-8), Pages (670-676)
 41. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , E. G. Johnson , Guided-mode resonant wave plates, Optics Letters, Volume (35), No (14), Year (2010-7), Pages (2472-2474)
 42. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths, Optics Letters, Volume (35), No (8), Year (2010-4), Pages (1121-1123)
 43. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Y. Hu , K. J. Lee , S. J. W. Platzer , A. K. Nebioglu , S. Zimmerman , D. Wawro , Fabrication of Guided-Mode Resonance Elements by Nanoimprint Lithography, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Volume (10), No (3), Year (2010-3), Pages (1606-1615)
 44. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , X. Wang , Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices, Optics Express, Volume (18), No (1), Year (2010-1), Pages (108-116)
 45. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers, Optics Express, Volume (16), No (22), Year (2008-10), Pages (18249-18263)
 46. K. J. Lee , R. LaComb , B. Britton , Mehrdad Shokooh-Saremi , H. Silva , E. Donkor , Y. Ding , R. Magnusson , Silicon-layer guided-mode resonance polarizer with 40 nm bandwidth, IEEE Photonics Technology Letters, Volume (20), No (22), Year (2008-11), Pages (1857-1859)
 47. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Physical basis for wideband resonant reflectors, Optics Express, Volume (16), No (5), Year (2008-3), Pages (3456-3462)
 48. M. M. Bagheri-Mohagheghi , Nasser Shahtahmassebi , MOHAMMAD REZA R. ALINEJAD , A. Youssefi , Mehrdad Shokooh-Saremi , The effect of the post annealing temperature on the nano-structure and energy band gap of the SnO2 semiconducting oxide nano-particles synthesized by polymerized-complex sol-gel method, Physica B: Condensed Matter, Volume (403), No (1), Year (2008-7), Pages (2431-2437)
 49. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Widely tunable guided-mode resonance nanoelectromechanical RGB pixels, Optics Express, Volume (15), No (17), Year (2007-8), Pages (10903-10910)
 50. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Particle swarm optimization and its application to the design of diffraction grating filters, Optics Letters, Volume (32), No (8), Year (2007-4), Pages (894-896)
 51. Mehrdad Shokooh-Saremi , V. G. Ta’eed , N. J. Baker , I. C. M. Littler , D. J. Moss , B. J. Eggleton , Y. Ruan , B. Luther-Davies , High performance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer, Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics, Volume (23), No (7), Year (2006-7), Pages (1323-1331)
 52. V. G. Ta’eed , Mehrdad Shokooh-Saremi , L. Fu , D. J. Moss , M. Rochette , I. C. M. Littler , B. J. Eggleton , Y. Ruan , B. Luther-Davies , Self-phase modulation-based integrated optical regeneration in chalcogenide waveguides, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Volume (12), No (3), Year (2006-5), Pages (360-370)
 53. V. G. Ta'eed , Mehrdad Shokooh-Saremi , L. Fu , D. J. Moss , M. Rochette , I. C. M. Littler , B. J. Eggleton , Y. Ruan , B. Luther-Davies , Integrated all-optical pulse regenerator in chalcogenide waveguides, Optics Letters, Volume (30), No (21), Year (2005-11), Pages (2900-2902)
 54. Mehrdad Shokooh-Saremi , Mir Mojtaba Mirsalehi , Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method, Optik, Volume (116), No (10), Year (2005-9), Pages (486-492)
 55. Mehrdad Shokooh-Saremi , Mir Mojtaba Mirsalehi , Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings, Applied Optics, Volume (44), No (19), Year (2005-7), Pages (3877-3884)
 56. Mehrdad Shokooh-Saremi , V. G. Ta’eed , I. C. M. Littler , D. J. Moss , B. J. Eggleton , Y. Ruan , B. Luther-Davies , Ultra-strong, well-apodized Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides, Electronics Letters, Volume (41), No (13), Year (2005-6), Pages (21-22)
 57. M. M. Bagheri-Mohagheghi , Mehrdad Shokooh-Saremi , Electrical, optical and structural properties of Li-doped SnO2 transparent conducting films deposited by spray pyrolysis technique: a carrier-type conversion study, Semiconductor Science and Technology, Volume (19), No (6), Year (2004-6), Pages (764-769)
 58. M. M. Bagheri-Mohagheghi , Mehrdad Shokooh-Saremi , The influence of Al doping on the electrical, optical and structural properties of SnO2 transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis technique, Journal of Physics D: Applied Physics, Volume (37), No (8), Year (2004-4), Pages (1248-1253)
 59. Mehrdad Shokooh-Saremi , M. Nourian , Mir Mojtaba Mirsalehi , Sayyed-Hossein Keshmiri , Design of multilayer polarizing beam splitters using genetic algorithm, Optics Communications, Volume (233), No (1), Year (2004-3), Pages (57-65)
 60. M. M. Bagheri-Mohagheghi , Mehrdad Shokooh-Saremi , Investigations on the physical properties of the SnO2-ZnO transparent conducting binary-binary system deposited by spray pyrolysis technique, Thin Solid Films, Volume (441), No (1), Year (2003-9), Pages (238-242)
 61. M. M. Bagheri-Mohagheghi , Mehrdad Shokooh-Saremi , The effect of high acceptor dopant concentration of Zn+2 on electrical, optical and structural properties of the In2O3 transparent conducting thin films, Semiconductor Science and Technology, Volume (18), No (2), Year (2003-2), Pages (97-103)
 62. M. M. Bagheri-Mohagheghi , Nasser Shahtahmassebi , Yasaman Mozaffari Jovein , Mehrdad Shokooh-Saremi , Effect of the synthesis route on the structural properties and shape of the indium oxide (In2O3) nano-particles, Physica E, Volume (41), No (10), Year (2009-6), Pages (1757-1762)
 63. , Nasser Shahtahmassebi , MOHAMMAD REZA R. ALINEJAD , A. Youssefi , Mehrdad Shokooh-Saremi , Fe-doped SnO2 transparent semi-conducting thin films deposited by spray pyrolysis technique: Thermoelectric and p-type conductivity properties, Solid State Sciences, Volume (11), No (1), Year (2009-11), Pages (233-239)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. امیررضا روح بخش طیرانی , مهرداد شکوه صارمی , طراحی و شبیه سازی موجبر دایروی تراهرتز با پوسته فرامواد , بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2020-02-04
 2. عاطفه طاهری , مهرداد شکوه صارمی , طراحی فیلتر تنظیم پذیر دو بعدی مبتنی بر تشدید مدهای هدایتی , پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران , 2017-04-19
 3. سحر رهبر , مهرداد شکوه صارمی , بررسی تأثیر نور لیزر بر چشم انسان , اولین همایش ملی فناوریهای پیشرفته در مهندسی و تولید دانش بنیان , 2016-09-01
 4. مازیار میرصالحی , مهرداد شکوه صارمی , طراحی دو نمونه تار نوری با تعداد مد کم با کاربرد در مخابرات نوری با مالتی پلکس تقسیم فضایی , چهارمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام 94) , 2016-04-13
 5. محمد خانی بجستانی , مهرداد شکوه صارمی , بهینه سازی سوئیچ پلاسمونی دو جهتی T شکل با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی غیر خطی , چهارمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام 94) , 2016-04-13
 6. سیدمهدی احتشام فر , مهرداد شکوه صارمی , عاطفه نقیبی , موجبرهای پلاسمونی هیبریدی با سطح فلزی الگو داده شده , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
 7. عاطفه نقیبی , مهرداد شکوه صارمی , طراحی تداخل سنج فضایی نوری با استفاده از نظریه نور تبدیلی , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
 8. سیدمهدی احتشام فر , مهرداد شکوه صارمی , کنترل طول انتشار و سطح موثر مد در موجبرهای پلاسمونی هیبریدی به کمک یک پوشش عایقی , کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن , 2015-05-20
 9. عاطفه نقیبی , مهرداد شکوه صارمی , طراحی متمرکزکننده ی میدان الکترومغناطیسی با ساختار مربعی به کمک نظریه ی نور تبدیلی , کنفرانس فیزیک ایران 1393 , 2014-09-08
 10. وحید خوشدل , مهرداد شکوه صارمی , بررسی میزان جمع آوری انرژی خورشیدی فلزات مختلف در ناحیه فرکانسی فروسرخ به وسیله نانوآنتن ها , کنفرانس فیزیک ایران 1393 , 2014-09-08
 11. وحید خوشدل , مهرداد شکوه صارمی , بررسی میزان جمع آوری انرژی خورشیدی نانو آنتنهای مارپیچی , دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی , 2014-06-17
 12. وحید خوشدل , مهرداد شکوه صارمی , جمع آوری انرژی خورشیدی با استفاده از نانوآنتن های نوری , اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی , 2014-05-19
 13. هانیه کریمیان سرخس , مهرداد شکوه صارمی , طراحی آینه‫ های چندلایه با پاشندگی بالا به کمک روش بهینه سازی چندانبوهه ذرات , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28
 14. محمدعلی بهار , مهرداد شکوه صارمی , تحلیل مودی ساختارهای متناوب چندلایه یک بعدی با استفاده از نظریه خطوط انتقال , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14
 15. مهرداد شکوه صارمی , علیرضا براتی , سیدحسین کشمیری , میرمجتبی میرصالحی , طراحی و ساخت فیلتر نوارباریک چندلایه برای مخابرات نوری , هشتمین همایش فوتونیک انجمن فیزیک ایران , 2002-01-21
 16. مهرداد شکوه صارمی , سیدحسین کشمیری , میرمجتبی میرصالحی , محمد مهدی باقری محققی , ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه , هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 1999-05-17
 17. مهرداد شکوه صارمی , مرتضی نوریان چالی , میرمجتبی میرصالحی , سیدحسین کشمیری , طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک , ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 1998-05-12

انگلیسی

 1. Hossin Eskandari , Mehrdad Shokooh-Saremi , ویلیام ویتو , توماس تیک , GRIN Lens Design by Defining Phase Function and Using Optical Path Rescaling , 13th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META 2023) , 2023-07-18
 2. میترادیپ سرکار , Mehrdad Shokooh-Saremi , میکائل اندرس , جورجیا پاپاداکیس , Retrieving optical parameters of emerging van der Waals microcrystals , 13th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META 2023) , 2023-07-18
 3. Hossin Eskandari , Mehrdad Shokooh-Saremi , توماس تیک , A Closed-form Design Method for GRIN Lens Design , The 6th International Conference On Millimeter Wave and Terahertz Technologies (MMWaTT) , 2023-01-24
 4. Shahin Sheikh , Mehrdad Shokooh-Saremi , Rectangular Meshed Patch Antenna Integrated On Silicon Solar Cell , 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE-2015) , 2015-05-10
 5. Shahin Sheikh , Mehrdad Shokooh-Saremi , A Rigorous Study On Meshed Patch Antenna , 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE-2015) , 2015-05-10
 6. vahid khoshdel , Mehrdad Shokooh-Saremi , Bow-Tie Infrared Antennas for Solar Energy Collection , The Seventh International Symposium on Telecommunications (IST 2014) , 2014-09-09
 7. Mehrdad Shokooh-Saremi , Guided-mode resonance photonics: A promising application platform for optics and optical communications , 6th International Symposium on Telecommunication (IST2012) , 2012-11-06
 8. M. R. Salehi , E. Abiri , Mehrdad Shokooh-Saremi , A. Shourvarzi , Integrated all-optical regenerator on a silicon chip using a phase-shifted Bragg grating as the band pass filter , International Conference on Electronics, Biomedical Engineering and its Applications (ICEBEA\'2012) , 2012-01-07
 9. K. Lee , J. Curzan , Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth , OSA Annual Meeting/Frontiers in Optics (FiO)/ Laser Science (LS) XXVII , 2011-10-16
 10. K. J. Lee , Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Fabrication and characterization of a guided-mode resonance polarizer , 17th Connecticut Microelectronics and Optoelectronics Consortium Symposium (CMOC) , 2008-04-09
 11. R. Magnusson , Y. Hu , K. J. Lee , Mehrdad Shokooh-Saremi , S. Platzer , A- K. Nebioglu , Fabrication of patterned resonance elements by nanoscale imprint method , 17th Connecticut Microelectronics and Optoelectronics Consortium Symposium (CMOC) , 2008-04-09
 12. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Silicon-on-insulator based resonant leaky-mode broadband reflectors , 17th Connecticut Microelectronics and Optoelectronics Consortium Symposium (CMOC) , 2008-04-09
 13. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Particle swarm optimization: principles and application to the design of diffraction gratings , 16th Connecticut Microelectronics and Optoelectronics Consortium Symposium (CMOC) , 2007-03-21
 14. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Y. Ding , Wideband reflectors and polarizers implemented with nanopatterened leaky-mode resonant layers , 16th Connecticut Microelectronics and Optoelectronics Consortium Symposium (CMOC) , 2007-03-21
 15. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , D. Wawro , K. Lee , Leaky-mode resonance photonics: Applications to sensors, optical components, MEMS, and plasmonics , 2nd International Conference from Nanoparticles & Nanomaterials to nanodevices and Nanosystems (IC4N-2009) , 2009-06-28
 16. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , K. J. Lee , J. Curzan , D. Wawro , S. Zimmerman , W. Wu , J. Yoon , H. G. Svavarsson , S. H. Song , Leaky-mode resonance photonics: An applications platform , Nanoengineering: Fabrication, Properties, Optics, and Devices VIII, Proc. SPIE, vol. 8102 , 2011-08-23
 17. T. Khaleque , J. Yoon , W. Wu , Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Guided-mode resonance enabled absorption in amorphous silicon for thin-film solar cell applications , OSA Topical Meeting on Integrated Photonics Research, Silicon and Nanophotonics (IPRSN , 2011-06-12
 18. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications , OSA Topical Meeting on Optical Interference Coatings (OIC , 2010-06-06
 19. R. Magnusson , D. Wawro , S. Zimmerman , Y. Ding , Mehrdad Shokooh-Saremi , K. J. Lee , D. Ussery , S. Kim , S. H. Song , Leaky-mode resonance photonics: Technology for biosensors, optical components, MEMS, and plasmonics , Integrated Optics: Devices, Materials, and Technologies XIV, Proc. SPIE, vol. 7604 , 2010-01-25
 20. Mehrdad Shokooh-Saremi , X. Wang , R. Magnusson , Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures , OSA Annual Meeting/Frontiers in Optics (FiO)/ Laser Science (LS) XXV , 2009-10-11
 21. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates , OSA Annual Meeting/Frontiers in Optics (FiO)/ Laser Science XXV (LS) , 2009-10-11
 22. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , T. J. Suleski , E. G. Johnson , Design of silicon-based leaky-mode resonant nanopattered devices using inverse numerical methods , NSTI Nanotech Conference , 2009-05-03
 23. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Properties of nanostructured resonant leaky-mode photonic devices , 3rd International Conference on Smart Materials, Structures and Systems CIMTEC-2008 , 2008-06-08
 24. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Design and Analysis of Resonant Leaky-mode Broadband Reflectors , Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS , 2008-07-02
 25. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Tunable leaky-mode MEMS filters for multispectral imaging applications , IEEE Aerospace Conference , 2008-03-01
 26. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , K. J. Lee , D. Wawro , Enabling technology based on leaky-mode resonance effect in periodic films , Materials Research Society (MRS) Fall Meeting , 2007-11-26
 27. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter , 91st OSA Annual Meeting/Frontiers in Optics (FiO , 2007-09-16
 28. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Tunable nanoelectromechanical RGB pixels , 91st OSA Annual Meeting/Frontiers in Optics (FiO , 2007-09-16
 29. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Leaky-mode resonance photonics: principles and applications , 7th Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO/Pacific Rim , 2007-08-26
 30. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures , OSA Topical Meeting on Integrated Photonics and Nanophotonics Research and Applications (IPNRA , 2007-07-08
 31. Mehrdad Shokooh-Saremi , R. Magnusson , Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices , OSA Topical Meeting on Integrated Photonics and Nanophotonics Research and Applications (IPNRA , 2007-07-08
 32. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Y. Ding , Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers , OSA Topical Meeting on Optical Interference Coatings (OIC , 2007-06-03
 33. R. Magnusson , Mehrdad Shokooh-Saremi , Widely-tunable nano-structured leaky-mode resonant pixels for the visible spectral region , Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO , 2007-05-06
 34. B. J. Eggleton , V. G. Ta’eed , N. Baker , D.-Y. Choi , K. Finsterbusch , L. B. Fu , M. R. E. Lamont , I. C. M. Littler , B. Luther-Davies , S. Madden , D. J. Moss , H. Nguyen , Mehrdad Shokooh-Saremi , Chalcogenide glass waveguides and grating devices for all-optical signal conditioning , Optical Fiber Communication Conference (OFC , 2007-03-25
 35. B. Luther-Davies , S. J. Madden , D.-Y. Choi , R.-P. Wang , A. V. Rode , A. Prasad , R. A. Jarvis , D. Moss , B. Eggleton , C. Grillet , M. R. E. Lamont , E. Magi , V. Ta’eed , Mehrdad Shokooh-Saremi , N. Baker , I. Littler , L. Fu , M. Rochette , Y. Ruan , Chalcogenide glasses for all-optical processing , IEEE International Conference on Photonics in Switching (PS' 2006 , 2006-10-16
 36. D. J. Moss , V. G. Ta\'eed , C. Grillet , Mehrdad Shokooh-Saremi , L. B. Fu , M. Rochette , E. C. Magi , I. C. M. Littler , B. J. Eggleton , Y. Ruan , D. Freeman , S. Madden , B. Luther-Davies , Photonic integrated circuits in chalcogenide glass for all-optical signal processing , Optoelectronic Integrated Circuits VIII, Proc. SPIE, vol. 6124 , 2006-02-15
 37. N. J. Baker , Mehrdad Shokooh-Saremi , V. G. Ta\'eed , I. C. M. Littler , D. J. Moss , C. M. de Sterke , B. J. Eggleton , Y. Ruan , B. Luther-Davies , Bragg grating growth in chalcogenide rib-waveguides , 7th Australasian Conference on Optics, Lasers and Spectroscopy (ACOLS , 2005-12-06
 38. Mehrdad Shokooh-Saremi , V. G. Ta'eed , N. J. Baker , I. C. M. Littler , D. J. Moss , B. J. Eggleton , Y. Ruan , B. Luther-Davies , High performance Bragg gratings in chalcogenide glass rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer: fabrication and characterization , IEEE/OSA Lasers and Electro-Optics Society (LEOS) Annual Meeting , 2005-10-23
 39. V. G. Ta'eed , Mehrdad Shokooh-Saremi , L. B. Fu , D. J. Moss , M. Rochette , I. C. M. Littler , B. J. Eggleton , Y. Ruan , B. Luther-Davies , Integrated all-optical chalcogenide waveguide pulse regenerator: experiment and modeling , IEEE/OSA Lasers and Electro-Optics Society (LEOS) Annual Meeting , 2005-10-23
 40. M. Rochette , V. G. Ta'eed , D. J. Moss , L. B. Fu , Mehrdad Shokooh-Saremi , I. C. M. Littler , Y. Ruan , B. Luther-Davies , B. J. Eggleton , Integrated all-optical regenerator in chalcogenide glass , 31th European Conference on Optical Communications (ECOC , 2005-09-25
 41. V.G. Ta’eed , D.J. Moss , Mehrdad Shokooh-Saremi , L. Fu , I. C. M. Littler , M. Rochette , N.J. Baker , B.J. Eggleton , Y.Ruan , B.Luther-Davies , Nonlinear pulse propagation and all-optical regeneration in chalcogenide waveguides integrated with Bragg grating filters , OSA Topical Meeting on Nonlinear Guided Waves and Their Applications (NLGW , 2005-09-06
 42. Mehrdad Shokooh-Saremi , V. G. Ta’eed , I.C.M. Littler , D. J. Moss , B. J. Eggleton , Y. Ruan , B. Luther-Davies , Phase-shifted resonance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides , OSA Topical Meeting on Bragg Grating, Poling and Photosensitivity (BGPP , 2005-07-04
 43. Mehrdad Shokooh-Saremi , Mir Mojtaba Mirsalehi , Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method , 30th Australian Conference on Optical Fibre Technology (ACOFT , 2005-07-04
 44. L. Fu , V. Ta'eed , D. J. Moss , Mehrdad Shokooh-Saremi , M. Rochette , B.J. Eggleton , Chalocogenide Fibre based All-Optical Regenerator , 30th Australian Conference on Optical Fibre Technology (ACOFT , 2005-07-04
 45. V.G. Ta’eed , Mehrdad Shokooh-Saremi , L. Fu , I.C.M. Littler , M. Rochette , N. J. Baker , D. J. Moss , B. J. Eggleton , Y. Ruan , B. Luther-Davies , All-Optical pulse regeneration in chalcogenide waveguides using an integrated Bragg grating filter , 30th Australian Conference on Optical Fibre Technology (ACOFT , 2005-07-04