مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3244

3001 - رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر 8 - 12 سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شده (چکیده)
3002 - Diastereoselective synthesis of highly functionalized quinolizines via a pyridine-based three-component reaction and a DFT investigation on the reaction mechanism (چکیده)
3003 - Synthesis of novel bis(b-aminocarbonyl) compounds and some b-aminocarbonyls by catalyst-free multicomponent Mannich reactions (چکیده)
3004 - Polyphosphoric acid supported on silica-coated NiFe2O4 nanoparticles: An efficient and magnetically-recoverable catalyst for N-formylation of amines (چکیده)
3005 - آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3006 - Establishing a correlation between interfacial microstructures and corrosion initiation sites in Al/Cu joints by SEM–EDS and AFM–SKPFM (چکیده)
3007 - Presence of the endosymbiont Wolbachia among some fruit flies (Diptera: Tephritidae) from Iran: A multilocus sequence typing approach (چکیده)
3008 - Molecular cloning and biochemical characterization of a thermoacidophilic, organic-solvent tolerant -amylase from a Bacillus strain in Escherichia coli (چکیده)
3009 - سن سنجی زیرکن به روش U-Pb و ژئوشیمی توده های گرانیتی سرخر و برمانی، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
3010 - بررسی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش های فورام سولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون در خاک بر رشد حبوبات در شرایط گلخانه (چکیده)
3011 - پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری (چکیده)
3012 - An Investigation into the Deep Drawing of Fiber-metal Laminates based on Glass Fiber Reinforced Polypropylene (چکیده)
3013 - A recursive algorithm for optimizing differentiation (چکیده)
3014 - A Study on Combination of von Mises and Tresca Yield Loci in Non-associated Viscoplasticity (چکیده)
3015 - Stochastic analysis of elastic wave and second sound propagation in media with Gaussian uncertainty in mechanical properties using a stochastic hybrid mesh-free method (چکیده)
3016 - Effects of Particle Migration on Nanofluid Forced Convection Heat Transfer in a Local Thermal Non-Equilibrium Porous Channel (چکیده)
3017 - سازوکار تشکیل سیلیس و دولومیت در سنگ های کربناتی ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین – کیمریجین- تیتونین؟) در غرب بجنورد و جاجرم (چکیده)
3018 - Performance Analysis of Two-Level Asynchronous Optical CDMA Systems Utilizing Wrapped OPPM (چکیده)
3019 - بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز (چکیده)
3020 - Genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased ostriches (Struthio camelus) (چکیده)
3021 - Structure and vibrational assignment of bis(benzoylacetonato)copper(II) (چکیده)
3022 - A newly recorded genus and species of Megaseliini (Diptera: Phoridae), a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae), from Iran (چکیده)
3023 - Pathogenicity of Lecanicillium longisporum (Ascomycota: Hypocreomycetidae) on the aphid Cinara pini (Hemiptera: Lachnidae) in laboratory condition (چکیده)
3024 - Influences of rennet and container types on proteolysis of traditional Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
3025 - Response Surface Optimization of Barbari Bread-Making Process Variables: Interrelationship of Texture, Image and Organoleptic Characteristics; Using Image Analysis for Quality and Shelf Life Prediction (چکیده)
3026 - Bread-Making Process Optimization: Staling Kinetics, Relationship of Batter Rheology, Shelf Life, Quality and Sensory Characteristics of Barbari Bread (چکیده)
3027 - Effect of aluminum nanoparticles on combustion characteristics and pollutants emission of liquid fuels – A numerical study (چکیده)
3028 - Effects of dietary melatonin supplementation on some blood oxidative status biomarkers and biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
3029 - Screening of selected feedstuffs by sub-adult narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
3030 - اثرآب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سردکردن (چکیده)
3031 - اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغ (چکیده)
3032 - The Investigation of Mediating Role of Organizational structure and Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance (چکیده)
3033 - کاربرد روش تلفیقی چندشاخصه با GIS در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی (چکیده)
3034 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد (چکیده)
3035 - Investigation of temporal and spatial climate variability and aridity of Iran (چکیده)
3036 - بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
3037 - اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان (چکیده)
3038 - مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی (چکیده)
3039 - آزمون مدل نقش میانجی‌گرانه خودتنظیمی در رابطه‌ی بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی (چکیده)
3040 - The role of epiphytic Pseudomonas and Pantoea population diversity on prevalence of fire blight disease (چکیده)
3041 - Pathogenicity of the fungus Lecanicillium longisporum against Sipha maydis and Metopolophium dirhodum in laboratory conditions (چکیده)
3042 - A review of strategies to monitor water and sediment quality for a sustainability assessment of marine environment (چکیده)
3043 - Numerical simulation of a submerged cylindrical wave energy converter (چکیده)
3044 - تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی (چکیده)
3045 - Emotion-Based Language Instruction (EBLI) as a new perspective in bilingual education (چکیده)
3046 - میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن (چکیده)
3047 - درمان با محرمات (چکیده)
3048 - ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور (چکیده)
3049 - Molecular characterization of Avian Adenoviruses in Iranian Broiler Flocks (چکیده)
3050 - Molecular diagnosis of mycoplasma conjunctivae in an outbreak of infectious keratoconjunctivitis in sheep. (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »