بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدحسین محمدزاده


موارد یافت شده: 31

1 - Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants (چکیده)
2 - اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران (چکیده)
3 - تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
4 - Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants (چکیده)
5 - بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر تجارت زعفران ایران (چکیده)
6 - تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قاین (چکیده)
8 - مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران (چکیده)
9 - چالشهای زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
10 - عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی (چکیده)
12 - بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز (چکیده)
13 - Prioritize barriers to international supply chain management in Saffron industry (چکیده)
14 - تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست مورد: شهرستان قائنات (چکیده)
15 - بررسی مولفه های اثرگذار بر ارزش صادرات زعفران کشورهای منتخب (چکیده)
16 - Prioritizing barriers to international supply chain management in saffron industry (چکیده)
17 - عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تاکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (چکیده)
18 - عوامل موثر بر امنیت غذایی با تاکید بر نقش پایداری کشاورزی در ایران (چکیده)
19 - مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی با به کارگیری الگوی برنامه ریزی چند هدفه (چکیده)
20 - برنامه ریزی نظام مدیریت منابع آب با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی - فاصله ای با مرز فازی (چکیده)
21 - اقتصاد گیاهان دارویی با رویکرد مزیت های خراسان رضوی (چکیده)
22 - رویکرد تابع مرزی تصادفی در بررسی کارایی فنی اقتصادی کارگاههای تولید ابریشم - مطالعه موردی: شهرستان تریت حیدریه (چکیده)
23 - Developing strategies to protect saffron production and market in Iran (چکیده)
24 - بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران (چکیده)
25 - دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 (چکیده)
26 - اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران (چکیده)
27 - بررسی دیدگاه مسئولان، کارشناسان و دانشجویان در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی. مطالعه موردی: شهرستان نیشابور (چکیده)
28 - بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی .مطالعه موردی: قاین (چکیده)
29 - مقایسه ی کاربردی لاجیت، پروبیت وتوبیت در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه زعفران مطالعه موردی:شهرستان قاین (چکیده)
30 - به کار گیری شبکه عصبی در رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن (مطالعه موردی شهرستان قاین) (چکیده)
31 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران (مطالعه موردی: شهرستان قاین ) (چکیده)