بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: لیلا نجفیان


موارد یافت شده: 21

1 - نقش تاریخ در مجادلات کلامی شیخ مفید با علمای اهل تسنن پیرامون واقعه جمل (چکیده)
2 - تحلیل شکل گیری نخستین قیام‌های حسنیان(146-145هـ.) در پرتو نظریه گردش نخبگان پارتو (چکیده)
3 - تبیین شاخصه‌های مناظرات عالم آل محمد ع با علمای سایر ادیان (چکیده)
4 - واکاوی محل برگزاری مجالس امالی شیخ صدوق (چکیده)
5 - تأثیر سادات آل زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری (چکیده)
6 - حج عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان (از اواخر عهد اموی تا پایان اولین دوره قیام های حسنی) (چکیده)
7 - برنامه درسی گرایش ارشد تاریخ تشیع: کمبودها؛ راهکارها (چکیده)
8 - شناسایی شاخصه‌‌های مکتب امام حسین(ع) با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنف (چکیده)
9 - جایگاه موسم حج در مناسبات حسنیان و عباسیان (چکیده)
10 - واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسی (چکیده)
11 - تاریخ‌نگاری شیعیان امامی مذهب در آغاز دوره غیبت کبری (نمونه موردی: تثبیت نظریه وجود و غیبت امام زمان(عج)) (چکیده)
12 - علل گرایش به ترجمه کتاب¬های تاریخی در عصر قاجار (با نگاهی به جریان های عمده ترجمه در ایران). پرویز حسین طلایی، لیلا نجفیان رضوی (چکیده)
13 - واقعه ی کربلا و بازنمایی عملکرد گفتمان حاکم در تاریخ نگاری ابومخنف (چکیده)
14 - علل گرایش به ترجمه کتب تاریخی در عصر قاجار (چکیده)
15 - سربازگیری، نسخه ای ناشناخته درباره اوضاع نظامی دولت عثمانی در دوره عبدالحمید دوم (چکیده)
16 - بررسی چگونگی مناسبات حسنیان و ائمه ی شیعه(ع) تا سال 145 هجری (چکیده)
17 - واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی (زیدیه، معتزله و مرجئه) با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری (چکیده)
18 - شیوه های مختلف مقاومت مردم ایران در برابر دستور حکومتی کشف حجاب در دوره ی اول پهلوی (چکیده)
19 - حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان) (چکیده)
20 - بررسی کاربرد آنزیم در روغن‌کشی از ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
21 - بررسی تأثیر غلظت آنزیم درفرآیند استخراج آنزیمی- آبی روغن ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)