بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: هومن قهرمانی


موارد یافت شده: 29

1 - Investigating the role of collective memory in urban renewal plans (case study: Shohada square's Great Project-Mashhad-Iran) (چکیده)
2 - Religious tourism in urban spaces or commodification of urban spaces? Case study: Central Area surrounding the Holy Shrine, Mashhad, Iran (چکیده)
3 - A Critical Approach to the Interventions in Historical Urban Fabrics Focusing on City Competitiveness; Case Study: Central Area Surrounding the Holy Shrine, Mashhad, Iran (چکیده)
4 - فضاهای هوشمند تعاملی، رویکردی نوین در ارتقای کیفی فضاهای عمومی شهری (چکیده)
5 - بافت های تاریخی، ظرفیتی مغفول مانده در تحقق توسعه پایدار، نقدی بر تجربه نوسازی شهری در استانبول و مشهد (چکیده)
6 - از کلان پروژه های بزرگ مقیاس تجاری تا فضاهای عمومی در شهر (چکیده)
7 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای تحقق محله ی فرهنگی در راستای توسعه پایدار (راهبردهایی در خصوص محله ی چهارباغ) (چکیده)
8 - مقایسه تطبیقی جایگاه مطالعات ایمنی و امنیت در محتوای اسناد طرح های توسعه شهری (چکیده)
9 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای معاصر سازی بافت‌های تاریخی‌شهر در مواجهه با برنامه ی پایتخت فرهنگی (چکیده)
10 - جین جیکوبز در پنجره دیدگاهش (چکیده)
11 - بازنمایی دلایل حضور زنان در فضای شهری با بازخوانی رمان های معاصر فارسی (چکیده)
12 - باز تولید ناپایداری در طرحهای توسعه شهری (چکیده)
13 - تعامل مراسم، مناسک و آیین ها با کالبد شهر (چکیده)
14 - کدهای فرم بنیاد، راهکاری برای توسعه شهری طراحی محور (چکیده)
15 - خوانشی از شهر چند فرهنگی متاثر از فرایند جهانی شدن شهرها (چکیده)
16 - تبیین دگرگونی فضاهای شهری در بستر اقتصادی عصر جهانی شدن توسعه فضاهای شهری گامی در جهت تقویت دیپلماسی شهری (چکیده)
17 - Redesigning a built landscape in compliance with the psychological process of formal features perception (چکیده)
18 - درس هایی از تجارب مرمت شهری چستر و بیرمنگام انگلستان (چکیده)
19 - تاملی در روند دگرگونی محدوده ارگ مشهد (چکیده)
20 - قرائتی بر آرای پدیدار شناسانه کریستیان نوربرگ شولتز (چکیده)
21 - قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا - با تاکید بر شهر نیویورک (چکیده)
22 - خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن (چکیده)
23 - افزایش رقابت پذیری شهری با استفاده از گردشگری فرهنگی و محدوده های فرهنگی(مقایسه تطبیقی مشهد و استانبول) (چکیده)
24 - کدهای فرم بنیاد، دستمایه نظام هدایت توسعه شهری طراحی محور (چکیده)
25 - خوانشی بر جایگاه مُطالبات ساکنین در طرح نوسازی سکونتگاه های مساله دار شهری (چکیده)
26 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی مراسم عزاداری محرم و صفر در بافت قدیم مشهد (چکیده)
27 - Evaluation of Social Instability in Urban Developments, Case Study: Ghaleh Abkooh's Renewal Plan (چکیده)
28 - Evaluation technique of perceptual qualities of an urban corridor, Noghan Bazaar, Mashhad (چکیده)
29 - A review of the contextual adaptability of three contemporary urban paradigms: New urbanism, Urban village and Urban Renaissance (چکیده)