بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hooman Ghahremani


موارد یافت شده: 42

1 - ارتقای گردشگری مذهبی به کمک طراحی شهری (نمونه مطالعاتی: محور تاریخی نوغان در شهر مشهد) (چکیده)
2 - شخصیت جنسیت زده شهرها و ترجیحات محیطی زنان افغان از فضاهای شهری: پارک تخت سفر هرات، افغانستان (چکیده)
3 - کیفیت های محیطی موثر بر حضورپذیری زنان در فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: بوستان آلاله ها) (چکیده)
4 - بررسی چالش های امنیت کودکان در فضاهای عمومی محلات کم برخوردار. نمونه مطالعاتی: محله التیمور مشهد (چکیده)
5 - Exploring the role of urban planning and design in promoting urban resilience in the face of Covid-19 (چکیده)
6 - A review of implementation challenges of the plan called (Renovation and Rehabilitation of deteriorated urban area) in Abkooh neighborhood of Mashhad (چکیده)
7 - کیفیت شادی در طراحی فضاهای شهری امروز؛ اقدامی فراگیر یا رویکردی زمینه محور؟ (چکیده)
8 - ناامنی کودکان در فضاهای عمومی محلات کم برخوردار (چکیده)
9 - مولفه های محیطی و الزامات فضاهای شهری در پاندمی کووید-19 (چکیده)
10 - ارزیابی طرح نوسازی و بهسازی محله آبکوه مشهد با تاکید بر مولفه‌های تحقق‌پذیری پروژه‌های طراحی شهری (چکیده)
11 - Factors Affecting the Quality of Implementation of Urban Design Plans, The Case of Shohada Square, Mashhad, Iran (چکیده)
12 - Transformation of Urban Spaces within Cities in the Context of Globalization and Urban Competitiveness (چکیده)
13 - دارایی های شهری مشهد، به سوی کالایی شدن یا رقابت پذیری شهری (چکیده)
14 - Investigating the role of collective memory in urban renewal plans (case study: Shohada square's Great Project-Mashhad-Iran) (چکیده)
15 - Religious tourism in urban spaces or commodification of urban spaces? Case study: Central Area surrounding the Holy Shrine, Mashhad, Iran (چکیده)
16 - A Critical Approach to the Interventions in Historical Urban Fabrics Focusing on City Competitiveness; Case Study: Central Area Surrounding the Holy Shrine, Mashhad, Iran (چکیده)
17 - فضاهای هوشمند تعاملی، رویکردی نوین در ارتقای کیفی فضاهای عمومی شهری (چکیده)
18 - بافت های تاریخی، ظرفیتی مغفول مانده در تحقق توسعه پایدار، نقدی بر تجربه نوسازی شهری در استانبول و مشهد (چکیده)
19 - از کلان پروژه های بزرگ مقیاس تجاری تا فضاهای عمومی در شهر (چکیده)
20 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای تحقق محله ی فرهنگی در راستای توسعه پایدار (راهبردهایی در خصوص محله ی چهارباغ) (چکیده)
21 - مقایسه تطبیقی جایگاه مطالعات ایمنی و امنیت در محتوای اسناد طرح های توسعه شهری (چکیده)
22 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای معاصر سازی بافت‌های تاریخی‌شهر در مواجهه با برنامه ی پایتخت فرهنگی (چکیده)
23 - جین جیکوبز در پنجره دیدگاهش (چکیده)
24 - بازنمایی دلایل حضور زنان در فضای شهری با بازخوانی رمان های معاصر فارسی (چکیده)
25 - باز تولید ناپایداری در طرحهای توسعه شهری (چکیده)
26 - تعامل مراسم، مناسک و آیین ها با کالبد شهر (چکیده)
27 - کدهای فرم بنیاد، راهکاری برای توسعه شهری طراحی محور (چکیده)
28 - خوانشی از شهر چند فرهنگی متاثر از فرایند جهانی شدن شهرها (چکیده)
29 - تبیین دگرگونی فضاهای شهری در بستر اقتصادی عصر جهانی شدن توسعه فضاهای شهری گامی در جهت تقویت دیپلماسی شهری (چکیده)
30 - Redesigning a built landscape in compliance with the psychological process of formal features perception (چکیده)
31 - درس هایی از تجارب مرمت شهری چستر و بیرمنگام انگلستان (چکیده)
32 - تاملی در روند دگرگونی محدوده ارگ مشهد (چکیده)
33 - قرائتی بر آرای پدیدار شناسانه کریستیان نوربرگ شولتز (چکیده)
34 - قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا - با تاکید بر شهر نیویورک (چکیده)
35 - خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن (چکیده)
36 - افزایش رقابت پذیری شهری با استفاده از گردشگری فرهنگی و محدوده های فرهنگی(مقایسه تطبیقی مشهد و استانبول) (چکیده)
37 - کدهای فرم بنیاد، دستمایه نظام هدایت توسعه شهری طراحی محور (چکیده)
38 - خوانشی بر جایگاه مُطالبات ساکنین در طرح نوسازی سکونتگاه های مساله دار شهری (چکیده)
39 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی مراسم عزاداری محرم و صفر در بافت قدیم مشهد (چکیده)
40 - Evaluation of Social Instability in Urban Developments, Case Study: Ghaleh Abkooh's Renewal Plan (چکیده)
41 - Evaluation technique of perceptual qualities of an urban corridor, Noghan Bazaar, Mashhad (چکیده)
42 - A review of the contextual adaptability of three contemporary urban paradigms: New urbanism, Urban village and Urban Renaissance (چکیده)