بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Davarpanah


موارد یافت شده: 63

1 - نقشه تولید علم ایران بر اساس مقاله های نمایه شده در SCI_E (چکیده)
2 - بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
3 - Research experience of the PhD students in Iran: a case study in Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
4 - رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان (چکیده)
5 - نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعات (چکیده)
6 - سنجش الگوی استفاده و تحلیل هزینه-سودمندی منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس شاخص ای-متریک (چکیده)
7 - ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999 (چکیده)
8 - بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفی (چکیده)
9 - نیاز به شناخت و تاثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان (چکیده)
10 - Students need for cognition affects their information seeking behavior (چکیده)
11 - باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
12 - تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی (چکیده)
13 - شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران (چکیده)
14 - The contribution of women in Iranian scholarly publication (چکیده)
15 - Scientometric Analysis of Nuclear Science and Technology Research Output in Iran (چکیده)
16 - نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پرستاران: مروری بر مطالعات انجام شده در جهان (چکیده)
17 - نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابی (چکیده)
18 - شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته ها (چکیده)
19 - شناسایی واژه های غیر مفهومی در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی (چکیده)
20 - میزان رویت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی (چکیده)
21 - A scientometric model for the assessment of strength and weakness of scientific disciplines (چکیده)
22 - نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن (چکیده)
23 - Applying Natural Language Processing Techniques for Effective Persian- English Cross-Language Information Retrieval (چکیده)
24 - بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان (چکیده)
25 - ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی (چکیده)
26 - The international publication productivity of Malaysian in social sciences: developing a scientific power index (چکیده)
27 - بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
28 - تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه (چکیده)
29 - International visibility of Iranian ISI journals: a citation study (چکیده)
30 - Author self‐citation pattern in science (چکیده)
31 - A scientometric analysis of international LIS journals: Productivity and characteristics (چکیده)
32 - Farsi lexical analysis and stop word list (چکیده)
33 - بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی (چکیده)
34 - بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلو (چکیده)
35 - ارزیابی نمایه‌های پایان کتاب‌های فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو 999 (چکیده)
36 - تحلیل متن مقالات فارسی و امکان نمایه‌سازی ماشینی آنها براساس قانون زیف (چکیده)
37 - هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران (چکیده)
38 - چالش‌های علم‌سنجی درعلوم انسانی (چکیده)
39 - بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار (چکیده)
40 - Evaluating websites A systematic investigation of internet site quality from a single country domain name (چکیده)
41 - مطالعه کتابسنجی کتابهای ترجمه شده در حوزه های علوم پایه ، مهندسی ، کشاورزی و پزشکی بین سالهای 1379ـ1370 (چکیده)
42 - ضرورت های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات (چکیده)
43 - تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی (چکیده)
44 - بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی (چکیده)
45 - بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی (چکیده)
46 - بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي: اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد (چکیده)
47 - A comparison of assigned descriptors and title keywords of dissertations in the Iranian dissertation database (چکیده)
48 - روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استنادي (چکیده)
49 - بررسي وضعيت وب سايت‌هاي ايراني براساس معيارهاي عمومي ارزيابي (چکیده)
50 - University libraries in Iran: a study based on published sources (چکیده)
51 - آسيب شناسي سوالات آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني و عدم تطبق آن با واحدهاي درسي دوره كارش (چکیده)
52 - كتابداري واطلاع رساني (چکیده)
53 - مديريت دانش عاملي راهبردي براي توسعه سازماني (چکیده)
54 - بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد از اينترنت (چکیده)
55 - سير موضوعي و وضعيت كتابهاي ترجمه شده در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي پس از انقلاب اسلامي ايران (چکیده)
56 - پارادايم و بازيابي اطلاعاتي (چکیده)
57 - تحليلي بر تبديل داده به اطلاعات و دانش (چکیده)
58 - اصول جستجوي اطلاعات از منابع الكترونيكي (چکیده)
59 - موانع زير ساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران (چکیده)
60 - رويكرد اجتماعي - فرهنگي و تاريخي در مطالعه كتابشناختي و منابع مرجع (چکیده)
61 - اطلاعات، كتابخانه و توسعه ملي (چکیده)
62 - planning the Information Technology Infrastructure in Developing Countries (چکیده)
63 - Level of information technology application in Iranian university libraries (چکیده)