بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود لاری دشت بیاض


موارد یافت شده: 43

1 - تاثیر سررسید بدهی در بهبود کارایی سرمایه گذاری (چکیده)
2 - بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها (چکیده)
3 - تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود (چکیده)
4 - The Relationship Between Institutional and Management Ownership and Financial Flexibility in Iran (چکیده)
5 - برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
6 - بررسی رابطه بین چرخش و حق‌الزحمه حسابرس با تأخیر در صدور گزارش حسابرسی (چکیده)
7 - بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و حقالزحمه حسابرسیبر ارزش عرضه عمومی اولیه (چکیده)
8 - Audit Fees Prediction Using Fuzzy Models (چکیده)
9 - بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری (چکیده)
10 - بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه (چکیده)
11 - توانمند سازی کارکنان در جلوگیری از اختلاس(سازمانهای غیر انتفاعی) (چکیده)
12 - The Effect of Implementation of Accounting Information System on Efficiency, Profitability and Productivity of SMEs in Iran (چکیده)
13 - فرسودگی شغلی: بحرانی در حرفه حسابرسی (چکیده)
14 - Relationship between Oil Price Fluctuations and Stock Price Index in Iran (چکیده)
15 - تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو (چکیده)
16 - بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان (چکیده)
17 - Estimating Probability of Return on Loss and Its Effect on Future Abnormal Return in Iran (چکیده)
18 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
19 - بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر (چکیده)
20 - ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی (چکیده)
21 - بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن (چکیده)
22 - بررسی تاثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی (چکیده)
23 - شفافیت گزارشگری مالی (چکیده)
24 - حسابداری منابع انسانی (چکیده)
25 - Comparative study of effective factors on cash holdings in private and state companies quoted in Tehran stock exchange (چکیده)
26 - بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد (چکیده)
27 - حسابداری مدیریت استراتژیک (چکیده)
28 - بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن (چکیده)
29 - بازی قدرت در حسابرسی - راهبردهای خرد مورد استفاده ی صاحبکاران برای اعمال قدرت و نفوذ بر حسابرسان (چکیده)
30 - اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
31 - بحران مالی موسسات واسطه گر مالی و رابطه آن با حاکمیت شرکتها (چکیده)
32 - حسابداری تورمی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی در ایران و موانع اجرا ی آن (چکیده)
33 - وضعیت اساتید حسابداری:هرم رتبه علمی،چالشهای ارتقاء علمی و شرایط کاری (چکیده)
34 - حسابداری تعهدی بخش عمومی- مطالعه موردی : تجربیات دولت نیوزلند (چکیده)
35 - رفتار اخلاقی حسابداران- تفاوتهای بین عقاید و عمل (چکیده)
36 - بررسی تعارض کار- خانواده بر روی رضایت مندی شغلی در چارچوب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اولاد و جایگاه شغلی (چکیده)
37 - بررسی تاثیر محاسبات توری در فن حسابداری (چکیده)
38 - مدیریت اخلاق در حسابرسی (چکیده)
39 - The relationship between Ownership Structure and Stock Price Volatility with Dividend in Listed Firms of TehranStock Exchange (چکیده)
40 - The Role of Accounting Profession in Development of Capital Market (چکیده)
41 - A Study Relationship between internal factors and profitability of banks (چکیده)
42 - Cash Flow Accounting and the Cost of Debt (چکیده)
43 - تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه‌ای (چکیده)