بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: همایش ملی انار


موارد یافت شده: 26

1 - مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار (چکیده)
2 - احیا مارمالاد سنتی به رب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
3 - مروری بر خواص دارویی و مواد فیتوشیمیایی انار از دیرباز تا به امروز (چکیده)
4 - مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - برآورد و مقایسه مزیت نسبی تولید محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
6 - بررسی مشکلات مربوط به تولید و بازاریابی انار در استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس (چکیده)
8 - مطالعه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار (چکیده)
9 - اثرات همودینامیک آب انار (Punica granatum) بر قلب مجزای موش صحرایی (چکیده)
10 - اثرات قلبی دانه انار (Punica granatum) با استفاده از روش لانگن دورف (چکیده)
11 - اثرات کاردیوتوکسیک پوست انار (Punica granatum) (چکیده)
12 - مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
13 - نگرشی به مدیریت زیست مند (اکولوژیک) گیاهان هرز در باغات انار (چکیده)
14 - مطالعه وضعیت گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار کوهدشت لرستان (چکیده)
15 - مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم ، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره (چکیده)
16 - استخراج روغن از هسته انار به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن (چکیده)
17 - بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی (چکیده)
18 - بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی (چکیده)
19 - عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) (چکیده)
20 - شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی (چکیده)
21 - بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها (چکیده)
22 - بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار (چکیده)
23 - بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
24 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص کرم گلوگاه انار (چکیده)
25 - شناخت وتحلیل روش های بومی تولید انار وتطبیق آن با شیوه های نوین منطقه مورد مطالعه : شهرستان فردوس (چکیده)
26 - تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)