بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: چالش ها


موارد یافت شده: 26

1 - بررسی چالش‌های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
2 - آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط. (چکیده)
3 - چالش های رویاروی پیشگیری موقعیت‌مدار از جرائم سایبری فرامرزی (چکیده)
4 - بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
5 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
6 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
7 - بررسی آخرین تحول های گزارشگری مالی یکپارچه (چکیده)
8 - واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
9 - بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان (چکیده)
10 - هدفمندی آفرینش در فلسفه اسلامی و چالش های تربیتی آن (چکیده)
11 - تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود) (چکیده)
12 - بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها (چکیده)
13 - بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذر بر پیاده سازی شهر الکترونیک در سبزوار (چکیده)
14 - بررسی چالش های مشترک موجود در جریان های بیدارگرایانه اسلامی (چکیده)
15 - بررسی و تحلیل چالش های شهرهای مرزی در ایران با تاکید بر شهرهای استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
16 - گونه های غالب و غایب فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آن (چکیده)
17 - صادرات گاز ایران، چالش ها و فرصت ها (با تأکید بر بازار گاز اروپا) (چکیده)
18 - درآمدی بر چالش های پیش روی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در پاسخگویی به نیازهای تعلیم و تربیت کشور (چکیده)
19 - چالش های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق (چکیده)
20 - چالش های زیست محیطی خلیج فارس با تاکید بر آسیب های زیست محیطی جزایر مصنوعی امارات (چکیده)
21 - بررسی مشکلات و چالش های حرفه حسابرسی در ایران (چکیده)
22 - بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
23 - تاثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعه (چکیده)
24 - دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و چالشهای کتابداران (چکیده)
25 - چالش‌های زیست محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن (چکیده)
26 - موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش ها (چکیده)