بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: توربین باد


موارد یافت شده: 49

1 - مدل سازی ارتعاشات آزاد غیرخطی برج توربین باد (چکیده)
2 - کنترل توربین بادی محور افقی دارای ژنراتور سنکرون به منظور جذب بیشینه انرژی باد (چکیده)
3 - مروری بر ساختار زمین توربین های بادی (چکیده)
4 - بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر فرکانس های طبیعی برج توربین های بادی (چکیده)
5 - بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود (چکیده)
6 - بررسی رفتار چسبندگی فصل مشترک کامپوزیت اپوکسی/ الیاف شیشه بر اثر اصلاح سطح الیاف شیشه با عامل سیلان (چکیده)
7 - تخمین پارامترهای PMSG با استفاده از فیلترهای EKF ، UKF و PF (چکیده)
8 - شناسایی توربین بادی یک کیلو وات محور افقی و ردیابی نقطة بیشینه توان با استفاده از کنترلگر تطبیقی (چکیده)
9 - بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی (چکیده)
10 - بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد آیرودینامیکی یک نوع توربین بادی محور عمودی با پره های لولایی (چکیده)
11 - بررسی عددی تاثیر زاویه گام ثابت و متغیر پره بر واماندگی دینامیکی حوزه جریان حول پره توربین بادی داریوس (چکیده)
12 - بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره (چکیده)
13 - مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی (چکیده)
14 - شبیه‏ سازی عددی توربین بادی محور عمودی داریوس دارای سه پره مستقیم (چکیده)
15 - ساختار نوین کنترل توربین بادی با ژنراتور سنکرون با هدف کاهش بارگذاری برج (چکیده)
16 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با استفاده از ایرفویل دوجزئی (چکیده)
17 - مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی (چکیده)
18 - بررسی تجربی تأثیر ناحیه غنی از رزین بر استحکام و خرابی کامپوزیت¬های ساندویچی با ضخامت متغیر به کار رفته در پره توربین بادی (چکیده)
19 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره (چکیده)
20 - ارزیابی عملکرد توربین بادی کوچک 3 کیلووات و تحلیل آماری داده های باد در بینالود (چکیده)
21 - بررسی اثر گرد و خاک بر عملکرد آیرودینامیکی پره های توربین باد (چکیده)
22 - بررسی اهمیت خزش در کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده (چکیده)
23 - آنالیز فنی و اقتصادی سیستم های ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن جریمه برای گازهای آلاینده در حومه شهر مشهد (چکیده)
24 - مطالعه عددی توربین داریوس با استفاده از مدل شش درجه آزادی برای درنظرگرفتن اثر اینرسی و برهم‌کنش میان سیال و جسم صلب (چکیده)
25 - بهبود عملکرد توربین بادی عمود محور با استفاده از تغییر مقاطع J شکل (چکیده)
26 - شبیه سازی سه بعدی شالوده توربین های بادی به روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
27 - بهبود راندمان آئرودینامیکی در توربین های بادی محور افقی با استفاده از گورنی فلپ (چکیده)
28 - بررسی طول بهینه گورنی فلپ در توربین¬های بادی محور افقی (چکیده)
29 - طراحی و پیاده سازی کنترلکننده فازی PI برای مبدل باک توربین بادی یک کیلووات محور افقی مستقل از شبکه (چکیده)
30 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین پارامترها و مدلسازی سیستم آئرودینامیک توربین بادی 100 کیلووات (چکیده)
31 - استفاده از کنترل فازی در ترکیب مبدل NPC و یکسوساز در ساختار توربین بادی 100 کیلووات با ژنراتور سنکرون Vienna مغناطیس دائم (چکیده)
32 - طراحی و پیاده سازی کنترل مبدل باک جهت تامین بار و شارژ باتری برای توربین بادی یک کیلووات محور افقی (چکیده)
33 - مطالعه اثر ممان اینرسی بر عملکرد توربین بادی داریوس با استفاده از شبیه سازی عددی (چکیده)
34 - بررسی عوامل مؤثر بر راندمان توربین محور عمودی داریوس به روش آیرودینامیکی (چکیده)
35 - ارتعاشات آزاد پره مارپیچ )هلیکال( توربین بادی محور عمودی (چکیده)
36 - وربین های بادی با (LVRT) بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین استفاده از جبرانساز سری (چکیده)
37 - مقایسه عملکرد ایروالاستیسیته پره های مبنا و بهینه شده درتوربین بادی محور افقی (چکیده)
38 - بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی (چکیده)
39 - طراحی سیستم زاویه گام در یک توربین بادی (چکیده)
40 - افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم (چکیده)
41 - بررسی تداخل کنترل کننده های ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIGبا اجزای نیروگاه بادی با استفاده از تحلیل مدال خطی (چکیده)
42 - بهینه سازی ایرفویل ضخیم برای قسمت میانی پره توربین باد (چکیده)
43 - مدلسازی و کنترل توان توربینهای بادی سرعت متغیر با کنترلر پیشبین (چکیده)
44 - شبیه سازی سخت افزاری توربین بادی با استفاده از موتور DC مناسب برای مطالعات استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
45 - طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهرهگیری از چاپر مجهز به سلف ابر رسانا (چکیده)
46 - بهره‌گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین‌ بادی متصل به شبکه (چکیده)
47 - ارائه مدلی انعطاف‌پذیر برای مطالعات نیروگاه بادی در سیستم‌های قدرت (چکیده)
48 - ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی (چکیده)
49 - فیلتر فعال موازی با مدولاسیون اصلاح شده جهت کاهش هارمونیک در نیروگاه بادی (چکیده)