بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک


موارد یافت شده: 42

1 - بررسی عددی توربین بادی داریوس در مجاورت بزرگراه یک طرفه (چکیده)
2 - مطالعه پدیده شناسی پرشهای هیدرولیکی چند ضلعی (چکیده)
3 - پیوند زنی سطح یک نوع الیاف نایلونی با استفاده از مخلوط دو مونومر اکریلیک و بهینه سازی پارامترهای مربوطه توسط یک نرم افزار متداول طراحی ازمایش (چکیده)
4 - تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد صفحه های خمشی با ضریب کشسانی غیرقطعی بااستفاده از روش اجزای محدود تصادفی (چکیده)
5 - بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص (چکیده)
6 - تحلیل دینامیکی حالت گذرای دوبعدی شبه‌کریستال‌های با ساختار ده‌وجهی تحت بارگذاری به‌صورت شوک بااستفاده از روش بدون مش اختلاف محدود تعمیم‌یافته (چکیده)
7 - بهبود عملکرد آیرودینامیکی بالوارههای نوسانی با حرکت فراز و فرود در اعداد رینولدز پایین بااستفاده از انتقال حرارت (چکیده)
8 - اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو (چکیده)
9 - طراحی و بررسی عددی جریان سنج جرمی حرارتی لوله‬مویین به‌عنوان کنتور گاز خانگی (چکیده)
10 - مطالعه تجربی بر روی خواص مکانیکی لاستیک های بازیافت شده توسط فناوری مکانیکی (چکیده)
11 - میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویا (چکیده)
12 - یک روش ترکیبی جدید برای مدل‌سازی سینماتیک مستقیم روبات‌های موازی (چکیده)
13 - طراحی یک کنترلر فازی برای کنترل زاویة یک میکرومحرک پیچشیِ دو درجه آزاد در ورای محدوده ناپایداری آن (چکیده)
14 - بررسی تجربی پارامترهای یک بال‌زن در پرواز ایستا بر عملکرد آیرودینامیکی (چکیده)
15 - تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی (چکیده)
16 - مدل‌ سازی عددی بویلر نیروگاه توس به‌ منظور امکان‌ سنجی افزایش راندمان (چکیده)
17 - بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پره کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم (چکیده)
18 - تحلیل ‌نظری و تجربی پس‌کمانش حرارتی ستونها (چکیده)
19 - کاربرد یادگیری تقویتی در جهت یابی حرکت سرپنتین ربات مارمانند (چکیده)
20 - مطالعه اثر ریزساختار و اندازه دانه فولاد AISI1045 بر میزان سخت شدگی سطح طی فرآیند سنگ زنی عمیق با راندمان بالا (چکیده)
21 - شبیه سازی رایانه ای فرآیند ولکانش به منظور محاسبة زمان پخت در یک قطعة لاستیکی با اصلاح معادلة سینیتک پخت (چکیده)
22 - بررسی تأثیر نقاط فوق هم گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری (چکیده)
23 - مطالعه راندمان اختلاط یک ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی با توزیع ناهمگن بارهای دیواره (چکیده)
24 - بررسی تجربی اثرات موئینگی در دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب (چکیده)
25 - افزایش سختی سطح فولاد AISI1045 در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA (چکیده)
26 - بررسی عددی چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین های صفحه ای (چکیده)
27 - بررسی عددی جریان آرام و گذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی (چکیده)
28 - اثر نسبت انحنا و طول گام لوله مارپیچی بر روی افت فشار و عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال تیتان/آب (چکیده)
29 - مطالعه سه بعدی اختلاط در ریزمخلوط گرهای با بار سطحی ناهمگن بکمک مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی (چکیده)
30 - مدلسازی و تحلیل همزمان مسایل تنش مسطح با مصالح FG به روش ایزوژئومتریک (چکیده)
31 - سینماتیک و دینامیک ربات مارمانند در حرکت کرم‌مانند بر روی سطح شیب‌دار (چکیده)
32 - بهینه سازی همزمان پارامترهای ماشین کاری و هندسه ابزار در عملیات تراشکاری فولاد AISI1045 (چکیده)
33 - مطالعه تجربی و تحلیلی دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح مختلف (چکیده)
34 - بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره (چکیده)
35 - میان یاب های پیش نگر NURBS-PH برای فرزکاری سریع در کنترل عددی (چکیده)
36 - شبـیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدلهای مختلف آشفتگی (چکیده)
37 - حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله (چکیده)
38 - بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما (چکیده)
39 - بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
40 - توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته ی تراکم پذیر برای جریانهای با زاویه ی حمله بالا (چکیده)
41 - بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورقهای غیر ایزوتروپ (چکیده)
42 - حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)