بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران


موارد یافت شده: 24

1 - زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی-مختلط (چکیده)
2 - طبقه بند خودسازمانده هندسی مبتنی بر یادگیری فعال برای نهانکاوی در محیط ویدئو با صرف حداقل برچسب (چکیده)
3 - مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه (چکیده)
4 - بررسی مشخصه های الکتریکی AlGaN/GaN-HEMT با وارد کردن لایه P در لایه سد در دو سمت سورس و درین (چکیده)
5 - فیلتر ذره ای با مدل مشاهده مبتنی بر فیلتر وفقی کرنلی (چکیده)
6 - آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه (چکیده)
7 - شبکه نیمه ناظر خودسازمانده پویا مبتنی بر یادگیری حداکثری (چکیده)
8 - نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت (چکیده)
9 - یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشده (چکیده)
10 - مکانیزم تبدیل دوجهته نمودار کلاس UML و توصیف Object-Z (چکیده)
11 - مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت های سیستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه ریزی مبتنی بر شانس (چکیده)
12 - طراحی کنترلگر تطبیقی مدل مرجع برای سیستم حرکت از راه دور با فیدبک از خروجی پیش بینی شده‌ (چکیده)
13 - تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته های آشوبی بهینه شده (چکیده)
14 - معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک و ریش در بازشناسی چهره با تصاویر مادون قرمز حرارتی (چکیده)
15 - طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
16 - رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم (چکیده)
17 - Probabilistic OPF Approach for Transmission Expansion Planning in Restructured Power Systems (چکیده)
18 - برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار بر روی گریر (چکیده)
19 - تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف (چکیده)
20 - روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت (چکیده)
21 - طراحی فیلترهای موجبری صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبیق مودها و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
22 - Intelling particle Swarm Classifier (چکیده)
23 - جدا سازی کور مدولاسیونهای مخابراتی با استفاده از بردارهای ماشین تکیه گاه (چکیده)
24 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)