بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا (چکیده)
2 - مقایسة کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت (چکیده)
3 - بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه (چکیده)
4 - تهیه و تدوین کتا بهای دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال (چکیده)
5 - طراحی و اعتبارسنجی مدلی برای تعیین سطح رایانه ای توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی دانشجویان از طریق سنجش پویا (چکیده)
6 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی (چکیده)
7 - بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنها (چکیده)
8 - چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما (چکیده)
9 - تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسی (چکیده)
10 - قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی (چکیده)
11 - مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی (چکیده)
12 - رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه (چکیده)
13 - Etude sur la formation du verlan dans la langue française (چکیده)
14 - طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی (چکیده)
15 - Formulaic Writing: A Novel Approach to Writing Instruction (چکیده)
16 - بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک ها (چکیده)
17 - the effect of ethnicity ( liguistic,/cultural characteristics ) on integrative tests (چکیده)
18 - بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل (چکیده)
19 - تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
20 - گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین (چکیده)
21 - مشکلات ترجمه حروف اضافه فارسی به روسی و بالعکس (چکیده)
22 - نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی (چکیده)
23 - نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها (چکیده)
24 - مقایسه روابط نحوی و نحوة بیان آن در زبان‌های فارسی و روسی (چکیده)