مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمد فرزانه , هاجر روح بخش , مجتبی بذرافشان مقدم , نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی, خط مشی گذاری عمومی در مدیریت, دوره (23), شماره (23), سال (2017-1), صفحات (51-67)
 2. مطهره حمزه رباطی , بهناز مهاجران , میرمحمد سید عباس زاده , حمید جاودانی , مجتبی بذرافشان مقدم , تحلیل آموزش پایدار براساس مدل AHP در آموزش عالی: پژوهشی ترکیبی, آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, دوره (7), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (20-36)
 3. زهرا ناوی , مجتبی بذرافشان مقدم , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی , نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان, مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (9), شماره (16), سال (2016-9), صفحات (143-162)
 4. محمّد بخت , مجتبی بذرافشان مقدم , رضوان حسین قلی زاده , بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری, مطالعات آموزشی و آموزشگاهی , دوره (2), شماره (6), سال (2013-12), صفحات (99-114)
 5. مجتبی بذرافشان مقدم , مریم شوقی سینی , راحیل رحمن خواه , جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (5), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (23-43)
 6. مجتبی بذرافشان مقدم , علی مهدوی شکیب , مریم خجسته بوجار , بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (4), شماره (5), سال (2014-6), صفحات (81-113)
 7. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390, رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (5), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (165-184)
 8. مرتضی سندگل , مجتبی بذرافشان مقدم , سیدجواد قندیلی , رضوان حسین قلی زاده , مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (7), شماره (12), سال (2015-7), صفحات (95-115)
 9. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران, اندازه گیری تربیتی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-12), صفحات (43-60)
 10. جعفر ترک زاده , مهدی محمدی , مجتبی بذرافشان مقدم , بررسی رابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق پذیری آنها با برخی ویژگیهای فردی و تحصیلی آنان, علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (3), سال (2011-3), صفحات (215-228)
 11. مریم فلاح رضوی , بهروز مهرام , مجتبی بذرافشان مقدم , جواد صالحی فدردی , تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس, تعلیم و تربیت, دوره (26), شماره (102), سال (2010-12), صفحات (131-150)
 12. مجتبی بذرافشان مقدم , نسرین نورشاهی , هادی پورشافعی , نگرش رؤسای دانشگاه‌ها به برنامه‌ریزی دانشگاهی در ایران, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (6), شماره (2), سال (2005-10), صفحات (93-124)
 13. مجتبی بذرافشان مقدم , دکتر زهرا صباغیان , دکتر حمیدرضا آراسته , بختیار شعبانی ورکی , جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد), مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2007-7)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. پوریا میرآب آستانه , مجتبی پورسلیمی , مجتبی بذرافشان مقدم , «الویت بندی روش های بازاریابی در مرحله رشد از چرخه عمر سازمانی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان» , کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , 2017-02-16
 2. محمود فیروزیان اصل , مجتبی بذرافشان مقدم , حسین کارشکی , بررسی سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضاء هیئت علمی , دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران , 2016-03-10
 3. حسین کارشکی , فاطمه حقدادی , مجتبی بذرافشان مقدم , شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک , دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی , 2016-02-04
 4. محمود فیروزیان اصل , حسین کارشکی , مجتبی بذرافشان مقدم , بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی , دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار , 2016-03-04
 5. زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , نقش هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , 2016-08-25
 6. زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود) , سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , 2016-04-26
 7. زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها , سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , 2016-04-26
 8. آرزو احمدآبادی , سکینه ابراهیمی کردیانی , مجتبی بذرافشان مقدم , نظارت و ارزیابی عنصری اساسی برای رسیدن به دانشگاه پایدار , دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه , 2015-05-31
 9. آرزو احمدآبادی , مجتبی بذرافشان مقدم , بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار , دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه , 2015-05-31
 10. مجتبی بذرافشان مقدم , محمود فیروزیان اصل , دانشگاه اسلامی یادگیرنده , اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها , 2012-01-04
 11. طیبه سعیدی کلوخی , مجتبی بذرافشان مقدم , محمود سعیدی رضوانی , مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان , اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار , 2015-09-01
 12. طیبه سعیدی کلوخی , مجتبی بذرافشان مقدم , محمود سعیدی رضوانی , مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها , اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار , 2015-09-01
 13. آرزو احمدآبادی , ریحانه صالح آبادی , مجتبی بذرافشان مقدم , تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه های مرزی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی , دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار , 2014-02-26
 14. مجید رشیدترابی , مجتبی بذرافشان مقدم , فاطمه رشید ترابی , بررسی نظرات مسئولین دانشگاه های بین الملل فردوسی و علوم پزشکی مشهد در مورد امکانات لازم برای جذب دانشجوی خارجی , ششمین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران با عنوان توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها , 2014-05-14
 15. سیدصادق بحرینی , مجتبی بذرافشان مقدم , آموزش عالی ایران برای دانشجویان غیرایرانی(عوامل فردی و دانشگاهی مؤثر بر انتخاب دانشگاه) , همایش بین المللی کردن توسعه آموزش عالی فرامرزی؛ فرصت ها و چالش ها , 2014-05-14
 16. سید جمال الدین موسوی , مجتبی بذرافشان مقدم , بودجه ریزی هوشمند , کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی , 2008-05-07