کتابهای دکتر حسین صابری

فارسی

 1. اقتباس از قران کریم, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۸۶)
 2. نظریه ضرورت در فقه اسلامی, ترجمه, سال (تیر ۱۳۸۸)
 3. اختصاص, ترجمه, سال (دی ۱۳۸۸)
 4. وقف و گسترش کتابخانه در جهان اسلام, ترجمه, سال (تیر ۱۳۸۸)
 5. گزیده خاتم پیامبران, ترجمه, سال (بهمن ۱۳۸۷)
 6. طب الائمه, ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۷)
 7. بار بگشایید اینجا کربلاست, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۸۵)
 8. تاریخ فرق اسلامی 1, تالیف, سال (شهریور ۱۳۸۳)
 9. دانشنامه احادیث پزشکی, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۸۴)
 10. مهارت های تحقیق و ماخذ شناسی علوم اسلامی, تالیف, سال (بهمن ۱۳۸۹)
 11. روشنگری, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۰)
 12. درآمدی بر کتابخانه ابن شهرآشوب, تالیف, سال (مهر ۱۳۹۳)
 13. برهان کتاب جامع علوم قرآن1-4, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۲)
 14. تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد اول, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۲)
 15. تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد دوم, ترجمه, سال (بهمن ۱۳۹۲)
 16. تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد سوم, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۹۳)
 17. تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد چهارم, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۹۳)
 18. تفسیر آیه های متشابه و مورد اختلاف جلد پنجم, ترجمه, سال (تیر ۱۳۹۴)
 19. درمان جان در زیارت خاتم پیامبران, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۹۵)
 20. مناقب خاندان نبوت و امامت ج1, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۲)
 21. مناقب خاندان نبوت و امامت ج2, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۲)
 22. مناقب خاندان نبوت و امامت ج 3, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۲)
 23. مناقب خاندان نبوت و امامت ج 4, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۲)
 24. مناقب خاندان نبوت و امامت ج 6, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۲)
 25. مناقب خاندان نبوت و امامت ج 5, ترجمه, سال (آبان ۱۳۹۲)
 26. امالی ج 1, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۶)
 27. امالی ج 5, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۶)
 28. امالی ج 4, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۶)
 29. امالی ج 3, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۶)
 30. امالی ج 2, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۶)
 31. دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران, ویراستاری علمی, سال (شهریور ۱۳۹۶)
 32. بوستان سالکان در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع) جلد 1, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۹۷)
 33. تفسیر تبیان ج1, ترجمه, سال (آذر ۱۳۹۸)
 34. بوستان سالکان در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع) جلد 2, ترجمه, سال (دی ۱۳۹۸)
 35. بوستان سالکان در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع) جلد 3, ترجمه, سال (آذر ۱۳۹۹)
 36. بوستان سالکان در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع) جلد 4, ترجمه, سال (شهریور ۱۴۰۰)
 37. بوستان سالکان در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع) جلد 5, ترجمه, سال (دی ۱۴۰۰)
 38. بوستان سالکان در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع) جلد 6, ترجمه, سال (شهریور ۱۴۰۱)
 39. آموزه های اخلاقی و عرفانی صحیفه سجادیه, ویراستاری علمی, سال (شهریور ۱۴۰۱)
 40. مرزهای ناشناخته در اخلاق؛ گزیده ترجمه الفروق, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۴۰۲)
 41. بوستان سالکان در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع) جلد 7, ترجمه, سال (خرداد ۱۴۰۲)
 42. تفسیر تبیان ج 2, ترجمه, سال (مهر ۱۴۰۲)